Skip to main content

Honningbier trues av sprøytemidler og elektromagnetiske felter

I mange land rapporteres det om nedgang i bestander av honningbier og andre insekter som bestøver blomster (pollinatorer). En rekke forskere arbeider for å avklare hva denne nedgangen skyldes.

Tekst Iver Mysterud

Tap av leveområder for insekter og eksponering for sprøytemidler fra landbruket er to faktorer som virker inn. I hvilken grad kan også menneskeskapte, elektromagnetiske felter virke inn? Hva skjer hvis pollinatorer eksponeres for flere stressfaktorer på én gang? 

Italienske forskere har testet hvordan eksponering for 1) sprøytemidler og 2) sprøytemidler og elektromagnetiske felter fra en høyspentledning påvirker kolonier av bier. 3. I tillegg undersøkte de en kontrollgruppe som befant seg langt unna menneskeskapte stressfaktorer.

Eksperimentelle bikuber ble undersøkt ukentlig gjennom et helt år. Bier som var eksponert både for sprøytemidler og elektromagnetiske felter, hadde klart dårligst helsetilstand. Bare én av fire kolonier med slik eksponering var i live etter ett år. Resultatene sett samlet viste at eksponering for begge stressfaktorer kunne føre til biokjemiske, fysiologiske og atferdsmessige endringer som i alvorlig grad truet kolonienes overlevelse. IM

LES OGSÅ  Frukt og grønt: hvilke gir mest sprøytemiddelrester?

Kilde: Lupi D, Mesiano MP, Adani A mfl. Combined effects of pesticides and electromagnetic-fields on honeybees: multi-stress exposure. Insects 2021; 12: 716. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34442282/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner