Skip to main content

Hva kjennetegner en karismatisk person?

Hva er egentlig karisma, og hva kjennetegner de personene som mange synes er veldig karismatiske? En gruppe forskere har undersøkt dette nærmere. Deres utgangspunkt var at karisma handler om en blanding av hvordan en person påvirker andres følelser og evnen til å veilede og påvirke dem på en god måte. De fant blant annet ut at folk flest ser ut til å være enige om hva karisma er, og denne egenskapen er mulig både å observere og måle. Forskerne nevner spesielt følgende kjennetegn ved karismatiske personer:

  • De får andre til å føle seg vel.
  • De smiler ofte til andre.
  • De kommer overens med hvem som helst.
  • De har en sterk tilstedeværelse der de er.
  • De evner å påvirke andre.
  • De vet hvordan de skal lede en gruppe.

De første tre handler om å gjøre andre komfortable, de tre siste om lederskap og tilstedeværelse.

Det er forøvrig liten sammenheng mellom karisma og intelligens, fant forskerne ut: Svært intelligente personer kan godt være høyst usympatiske, mens relativt uintelligente personer kan være svært karismatiske.

LES OGSÅ  Vi bruker mobilen selv om vi egentlig helst vil snakke med folk

Kilde:

Tskhay KO. Zhu R, Zou C, Rule NO. Charisma in everyday life: Conceptualization and validation of the General Charisma Inventory. Journal of Personality and Social Psychology 2018; 114: 131–52 http://psycnet.apa.org/record/2017-31803-001.632?journalCode=rcmm20


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner