Skip to main content

Homeopati – veien framover!

60 % av skotske og 33 % av franske leger (dvs. ca. 18.000) forskriver homeopatiske medisiner i sin praksis. På Cuba er fordypning i tradisjonell medisin, inkludert homeopati, blitt ett av linjevalgene i medisinutdannelsen, og banebrytende forskning på effekten av homeopati har sett dagens lys. I Tyskland og i England er homeopati en del av det offentlige helsevesenet. Hva med Norge?

Tekst Tiril Friid Fladeby   Foto Shutterstock

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Mine hjertesaker»]I denne spalta slipper vi til representanter for ideelle organisasjoner og foreninger som virkelig brenner for sin sak. Homeopat Tiril Friid Fladeby er leder av Norske Homeopaters Landsforbund.[/gdlr_box_icon]

Hva er det leger i land som Frankrike, Skottland og Cuba, men ikke norske leger, har skjønt? Eller la oss snu spørsmålet på hodet og spørre norske leger om hva de mener å ha forstått, men som legene i de nevnte land ikke har. 

I land der man enten må være lege for å utøve homeopati1 eller der homeopater er offentlig godkjente, er det naturlig nok større aksept for faget enn i land som Norge. Norske Homeopaters Landsforbund (NHL) ønsker ikke at homeopati kun skal utøves av leger. I stedet ønsker vi en autorisasjon av faget slik at godkjente terapeuter kan gi norske pasienter reelt frie valgmuligheter mellom homeopati og andre terapier.

Halve befolkningen behandles alternativt

I dag koster alternativmedisinsk behandling betraktelig mer for pasientene enn konvensjonell behandling, men tall viser likevel at så mange som halvparten av Norges befolkning bruker alternativ medisin. Forskerne ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM2) i Tromsø med professor Vinjar Fønnebø i spissen undret seg i en artikkel i Aftenposten3 i fjor vår over hvorfor ikke alternativ behandling tas med når framtiden til norsk helsevesen planlegges. Dersom myndighetene gir autorisasjon til terapeuter som praktiserer denne typen alternativ behandling, vil det gi større trygghet for pasientene fordi en godkjenningsordning samtidig ville fjernet useriøse aktører i markedet.

LES OGSÅ  Farmaindustrien finansierer angrep på homøopati

Per i dag kan hvem som helst kalle seg homeopat og starte en praksis. Derfor er vi i NHL opptatt av å markedsføre homeopater med tittelen MNHL, som innebærer at de er medlem av NHL og har gjennomgått de kravene vi stiller til utdanning når det gjelder kvalitet og antall timer i konvensjonell medisin og homeopatiske fag.

Eldste terapeutorganisasjon

Norske Homeopaters Landsforbund feiret våren 2010 sitt 80-årsjubileum i Bergen. Vi er dermed den eldste organisasjonen for alternativbehandlere i Norge. NHL har jobbet med å kvalitetssikre utdanning og praksis til homeopater og har vært en pioner innen å fremme bruken av alternativmedisin i Norge. Våre homeopater var i sin tid sentrale i Aarbakke-utvalget, som la fram den offentlige utredningen Alternativ medisin i 1998.4 Denne utredning dannet et ”bakteppe” for at kvakksalverloven ble erstattet av lov om alternativ behandling og momsfritak knyttet opp til etablering av en registerordning for alternative utøvere i Brønnøysundregisteret. Våre medlemmer var også med på å danne ECCH,5 det Europeiske sentralrådet for klassisk homeopati, som er en paraplyorganisasjon for ulike homeopatiorganisasjoner over hele Europa.

Mål om offentlig godkjenning

De overordnede målene til NHL er i dag følgende:

  • Homeopater skal bli offentlig autorisert som helsepersonell.
  • Det skal bli opprettet en homeopatiutdanning på masternivå.
  • Homeopater skal stimuleres til å drive forskning, og alle som ønsker å forske, skal få opplæring og veiledning.

Veien til autorisasjon av faget homeopati går via en offentlig godkjent utdanning. Vi har fram til nå i Norge hatt to skoler som har holdt den standarden vi krever for å bli medlem hos oss. Skandinavisk Institutt for Klassisk Homeopati (SIKH6) går i disse dager over til å bli en etterutdanningsinstitusjon for homeopater i samarbeid med Tunsberg medisinske skole.7 Dette samarbeidet er særlig viktig fordi våre medlemmer plikter å holde seg faglig oppdatert.

Norsk Akademi for Naturmedisin (NAN8) i Oslo venter i disse dager på svar om offentlig godkjenning av tre ulike linjer, deriblant homeopati. Skolen har kommet seg gjennom første etappe hos Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT9) og venter nå på å få godkjent det faglige innholdet. NAN er den eldste naturmedisinske skolen i Norge, og den har hele tiden jobbet for å få en offentlig godkjenning av fagene ved skolen.

LES OGSÅ  Leger i USA og UK mangler ernæringskunnskaper

Årsmøtet i NHL har vedtatt at vi skal jobbe for å få på plass en godkjent mastergrad i homeopati i Norge. Det betyr at NAN først må få godkjent en treårig utdanning til bachelor. Når det eventuelt har skjedd, må elevene i en overgangsperiode mot mastergraden ta et fjerde år for å bli tatt opp som medlemmer i forbundet.

Mastergrad i homeopati

NHL og skolene har alltid ansett det som viktig å holde den faglige standarden så høy som mulig. Da det åpnet en mastergradutdanning i homeopati i England for et par år siden, var åtte av 17 elever norske, og de fleste av disse var tilknyttet SIKH og NAN. Så lenge vi ønsker å tilby våre behandlinger innenfor det etablerte helsevesenet, må vi alle ha fokus på hele tiden å oppdatere våre kunnskaper og dessuten være kritiske til vårt eget fag.

Forskning – et viktig virkemiddel

En annen viktig vei inn i det etablerte helsevesenet er via forskning. Det har over mange år vært bevilget svært lite midler til forskning på alternativ medisin. Derfor var det gledelig da NAFKAM i Tromsø startet sitt spennende arbeid. Flere av våre medlemmer har vært og er tilknyttet NAFKAM med ulike prosjekter. Per i dag er det publisert flere forskningsrapporter som viser at homeopati har effekt,10,11,12 men man vet enda ikke hvordan homeopati virker. Vi ser med glede fram mot den dagen virkningsmekanismene kan forklare det vi homeopater daglig ser i vår praksis: Friske og glade pasienter som er blitt kvitt alt fra akutte til kroniske plager.

Annerledeslandet Cuba

Cuba er kjent for å ha et av verdens beste helsevesen, og i 2007 ble det gjennomført spennende forskning på bruk av homeopatiske medisiner under Leptospiroseepidemien som herjer landet hvert år under orkan- og tyfonsesongen.13 Antall smittede sank med 84 % i regionen som fikk homeopatiske medisiner forebyggende, og i tillegg så man at samme region lå under normen for antall smittede også året etter.

LES OGSÅ  Homøopati i andre land

En gruppe norske homeopater dro til Cuba høsten 2010 for å besøke forskningsinstitutter, møte de homeopatiske legene og lære om hvordan homeopatien brukes på Cuba.  Der ble homeopati innlemmet i det offentlige helsevesenet i 2007, og på ethvert helsesenter over hele Cuba jobber nå en homeopatisk lege. Cubanske helsemyndigheter sier at de tar det beste fra alle behandlingsformer og bruker homeopati der det har vist seg å ha effekt og konvensjonell behandling der det viser seg å ha effekt. I et land som er så lite påvirket av farmasøytisk industri, er det spennende å høre at de bruker homeopati fordi de ser på det som effektivt, billig å produsere og lett å distribuere.

Vi i NHL ønsker velkommen et helsevesen som setter økt fokus på en naturlig og helhetlig tilnærming til helse. Her kan både homeopater og andre terapeuter som fortsatt defineres som alternative behandlere, yte viktige bidrag.

Kilder:

1.  Vi følger her NHL og skriver homeopati, mens Legeforeningen skriver homøopati med ø. 

2.  www2.uit.no/ikbViewer/page/ansatte/organisasjon/hjem?p_dimension_id=88112&p_d_i=-31494&p_d_c=&p_d_v=88112&p_menu=42374&org_plassering=88112&p_lang=2

3.  www.aftenposten.no/fakta/innsikt/article3619159.ece

4.  Aarbakke J, Befring AK, Bjørgan BU mfl. Alternativ medisin. NOU 1998:21. Oslo: Statens forvaltningstjeneste/Statens trykning, 1998.

5.  European Central Council of Homeopaths, se. www.homeopathy-ecch.org/.

6.  www.sikh.no/wip4/.

7.  Medisinfagskolen endret i 2010 navn til Tunsberg Medisinske Skole, jf. www.tunmed.no.

8.  Se www.nan.no/.

9.  www.nokut.no/.

10.  Spence DS, Thompson EA, Barron SJ. Homeopathic treatment for chronic disease: A 6-year, University-Hospital outpatient observational study. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2005; 11: 793-8.

11.  Steinsbekk A. Patients’ assessments of the effectiveness of homeopathic care in Norway: A prospective observational multi-centre outcome study. Homeopathy 2005; 94: 10-6.

12.  Friese K-H, Kruse S, Ludtke R, mfl. Homeopathic treatment of otitis media in children: comparisons with conventional therapy. International Journal of Clinical Pharmacology and Therapy 1997; 35: 296-301.

13.  Bracho G, Varela E, Fernández R mfl. Large-scale application of highly-diluted bacteria for Leptospirosis epidemic control. Homeopathy 2010; 99: 156-66.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner