Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2013 > Helseskader etter Fukushima-ulykken

Helseskader etter Fukushima-ulykken

To forskere fra USA har beregnet helseeffekter på verdensbasis etter utslipp av radioaktivitet fra atomanlegget Fukushima i Japan 11. mars 2011, der flere reaktorer slapp ut store mengder radioaktivitet. De finner at allmennhetens eksponering for radioaktivitet via inhalering, ytre eksponering eller inntak av mat kan føre til at mellom 15 og 3000 mennesker i hele verden kommer til å dø av kreft, de fleste i Japan. I tillegg forventes at mellom to og 12 eksponerte arbeidere på Fukushima-anlegget vil dø av kreft.

Til sammenlikning har cirka 600 mennesker dødd av andre årsaker enn stråling i forbindelse med evakueringen fra ulykkesområdet. Det er beregnet at dødeligheten etter Fukushima-ulykken blir vesentlig mindre enn etter Tjernobyl-ulykken i Ukraina i 1986 grunnet lavere radioaktive utslipp, mindre avsetning av radioaktivitet over land og at det ble iverksatt mer omfattende forebyggende tiltak rett etter ulykken. IM

Kilde:

Ten Hoeve JE, Jacobson MZ. Worldwide health effects of the Fukushima Daiichi nuclear accident. Energy & Environmental Science 2012; 5: 8743.

http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2012/EE/C2EE22019A

You may also like
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar