Skip to main content

Bridgeskolen: Hva skjer etter at meldingsforløpet er åpnet?

Første svar på fargeåpninger

Etter at din makker åpner meldingene, skal du med din svarmelding vise så godt du kan hvor mange HP og hva slags fordeling du har. Du får ikke fortalt alt med en gang, men noen meldinger gir mer informasjon enn andre. Siden makker med sin åpning har vist minst 12 HP, trenger ikke du selv å ha 12 HP for å svare. Nå vet du jo allerede at dere til sammen har en del HP og kan klare å spille en kontrakt på et eller annet nivå. Poenget nå er å finne ut hvilket nivå og hvilken kontrakt.

HP hos svarhånden

For å svare sier vi som hovedregel at du skal ha minst 6 HP. Har du mer, er det bare fint, og det kan du eventuelt si fra om senere. Hvis du nå har 6 HP eller mer, skal du svare – hvis ikke sier du pass. Har du 6-9 HP, skal du melde på 1-trinnet eller høyne makkers farge til 2-trinnet. Har du 10 HP eller mer, kan du melde en lavere farge enn makkers på 2-trinnet. (Siden du ved å melde på 2-trinnet lover at du kan ta flere stikk, bør du ha flere HP også.)

LES OGSÅ  Bridgeskolen: Mer om andre doblinger

La oss si at makker åpner med 1 ?, og dette er dine kort:

? K1073

? Kn7

? K82

? D962

Kontraktsnivåer
Kontraktsnivået du har meldt, har betydning for hvor mange bonuspoeng du får for å klare kontrakten. Hvor mange poeng vi får, avhenger av hvorvidt vi spiller NT eller fargekontrakt, om vi spiller med minor- eller majorfarge som trumf, og om vi har meldt en delkontrakt, utgang eller slem.
Delkontrakt: Kontrakter til og med 2NT, 3 i major eller 4 i minor. Som hovedregel sier vi at vi trenger 24-27 HP for å spille en kontrakt på 3, 4 eller 5-trinnet.
Utgang: 3 NT, 4 i major eller 5 i minor.
Slem: Alle meldinger på 6-trinnet er Lilleslem, alle på 7-trinnet er Storeslem

Du har 9 HP og nok til å melde etter at makker har åpnet. For å kunne melde en farge må vi ha fire kort i fargen. Du har fire spar og kan melde 1 ?. Da viser du at du har minst 4 ? og minst 6 HP. Merk at du kan ha mye mer enn 6 HP, men det vet ikke makker ennå. Hvis du hadde hatt 15 HP, ville du fremdeles meldt 1 ? med disse kortene. Da har dere i så fall så gode kort til sammen at dere skal melde en høyere kontrakt. Makker kan derfor ikke passe vår melding, men melde på nytt og vise mer av sine kort. Hvis du ikke hadde hatt en egen farge å melde på 1-trinnet, måtte du meldt 1NT. 

Hvorfor meldte vi ikke kløver når vi har fire kløver også? Av flere grunner: Det viktigste er å vise majorfarger, og siden vi har muligheten til å melde spar, gjør vi det. En viktig regel i bridge er: Gå aldri forbi en firekorts majorfarge på 1-trinnet! En annen grunn: For å melde kløverfargen må vi melde på 2-trinnet. Men for å få lov til dét, må vi ha minst 10 HP!

LES OGSÅ  Brideskolen: Hvordan melder vi andre NT-hender (enn 1 NT)?

En annen ting vi skal være oppmerksomme på, er om vi kan støtte makkers majorfarge. Kan vi det, skal vi alltid gjøre det istedenfor å melde vår egen farge. Når vi har minst 8 kort i en farge, kan dette bli trumffarge, og det er spesielt lurt å finne fram til slik trumftilpasning i majorfargene hjerter eller spar. Med åpningsmeldingen har makker vist minst 4 ?. Vi selv har bare to. Siden vi helst skal ha 8 kort til sammen i en farge hvis den skal være trumf, kan vi denne gang ikke støtte ham i hjerter. Men hvis dette hadde vært våre kort:

? Kn7 

? K1073

? K82

? D962

… da har vi selv hjerter, og det skal vi si fra om til makker. Måten vi gjør det på, er ved å melde 2 ?. 

Hvorfor 2 ? og ikke 3, 4 eller enda høyere? Det kommer an på hvor mange HP vi har. Når vi har 6-9 HP, støtter vi hjerter så lavt som mulig, altså med første tilgjengelige ?-melding. Hadde vi hatt 10-12 HP, kan vi melde 3?. Da viser vi både hjerterstøtten OG at vi har flere HP. Dette er viktig for å finne riktig kontraktsnivå, da det er mer poeng å hente hvis vi har meldt (og klart) kontrakter på høyere nivåer. 

Neste gang: Hva sier makker så?


Et spill for deg som er litt dreven

Vest åpner med 1?, og du blir spillefører i 3? etter følgende meldingsforløp:

1? – p – 1? – 2? – 2 ? – 3 ?, pass rundt. Vest spiller ut ?E.

Dette er bordet:

? E74

? 862

? D1074

? K94

Du sitter Syd med disse kortene:

LES OGSÅ  Kan bridge øke ferdighetene i skolen?

? K2

? E43

? 532

? EKn1083

Alle følger. Deretter kommer ?K, og Ø kaster styrke i ?. Ny ruter blir stjålet av Ø, som spiller ? tilbake. Denne stikker du med esset. Poenget i dette spillet er at du nå må finne kløverdame. Hvordan vil du spille kløveren, og hvorfor?

Siden V har åpnet, er det lett å tenke at V har kløverdame, og dermed finesse gjennom V.

Men hva vet vi om fordelingen i dette spillet? Ø har meldt ? og V har støttet, hvilket plasserer dem med henholdsvis 4 og 3 ©. Ingen av dem kan dermed ha 5-korts ? og vi skjønner nå at sparen må sitte 4-4. Ø har i tillegg vist 5 ?, og dermed kan han ha kun én kløver! Riktig spilleføring nå må være å spille ? K først, og hvis damen ikke faller hos V, ta finessen gjennom Ø.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner