Skip to main content

Hjertebetennelse som bivirkning av koronavaksiner

Vi hører stadig oftere om unge mennesker som blir rammet av hjertebetennelse etter å ha blitt vaksinert mot korona. Hjertebetennelse er en sykdom som veldig fort kan bli alvorlig. Selv om den kan helbredes av seg selv uten at man får noen senfølger, kan den også ha dødelig utfall. Det er derfor viktig at man er klar over at det er en mulig bivirkning av koronavaksinene og vet hva symptomene er.

Tekst Eirik Værnes

En tidligere versjon av artikkelen er publisert på Friemenneske.no.1

Det kan oppstå en rekke bivirkninger etter vaksinering mot korona. Hjertebetennelse er blant de hyppigste. Myokarditt og perikarditt er betennelser i henholdsvis hjertemuskelen og hjerteposen. Symptomene på hjertebetennelse melder seg som smerter i brystet, vansker med å puste, forstyrret hjerterytme eller smerter som sprer seg ut i armen eller opp i kjeven. Unge mennesker er de som blir hardest rammet av betennelse i hjertet etter vaksinasjon. Det er per 26. oktober 2021 meldt om 104 tilfeller av perikarditt og 77 tilfeller av myokarditt i aldersgruppen 16–49 år.2 Blant eldre mennesker ser man sjeldnere disse bivirkningene. Til sammen er det meldt inn 290 tilfeller av hjertebetennelse. Det er de unge som oftest opplever den mest alvorlige betennelsen, det vil si i hjertemuskelen. Flere unge voksne har blitt intervjuet fra sykesengen etter at de har blitt innlagt med hjertebetennelse. Her er tre eksempler.

Iselin Kavli Paulsen på 21 år fikk hjertebetennelse etter vaksinen.3 Alexander Belmonte Johansen (20) fikk både perikarditt og myokarditt etter vaksinen.4 Theodor Huseby Grønnerød (20) fikk myokarditt etter vaksinen.5

Myokarditt

Hjertets muskellag kalles ‘myokard’. Rundt myokardiet ligger et tynt bindevevslag som heter ‘perikard’. Det er disse to delene av hjertet som har blitt rammet av betennelse etter vaksinasjon.6 Hjertemuskelbetennelse kan være alvorlig og medføre død. En senfølge av myokarditt kan være dilaterende kardiomyopati, hvor hjertet utvides og hulrommet økes, mens muskulaturen svekkes, noe som fører til økende hjertesvikt. Ved myokarditt er faren for å dø innen fem år betydelig. Imidlertid helbredes ofte myokarditt av seg selv uten at man får spesielle senfølger. Symptomer på myokarditt kan være pustevansker, hjertebank, trykkfølelse over brystet og forstyrrelse av hjerterytmen. Andre symptomer er gnidningslyd og/eller knatrelyder som legen hører ved lytting på hjertet og lungene, struttende halsvener, samt tungpust, slapphet, feber, forvirring eller annen kognitiv påvirkning, og i verste fall plutselig død.5

LES OGSÅ  Fokus på årsaker til sykdom

Perikarditt

De fleste tilfeller av akutt hjerteposebetennelse helbredes i løpet av uker eller måneder, men noen ganger kan perikarditt utvikle seg til å bli livstruende på få timer. Derfor legges alle som får akutt perikarditt inn på sykehus til overvåking. I sjeldne tilfeller kan perikarditt utvikle seg til å bli kronisk. Hjertets pumpefunksjon blir da etter hvert hemmet og kan medføre hjertesvikt. De mest alvorlige tilfellene kalles panserhjerte. Alle former for akutt perikarditt kan utvikle seg til kronisk perikarditt. Symptomer kan være smerter ut til venstre armer og hånd, og til hals og overkjeve. Smerten kan være lik den som kommer ved hjerteinfarkt. Det kan forekomme stikkende smerter rundt eller til venstre for hjertet, som blir verre når man puster dypt. Symptomene på perikarditt kan være stillingsbetinget. Hvis man strekker seg ut, kan smertene bli verre, mens når man sitter opp og lener seg fram, kan de bli bedre.5

Hvis man får symptomer på hjertebetennelse etter vaksinering, er det viktig å kontakte lege og rapportere tilstanden som en bivirkning. 

Kardiolog, forsker og professor Jan Erik Nordrehaug (f. 1947) skriver i Tidsskrift for Den norske legeforening at myokarditt er en av de tre vanligste årsakene til plutselig død blant tilsynelatende friske unge mennesker.7

Unge mennesker hardest rammet

Det er den mest alvorlige typen hjertebetennelse, myokarditt, som rammer den yngste gruppen hardest. Blant de som er mellom 16 og 29 år, er det registrert 52 tilfeller av myokarditt. 321 000 barn mellom 12 og 17 år har fått minst én vaksinedose. Av disse er det mottatt 164 bivirkningsmeldinger, hvorav 25 er vurdert som alvorlige. Ikke alle bivirkninger blir meldt inn.

LES OGSÅ  Svingdør mellom tilsyn og legemiddelindustri

Barn og unge er også de som har minst sjanse for å bli alvorlig syke eller dø av eller med korona. FHI estimerte dødeligheten blant de under 39 år til å være så lav som 0,0022 prosent i desember 2020.8 De skriver at det er lite covid-sykdom og få senfølger for barn og unge,9 samtidig som covid-19 generelt sett er lite farlig for de yngre.

En analyse av det amerikanske vaksinebivirkningssystemet VAERS har vist at det er større sjanse for at barn mellom 12 og 17 år får myokarditt enn at de legges inn med korona.10 I tillegg til hjertebetennelse er det registrert en rekke andre bivirkninger, blant annet besvimelse, utmattelse, feber, kraftig hodepine som ikke vil gi seg, kraftige menstruasjonsblødninger og blodpropp.

Press

Mange unge føler seg presset til å ta koronavaksinen. Til NRK uttalte nevnte Iselin Kavli Paulsen:2 ”Jeg følte meg presset av media, samfunnet rundt meg, venner og familie. Jeg fikk høre at for å kunne delta i samfunnet måtte jeg ta denne vaksinen.”

Helsemyndighetene mener de har vært tydelige på at det har vært et fritt valg. Overlege ved FHI Preben Aavitsland (f. 1963) sier:2 ”Det er leit at hun har følt et press. Vi er tydelige på at det ikke skal være press; dette er et tilbud som folk kan takke ja eller nei til.”

Hva hjelper det om helsemyndighetene nøkternt sier at det er et fritt valg når tidligere statsminister Erna Solberg (f. 1961) kalte det å vaksinere seg mot korona for ”en borgerplikt”? Nåværende statsminister Jonas Gahr Støre (f. 1960) sier: ”Det er fortsatt viktig at de som ikke har vaksinert seg vaksinerer seg, både første og andre gang.”11 Samtidig legger opprettelsen av et vaksinepass grunnlaget for videre ekskludering i samfunnet.

I tillegg til presset fra myndigheter opplever barn og ungdom press fra lærere på skolen, medelever, foreldre og andre. Når en medisinsk behandling innebærer risiko for alvorlig sykdom og til og med død, blir det ekstra viktig at denne behandlingen er frivillig. Den som mottar injeksjonen, skal være informert om både ulempene og fordelene. Det kalles informert samtykke. Ingen, hverken barn, ungdom eller voksne, skal utsettes for press i forbindelse med vaksinering eller andre intervensjoner.

LES OGSÅ  Lavt kolesterolnivå forverrer covid-19 og andre virussykdommer

Om artikkelforfatteren

Eirik Værnes (f. 1988) var med å danne gruppen Frie Menneske i februar 2021 og har hatt det redaksjonelle ansvaret for artiklene som er publisert der. Han skriver nå for Bindersinitiativet (www.binders.info). Til daglig jobber Værnes på skole og har erfaring med barn som har spesielle behov. Tidligere har han vært medieovervåker for selskapet Yomando AB. Værnes er også musiker og har opptrådt med den kamerunske artisten Grace Eboué, det chilenske bandet Lecquian, og spiller nå med det norsk-italienske bandet Deep End Dance.
E-post: eirikvaer@hotmail.com

Kilder:

1 Værnes E. Bivirkning: Hjertebetennelse. Friemenneske.no 9.11.2021. https://friemenneske.no/bivirkning-hjertebetennelse/

2 https://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Rapporter%20og%20oversikter/Koronavaksiner/20211028%20Rapport%20over%20meldte%20bivirkninger%20av%20koronavaksine.pdf

3 Myrseth MN. Følte seg presset til å ta koronavaksine – så fikk hun hjertebetennelse. Nrk.no 23.9.2021. https://www.nrk.no/osloogviken/folte-seg-presset-til-a-ta-koronavaksine-_-sa-fikk-hun-hjertebetennelse-1.15654663

4 Holmes MCS. Alexander (20) fikk hjertebetennelse etter coronavaksinen: Mener det var verdt risikoen. VG 3.9.2021. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Povk80/alexander-20-fikk-hjertebetennelse-etter-coronavaksinen-mener-det-var-verdt-risikoen

5 Evjen AF, Gomnæs H. Theodor (20) fikk hjertebetennelse etter koronavaksinen. Nrk.no 15.9.2021. https://www.nrk.no/osloogviken/fikk-hjertebetennelse—angrer-ikke-pa-vaksinen-1.15648675

6 Informasjonen om hjertet, hjertebetennelse og symptomer, er hentet fra snl.no og lommelegen.no.

7 Nordrehaug JE. Akutt myokarditt og død – er vi alltid i etterkant? Tidsskrift for Den norske legeforening 2006; 126: 2114. https://tidsskriftet.no/2006/08/noe-laere-av/akutt-myokarditt-og-dod-er-vi-alltid-i-etterkant

8 Johansen PA. Hva er risikoen for å dø hvis du blir smittet i Norge? Nå har FHI gjort nye anslag. Aftenposten 1.12.2020. https://www.aftenposten.no/norge/i/dl76KB/hva-er-risikoen-for-aa-doe-hvis-du-blir-smittet-i-norge-naa-har-fhi-gjor

9 Lite covid-sykdom og få senfølger blant barn. Fhi.no 2.9.2021. https://www.fhi.no/nyheter/2021/lite-covid-sykdom-og-fa-senfolger-blant-barn/

10 Høeg TB, Krug A, Stevenson J mfl. SARS-CoV-2 mRNA vaccination-associated myocarditis in children ages 12-17: a stratified national database analysis. medRxiv 8.9.2021. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.30.21262866v1?fbclid=IwAR2m-3T6Um8sGCWENJcOxRlLLNDxeH3IPm5eL95iGoTLpbrGfOZYxqbgcI0

11 NRK Nyheter, 27.10.2021


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner