Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Hudbakterier og eksem

Hudbakterier og eksem

Huden hos friske mennesker er kolonisert av en rekke bakterier, som normalt ikke påvirker oss. Imidlertid er det kjent at bakterien Staphylococcus aureus kan forverre symptomene hos personer med eksem (atopisk dermatitt).

I en ny studie har forskere fra USA påvist at andre bakteriearter i slekta Staphylococcus (S. epidermidis, S. hominis) produserer et peptid (en kort aminosyrekjede) som viser seg å hemme veksten til S. aureus. Påføring av disse gunstige Staphylococcus-artene på huden til griser og mus gjorde det vanskelig for S. aureus å formere seg. Da forskerne påførte huden til personer med eksem gunstige Staphylococcus-arter, ble det mindre S. aureus der. Denne typen overføring av gunstige Staphylococcus-arter er allerede godkjent av Mat- og legemiddelverket i USA (FDA), og kliniske forsøk er i gang. IM

Kilde:

Nakatsuji T, Chen TH, Narala S mfl. Antimicrobials from human skin commensal bacteria protect against Staphylococcus aureus and are deficient in atopic dermatitis. Science Translational Medicine 2017; 9: eaah4680. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28228596

Legg igjen et svar