Skip to main content

Hva er best? Naturlige eller syntetiske kosttilskudd?

Mange alternative terapeuter tror at naturlige kosttilskudd er mye bedre enn syntetiske, og noen hevder til og med at syntetiske vitaminer er giftige. Bildet er faktisk mye mer nyansert. Noen syntetiske tilskudd er faktisk bedre enn naturlige varianter, og de er heller ikke giftige. Pulverkonsentrater av planter behøver dessuten ikke å være bedre enn piller.1

Tekst Andrew Saul      Tilrettelagt av Dag Viljen Poleszynski Foto Shutterstock

Temaet er som et ernæringsmessig “Catch 22”.2 Befolkningen får høre det forvirrende budskapet “Vitaminer er nyttige, men det er ikke tilskudd. Bare vitaminer fra matvarer er nyttige, så bare spis et balansert kosthold. Ikke ta kosttilskudd! Forresten er det ingen forskjell mellom naturlige og syntetiske vitaminer.”

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

 Hva er riktig?

En nyere studie viste at risikoen for hjertesvikt falt i takt med en økende konsentrasjon i blodet av vitamin C. Nytten av vitamin C (askorbat) var høyst signifikant, dvs. ubestridelig:3 Personer med de laveste nivåene av askorbat i blodet hadde høyest risiko for hjertesvikt, og personer med høyest nivå hadde lavest risiko. Dette funnet bekrefter kunnskaper som er dokumentert i løpet av de siste 50 årene om at vitamin C er en livsnødvendig komponent i hjerte- og karhelse.4,5 Studien reiser en rekke viktige spørsmål om diett og kosttilskudd.

Mat eller tilskudd?


Rapporten diskuterer vitamin C som om det bare var en indikator på hvor mye frukt og grønnsaker deltakerne spiste. Ironisk nok viste likevel studien en svært liten reduksjon i risikoen for hjertesvikt ved å spise slike matvarer. Dette betyr at den virkelige faktoren i å redusere risikoen faktisk var mengden vitamin C som ble inntatt. Dessuten ser det ut til at studien fullstendig overser den utstrakte bruken av vitamin C-tilskudd for å bedre sin kardiovaskulære helse. Det var faktisk slik at de personene som befant seg i den fjerdedelen som hadde høyest plasmanivå av vitamin C, tok hele 6-10 ganger mer vitamin C-tilskudd enn de i den laveste fjerdedelen.

Dette poenget ble ikke lagt vekt på. Et slikt selektivt fokus på matvarekilder til vitamin C, samtidig som man overser tilskudd som en viktig kilde, virker som et forsøk på å marginalisere betydningen av vitamintilskudd.

Mange rapporter innen medisin og ernæring har framholdt at det er små forskjeller på naturlige og syntetiske vitaminer. Dette er kjent å være tilfellet for noen essensielle næringsstoffer. Askorbat som finnes lett tilgjengelig som tabletter eller pulver, er identisk med vitamin C som finnes i frukt og grønnsaker.5 Dette har nobelprisvinner i kjemi og fred Linus Pauling (1901-94) understreket,6 og han forklarte hvordan vanlig vitamin C, som for en rimelig pris kan produseres fra sukkermolekylet glukose, kunne påvirke helsa positivt på mange viktige måter.7 Den nevnte studien målte faktisk plasmanivået av askorbat, og nivået ble vist å være en viktig faktor som var assosiert med risikoen for hjertesvikt – altså jo høyere nivå, desto lavere risiko.4,5 Studien målte ikke blodets nivå av komponenter fra frukt og grønnsaker. Den målte vitamin C.

LES OGSÅ  Uberettigede skremsels- propaganda mot vitaminer

En kjent forklaring på dette viktige funnet er at vitamin C bidrar til å forhindre betennelser i årene ved flere mekanismer. Det er en nødvendig kofaktor for syntesen av kollagen, som er en viktig komponent i blodårene (arteriene). Vitamin C er også en viktig antioksidant i hele kroppen ved at det hjelper til å resyklere andre antioksidanter som vitamin E og glutation i arterie-veggene.4,5 Dette ble understreket i en rapport som fant at et høyt plasmanivå av vitamin C var assosiert med en 50 % reduksjon i risikoen for å få hjerneslag.8

Syntetisk vitamin C er klinisk effektivt

Vi kan nesten høre lesere som nå blar om etter å ha lest dette, men slik er det nå en gang: Syntetisk vitamin C hjelper levende mennesker med reelle sykdommer. Effekten av askorbat har liten direkte sammenheng med det vi spiser. Et dramatisk tilfelle som illustrerer dette, var en melkebonde i New Zealand som var koblet til en livreddende lungemaskin på grunn av sviktende lunger, nyresvikt, leukemi (blodkreft) og svineinfluensa.7 Han fikk 100 000 mg (100 g) vitamin C per dag og reddet livet.

Vi har ingen ting imot appelsiner og andre matvarer som inneholder vitamin C. Frukt og grønt er sunt av mange årsaker. Imidlertid kan du ta fram kalkulatoren for å hjelpe deg til å finne ut hvor mange appelsiner det kreves for å innta så mye, og deretter finne ut hvordan en syk person skal få i seg så mange [kanskje 200 appelsiner, red. anm.].

Det er et etablert faktum at leverfunksjonen bedres med vitamin C-tilskudd, og det er like godt kjent at et visst nivå av vitamin C er nødvendig for god immunrespons. Vitamin C øker de hvite blodcellenes evne til å bekjempe bakterier og virus. Dette finnes det mye litteratur om.9

Mangel på vitamin C er ganske vanlig i USA. Ifølge USAs landbruksdepartement10 (USDA) inntar nesten halvparten av befolkningen ikke en gang anbefalt dagsinntak (RDA) av vitamin C,11 hvilket ikke er mer enn 90 mg [i Norge anbefales 75 mg/d for voksne, red.anm.].

Syntetisk vitamin E mindre effektivt

For enkelte andre næringsstoffer er det signifikant forskjell i virkningen mellom syntetisk og naturlig form. Vitamin E er en viktig antioksidant, men har også andre funksjoner i kroppen. Ikke alle er godt kartlagt.

Vitamin E består av åtte ulike biokjemiske former, ?-, ?-, ?- og ?-tokoferoler og ?-, ?-, ?- og ?-tokotrenioler. Alle disse formene for vitamin E er viktige for kroppen. Kunnskapene om hvilke oppgaver vitamin E utfører, blir stadig bedre, og alle de åtte formene for naturlig vitamin E ser ut til å ha litt forskjellige funksjoner. For eksempel dreper ?-tokotreniol stamkreftceller i prostata mer effektivt enn cellegifter.12

Syntetisk vitamin E er lett tilgjengelig og billig. Betegnelsen er d,l-?-tokoferol. Ja, det har samme antioksidantvirkninger i reagensrøreksperimenter som naturlig d-?-tokoferol. Imidlertid har d,l-formen bare 50 % av de biologiske virkningene fordi kroppen bare kan bruke den naturlige d-isomeren (varianten), som utgjør halvparten av den syntetiske blandinga.13 Derfor starter mange studier som bruker d,l-?-tokoferol og ikke tar dette i betraktning, med en dose som bare er halvparten så stor som forutsatt og derfor naturligvis vil ha redusert effekt.

Ved siden av dette finnes det forestrede former for vitamin E slik som acetat eller suksinat. Disse forestrede formene, enten de er naturlige eller syntetiske, har lengre hyllevarighet fordi esteret beskytter vitamin E mot å bli oksidert og nøytralisert. Når magesyra spalter av acetat eller suksinat fra det opprinnelige vitamin E-molekylet, kan en stor andel absorberes slik at kroppen får nytte av molekylet som antioksidant. Men hvis forestret vitamin E-acetat smøres på huden for å motvirke betennelse, virker det ikke fordi det ikke finnes syre der som kan spalte molekylet.

LES OGSÅ  Begrensninger i kosttilskudd basert på feilinformasjon – en advarsel fra EU til resten av verden

Basert på data fra USDA14 inntar en så sjokkerende stor andel som 90 % av befolkningen ikke en gang RDA av vitamin E, som – tro det eller ei – ikke er mer enn 15 mg (23 IE) per dag [Norge: henholdsvis 8 og 10 mg/d for kvinner og menn].

Utbredt magnesiummangel

Her er et annet eksempel: Mer enn 2/3 av USAs befolkning inntar ikke anbefalt dagsdose av magnesium.15 Mangel på magnesium kan gi en rekke ulike symptomer, inkludert beinskjørhet (osteoporose), høyt blodtrykk, astma, depresjoner og diabetes. Magnesium kan kjøpes i mange former. Den mest vanlige er magnesiumoksid, som ikke er særlig effektiv fordi bare omkring 5 % av magnesiumen blir absorbert.16

Magnesiumoksid er populært fordi pillene er mindre – de inneholder mer magnesium, men er likevel ikke nyttige for folk flest. Bedre former for magnesium er bundet til sitronsyre (sitrat) eller maursyre (malat), og den som er best absorbert, er magnesiumklorid.

Det er alltid en god idé å konsultere en lege eller ernæringsterapeut for å bestemme ditt optimale inntak. En test kan vise om du har en uventet mangel.17

Hva så, naturlig eller syntetisk?

Selv om naturlig vitamin E (blandede tokoferoler og tokotrenioler) er minst dobbelt så effektive som den syntetiske utgaven, er ikke det riktig når det gjelder vitamin C. Den formen for askorbat som kroppen får fra frukt og grønnsaker, er det samme molekylet som finnes i vitamin C-tabletter. Ved første øyekast kan dette virke forvirrende siden det finnes mange såkalt naturlige former for vitamin C på markedet. Imidlertid har praktisk talt hver eneste studie vist at vitamin C-tilskudd bekjemper sykdom også om man bruker vanlig, billig, syntetisk askorbinsyre.

Andre former for askorbat, slik som natrium- og magnesiumsalter av askorbinsyre, opptas litt annerledes i tarmen, men når de først er tatt opp i blodet, er virkningen akkurat den samme som fra ren askorbinsyre. Fordelen med slike askorbatsalter er at de ikke er sure og kan inntas eller anvendes på hvilken som helst kroppsdel uten bekymring for irritasjon eller syrevirkning.

I tillegg er det kjent at essensielle næringsstoffer virker symbiotisk, hvilket vil si at de er mer effektive når de inntas sammen i passende doser. For eksempel er vitamin E mer effektiv når det inntas sammen med vitamin C og selen, siden hvert av disse essensielle næringsstoffene kan øke effekten av de andre.

Tilsvarende er også B-vitaminene mer effektive når de tas sammen. Lesere som har spørsmål om dosering, bør kontakte sin terapeut og kan også helt gratis finne informasjon i arkivet til orthomolecular.org.18


Mye nyttig i matvarer

Naturlige molekyler i maten er også viktige. Bioflavonoider og andre ”vitamin C-vennlige” komponenter i fersk frukt og grønnsaker (noen ganger kalt ”vitamin C-kompleks”) har også gunstige helsevirkninger. Disse naturlige komponentene kan lett skaffes fra et sunt kosthold med ubearbeidede, hele matvarer. Imidlertid kan selv ikke et veldig godt kosthold tilføre på langt nær nok vitamin C til å være effektivt mot sykdom. Et kosthold som prioriterer matvarer som er rike på vitamin C, kan tilføre noen hundre milligram daglig. En ekstrem råkostdiett kan gi inntil 2-3 gram vitamin C per dag, men dette er ikke et praktisk kosthold for folk flest. Det er derimot å innta tilskudd sammen med et sunt kosthold [et høyfett-/lavkarbokosthold basert på økologiske råvarer, red. anm.].

Prinsippet om at ”naturlige” vitaminer er bedre enn syntetiske er et hyppig sitert argument for å unngå kosttilskudd. Argumentet er at siden vitaminer og mineraler finnes tilgjengelig i sin naturlige form i matvarer, er det bedre tjent å holde seg unna kosttilskudd. Dette er åpenbart det som forfatterne av ovennevnte studie tenkte, for rapporten nevner nesten ikke vitamintilskudd.

LES OGSÅ  Svimmelhet

Bør vi ta tilskudd?

I en verden preget av sterkt bearbeidede matvarer inntar de fleste av oss på langt nær nok av alle de ulike næringsstoffene vi trenger. Folk flest har mangel på flere essensielle næringsstoffer. Disse manglene bidrar til en rekke lidelser, inkludert hjertesykdom, kreft, for tidlig aldring, demens, diabetes og diverse øyesykdommer, MS og astma.

Ovennevnte studie, som viser effekten av vitamin C mot hjertesvikt, er bare én av mange som viser nytten av vitaminer. Dette er godt dokumentert på orthomed.com.19

Når det gjelder vitamin E, er den naturlige varianten inntatt i tilstrekkelige doser med en næringsrik diett den beste medisinen. Imidlertid er syntetiske varianter av de fleste andre vitaminer, inkludert vitamin C, identiske med de naturlige. Begge former er biologisk aktive, og begge virker klinisk. Det hele dreier seg om å finne riktig dose. Kosttilskudd gjør det mulig å dosere optimalt; med matvarer alene er dette ikke mulig å få til.

Ikke la deg lure: næringsmangler er regelen, ikke unntaket. Derfor trenger vi kosttilskudd. Når vi er syke, trenger vi enda mer av dem.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om forfatteren«]Andrew W. Saul (f. 1955) fra Rochester, New York, bor i Brockport (NY) med kone og to barn. I 1973 studerte han i Canberra, Australia, og i 1974 tok han en bachelor i biologi ved Statsuniversitetet i Brockport. Studier ved Universitetet i Ghana førte senere til en mastergrad i pedagogikk i Brockport (1989) og en PhD i etologi ved Greenwich Universitet på Hawai’i (1995). Andrew Saul har siden 1976 vært konsulent i naturmedisin og forfatter og har forelest i biologi, rusmiddelmisbruk, cellebiologi og ernæring ved en rekke høyskoler. I 1999 opprettet han www.DoctorYourself.com. Han har publisert 20 bøker om ortomolekylær medisin og tallrike fagartikler. Saul har vært tilknyttet Journal of Orthomolecular Medicine siden 2002, ble i 2010 medlem av redaksjonen og har siden 2011 vært redaktør. E-post: omns@orthomolecular.org [/gdlr_box_icon]

Kilder:

1  Saul A. Supplements: The real story. Natural or synthetic? Foods or tablets? Orthomolecular News Service, 17. januar 2012. http://orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml.

2  Heller J. Catch 22. New York: Simon & Schuster, 1955 (www.amazon.com/Catch-22-Joseph-Heller/dp/0684833395#reader_0684833395).

3  Pfister R, Sharp SJ, Luben R mfl. Plasma vitamin C predicts incident heart failure in men and women in European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition-Norfolk prospective study. American Heart Journal 2011; 162: 246-53.

4  Levy TE. Stop America’s #1 Killer: Reversible vitamin deficiency found to be origin of all coronary heart disease. 2006

5  Hickey S, Saul AW. Vitamin C: The real story, the remarkable and controversial healing factor. Laguna Beach, CA: Basic Health Publications. 2008.

6  Pauling L. How to live longer and feel better. Corvallis, OR: Oregon State University Press, 2006.

7  Kurl S, Tuomainen TP, Laukkanen JA mfl. Plasma vitamin C modifies the association between hypertension and risk of stroke. Stroke 2002; 33: 1568-73.

8  Channel 3, New Zealand nyhetsrapport: www.3news.co.nz/Living-Proof-Vitamin-C—Miracle-Cure/tabid/371/articleID/171328/Default.aspx; www.dailymotion.com/video/xh70sx_60-minutes-scoop-on-new-zealand-farmer-vit-c-miracle_tech.

http://orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml, jf. www.cihfimediaservices.org/12all/lt.php?c=169&m=246&nl=3&s=6c8ea7b18ecd15ed22eece699defc256&lid=1641&l=-http–orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml.

10  United States Department of Agriculture.

11  www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1405127/pdf/amjph00225-0021.pdf, jf. www.cihfimediaservices.org/12all/lt.php?c=169&m=246&nl=3&s=6c8ea7b18ecd15ed22eece699defc256&lid=1646&l=-http–www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1405127/pdf/amjph00225-0021.pdf.

12  http://orthomolecular.org/resources/omns/v07n11.shtml.

13  Papas A. The vitamin E Factor: The miraculous antioxidant for the prevention and treatment of heart disease, cancer, and aging. New York: HarperCollins, 1999.

14  http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/vitamins/vitaminE/.

15  www.jacn.org/content/24/3/166.full.pdf+html.

16  Dean, C. The magnesium miracle. New York: Ballantine Books, 2007.

17  www.doctoryourself.com/epilepsy.html.

18  http://orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml.

19  http://orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml.

 

 


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner