Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Honning mot hoste

Hvor effektiv er honning sammenliknet med andre tiltak mot akutt hoste hos barn? Forskere i Cochrane-samarbeidet har kommet med en oppdatert gjennomgang av publisert faglitteratur om dette temaet. De tok kun med studier der det var trukket lodd om hvilke barn som skulle få honning versus annen behandling, altså randomiserte, kontrollerte studier. Forskerne fant at honning letter hoste i større grad enn ingen behandling, medikamentet difenhydramin og placebo, men ikke bedre enn medikamentet dekstrometorfan. IM

Kilde:

Oduwole O, Udoh EE, Oyo-Ita A mfl. Honey for acute cough in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018; nr. 4: CD007094. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29633783

Legg igjen et svar