Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Honning mot sårinfeksjoner

Honning mot sårinfeksjoner

For å kunne behandle sårinfeksjoner av meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) er man på utkikk etter nye tilnærminger enn antibiotika, og honning seiler opp som lovende. Spesielt har manukahonning vist seg effektiv. Saudiarabiske forskere har undersøkt effekten av honning fra tre andre plantearter: svartfrø (Nigella sativa), kinesisk jujube (Ziziphus jujuba) og møllplante (Plectranthus rugosus Wall.). De samlet inn 25 MRSA-arter fra infiserte sår og tre referansetyper og undersøkte hvordan disse tre lokalproduserte honningtypene påvirket bakteriene. Medisinsk manukahonning ble brukt som kontroll.

Svartfrøhonning hemmet alle bakterietyper ved en gjennomsnittlig minimumskonsentrasjon (MIC) på 5,5 prosent, mot 4,4 prosent for manukahonning. Honning fra kinesisk jujube og møllplante hemmet bakteriene ved henholdsvis 6,4 og 10,4 prosent. Resultatene viste at svartfrøhonning har tilsvarende antibakteriell aktivitet som manukahonning og dermed i likhet med eksisterende honningtyper kan brukes mot sårinfeksjoner av MRSA. IM

Kilde: Hussain MB, Hannan A, Absar M mfl. In-vitro susceptibility of methicillin-resistant Stayphylococcus aureus to honey. Complementary Therapies in Clinical Practice 2017; 27: 57–60. http://www.ctcpjournal.com/article/S1744-3881(17)30068-3/abstract

You may also like
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
UR kraft + kolonial – Norges første ”kraftbar”
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Alene i kampen mot kreft

Legg igjen et svar