Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2020 > Herpesvirus og MS

Herpesvirus og MS

Multippel sklerose (MS) ser ut til å kunne utløses av en virusinfeksjon, og flere typer herpesvirus har lenge vært i fokus. Særlig har Epstein-Barr-viruset vært mistenkt for å kunne utløse sykdommen, men en svensk studie fra 2019 antyder at MS kan være resultatet av flere herpesvirus som virker sammen, der type 6A spiller en avgjørende rolle. 

Mange MS-rammede er bærere av type 6A-varianten, og denne ser ut til å kunne utløse sykdommen. De som hadde hatt en herpes 6A-infeksjon som barn, hadde mer enn dobbelt så høy risiko for å utvikle MS som voksne. Forskerne baserte dette funnet på blodprøver av vel 8 700 MS-rammede som ble sammenliknet med prøver av drøyt 7 200 friske kontrollpersoner. Selv om Epstein-Barr-virus fremdeles ser ut til å være koblet til MS, er risikoen større hvis en person også er bærer av herpesvirus type 6A. IM

Kilde:

Engdahl E, Gustafsson R, Huang J mfl. Increased serological response against human herpesvirus 6A is associated with risk for multiple sclerosis. Frontiers in Immunology 2019; 10: 2715. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32038605

Legg igjen et svar