Skip to main content

Herpesvirus og MS

[wcm_restrict]

Multippel sklerose (MS) ser ut til å kunne utløses av en virusinfeksjon, og flere typer herpesvirus har lenge vært i fokus. Særlig har Epstein-Barr-viruset vært mistenkt for å kunne utløse sykdommen, men en svensk studie fra 2019 antyder at MS kan være resultatet av flere herpesvirus som virker sammen, der type 6A spiller en avgjørende rolle. 

Mange MS-rammede er bærere av type 6A-varianten, og denne ser ut til å kunne utløse sykdommen. De som hadde hatt en herpes 6A-infeksjon som barn, hadde mer enn dobbelt så høy risiko for å utvikle MS som voksne. Forskerne baserte dette funnet på blodprøver av vel 8 700 MS-rammede som ble sammenliknet med prøver av drøyt 7 200 friske kontrollpersoner. Selv om Epstein-Barr-virus fremdeles ser ut til å være koblet til MS, er risikoen større hvis en person også er bærer av herpesvirus type 6A. IM

Kilde:

Engdahl E, Gustafsson R, Huang J mfl. Increased serological response against human herpesvirus 6A is associated with risk for multiple sclerosis. Frontiers in Immunology 2019; 10: 2715. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32038605

/wcm_restrict]


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner