Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Histaminintoleranse/-allergi

Histaminintoleranse/-allergi

Datteren min har mange plager, og hun er ute på en uendelig utforsknings- og oppdagelsesreise for å finne ut av ting. Nå er hun inne på histaminintoleranse/-allergi. I engelskspråklige kilder finnes det en del stoff om det, skrevet av både leger og personer som lider av det. Har dere hørt om det? En del matvarer inneholder histamin, og noen kan frisette/frigjøre histamin.

H.L.

VOF: Vi har latt lege Geir Flatabø svare på dette spørsmålet:

Histamin er en nitrogenholdig organisk base, et ”amin”, som dannes i kroppen eller i maten ved fjerning av karboksylgruppen av aminosyren histidin. Histamin brukes i kroppen som aktiverende signalstoff, dels i hjernen, dels til styring av utskilling av saltsyre/magesyre, dels som signalstoff for å aktivere allergireaksjoner. Slik sett er stoffet ”viktig” – for lite og for mye er begge deler galt. I den sammenheng snakker man om histapeni (for liten produksjon) og histadeli (for stor produksjon). Begge tilstander er kjent for å være koblet til kognitiv og psykisk funksjonsevne, dels via metylsyklus/folsyrestoffskiftet.

Histamin i maten kan bidra til å forsterke allergireaksjoner. Slike reaksjoner kan dempes med såkalte histaminblokkere – antihistaminer, H1-blokkere og allergimedikamenter. For stor magesyreproduksjon kan dempes med H2-blokkere (Cimetidin, Tagamet, Zantac). Det er også vist at vitamin C og en del polyfenoler (bl.a. quercetin) kan dempe allergireaksjoner ved å redusere histaminfrigjøring ved allergireaksjoner (mastcellestabilisering). Dette gjelder også ”urtemedisinen” Lomudal fra Sanofi-Aventis.

Annonse:

Overlege og professor Helge Scott ved Oslo Universitetssykehus har beskrevet at en del matvarer/glykosylerte proteiner (proteiner bundet til glukose) direkte kan frigjøre histamin (ikke via IgE-allergireaksjon). Dette skal blant annet gjelde hvete, men det er muligens individuelt.

Enkelte personer har et histaminsystem som er i høygir. Jordmor Mette Wright Larsen i Lofoten har skrevet en kokebok for slike pasienter, som i verste fall kan få dødelige reaksjoner av mat som ingen andre reagerer på. Det finnes flere histaminblokkere i handelen, blant annet fra LifeExtensionEurope, som selger en rekke ulike produkter som inneholder polyfenoler.

Lege Geir Flatabø

Ulvik

Print Friendly, PDF & Email

Legg igjen et svar