Skip to main content

Honning mot sårinfeksjoner

For å kunne behandle sårinfeksjoner av meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) er man på utkikk etter nye tilnærminger enn antibiotika, og honning seiler opp som lovende. Spesielt har manukahonning vist seg effektiv. Saudiarabiske forskere har undersøkt effekten av honning fra tre andre plantearter: svartfrø (Nigella sativa), kinesisk jujube (Ziziphus jujuba) og møllplante (Plectranthus rugosus Wall.). De samlet inn 25 MRSA-arter fra infiserte sår og tre referansetyper og undersøkte hvordan disse tre lokalproduserte honningtypene påvirket bakteriene. Medisinsk manukahonning ble brukt som kontroll.

Svartfrøhonning hemmet alle bakterietyper ved en gjennomsnittlig minimumskonsentrasjon (MIC) på 5,5 prosent, mot 4,4 prosent for manukahonning. Honning fra kinesisk jujube og møllplante hemmet bakteriene ved henholdsvis 6,4 og 10,4 prosent. Resultatene viste at svartfrøhonning har tilsvarende antibakteriell aktivitet som manukahonning og dermed i likhet med eksisterende honningtyper kan brukes mot sårinfeksjoner av MRSA. IM

Kilde: Hussain MB, Hannan A, Absar M mfl. In-vitro susceptibility of methicillin-resistant Stayphylococcus aureus to honey. Complementary Therapies in Clinical Practice 2017; 27: 57–60. http://www.ctcpjournal.com/article/S1744-3881(17)30068-3/abstract


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner
LES OGSÅ  Kviser og bakterier