Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2012 > Homøopati nyttig ved kreft?

Homøopati nyttig ved kreft?

 

En tysk studie har vist at klassisk homøopati kan være klinisk relevant for livskvaliteten hos kreftrammede. Ved klassisk homøopati velges ett remedium for å støtte pasientens selvhelbredende krefter. Forskerne fulgte i ett år en gruppe kreftpasienter (n=259) som var under komplementær homøopatisk behandling, med en kontrollgruppe (n=380) som fikk tradisjonell kreftbehandling. Homøopatgruppa bedret livskvaliteten og var mindre utmattet enn kontrollgruppa. Forskerne ønsket å sammenlikne pasienter med samme type svulst og sammenliknbar prognose, men dette viste seg å gi for få par. De mener derfor at det er behov for en bedre studie der man har med flere sammenliknbare par, før man kan konkludere sikkert om hvorvidt homøopatisk behandling kan gi bedre livskvalitet og mindre utmattelse. IM

Kilde:

Rostock M, Naumann J, Guethlin C mfl. Classical homeopathy in the treatment of cancer patients - a prospective observational study of two in dependent cohorts. BMC Cancer 2011; 11: 19.

You may also like
Oppdatering om stråling fra andre land
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Alene i kampen mot kreft

Legg igjen et svar