Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Hvitløk mot hjertesykdom

Hvitløk mot hjertesykdom

Det er publisert tusenvis av studier på dyr og mennesker for å vurdere hvitløkens effekter og trygghet. Forskere fra USA har foretatt et litteratursøk for å finne dobbeltblinde, randomiserte studier utført på mennesker med formål å undersøke eventuell nytte av hvitløk for hjertesykdom.

Tilskudd av hvitløk viste seg å redusere blodtrykket med 7–16 mm Hg (systolisk) og 5–9 mm Hg (diastolisk). Også nivået av totalkolesterol ble redusert, uten at dette er en parameter Helsemagasinet mener er viktig for hjertesykdom. Størst fordelaktige effekter ble sett i studier med aldret hvitløksekstrakt. Det ble også funnet fordelaktige effekter på betennelsesmarkøren C-reaktivt protein (CRP), pulsbølgehastighet og kalsiumavleiringer i arteriene. Hvitløksekstrakt er generelt trygt å bruke, selv om bivirkninger opptrer i sjeldne tilfeller. Alt i alt reduserer tilskudd av hvitløk risikomarkører for hjertesykdom, og forskerne mener det bør utføres større studier av denne problemstillingen. IM

Kilde: Varshney R, Budoff MJ. Garlic and heart disease. Journal of Nutrition 2016; 146: 416S–21S. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26764327

You may also like
Myseprotein
Bikarbonat
Kollagen
Feit hverdagsmat med lite karbohydrat. Nr. 3/2018

Legg igjen et svar