Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Helseproblemer av basestasjoner?

Helseproblemer av basestasjoner?

Kan det utgjøre en helserisiko å bo nær en basestasjon (sendestasjon) for mobiltelefoni? For å undersøke dette valgte indiske forskere fire basestasjoner på tilfeldig grunnlag fra fire soner i India. Tjue individer som bodde nær basestasjonene ble valgt ut som testgruppe, mens 20 individer som levde nesten 1 km unna, utgjorde kontrollgruppa.

Majoriteten av dem som bodde nær en basestasjon, klagde over søvn- og konsentrasjonsproblemer, hodepine, svimmelhet, irritabilitet og høyt blodtrykk. De hadde også lavere sekresjon fra spyttkjertlene enn kontrollgruppa. Spytt regulerer munnhulens økosystem og spiller på den måten en viktig rolle i å opprettholde oral homeostase (likevekt). I tillegg er spytt viktig for smøring av maten før den svelges, beskyttelse og reparasjon av munnslimhinna, bufferkapasitet og remineralisering av tennene. Problemer med mengde og kvalitet på spyttet kan bidra til hull i tennene (karies), sår i munnhulen, candidainfeksjon, problemer med å svelge (dysfagi) og dårlig ånde (halitose). Mengden og kvaliteten på spyttet er derfor en viktig indikator for munnhelse. Forskerne kan derfor ikke utelukke at langvarig eksponering fra basestasjoner kan påvirke miljøet i munnen og anbefaler mer forskning på effekter av denne typen stråling på generell helse og mer spesifikt på munnhelse. IM

Kilde:

Singh K, Nagaraj A, Yousuf A mfl. Effect of electromagnetic radiations from mobile phone base stations on general health and salivary function. Journal of International Society of Preventive & Community Dentistry 2016; 6: 54–9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27011934

You may also like
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar