Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Hva kjennetegner en karismatisk person?

Hva kjennetegner en karismatisk person?

Hva er egentlig karisma, og hva kjennetegner de personene som mange synes er veldig karismatiske? En gruppe forskere har undersøkt dette nærmere. Deres utgangspunkt var at karisma handler om en blanding av hvordan en person påvirker andres følelser og evnen til å veilede og påvirke dem på en god måte. De fant blant annet ut at folk flest ser ut til å være enige om hva karisma er, og denne egenskapen er mulig både å observere og måle. Forskerne nevner spesielt følgende kjennetegn ved karismatiske personer:

  • De får andre til å føle seg vel.
  • De smiler ofte til andre.
  • De kommer overens med hvem som helst.
  • De har en sterk tilstedeværelse der de er.
  • De evner å påvirke andre.
  • De vet hvordan de skal lede en gruppe.

De første tre handler om å gjøre andre komfortable, de tre siste om lederskap og tilstedeværelse.

Det er forøvrig liten sammenheng mellom karisma og intelligens, fant forskerne ut: Svært intelligente personer kan godt være høyst usympatiske, mens relativt uintelligente personer kan være svært karismatiske.

Kilde:

Tskhay KO. Zhu R, Zou C, Rule NO. Charisma in everyday life: Conceptualization and validation of the General Charisma Inventory. Journal of Personality and Social Psychology 2018; 114: 131–52 http://psycnet.apa.org/record/2017-31803-001.632?journalCode=rcmm20

Annonse:

Legg igjen et svar