Skip to main content

Hvor mye alkohol er skadelig?

 

Ifølge en ny studie er mengden alkohol man kan drikke hver dag uten at det gir helseskader, vesentlig mindre enn til nå har vært antatt. Britiske myndigheter anser det for trygt å drikke opp til fire enheter alkohol (32 g) for menn og tre enheter (24 g) for kvinner, tilsvarende henholdsvis fire og tre små glass vin. Til sammenlikning mener norske helsemyndigheter at inntaket av alkohol fra et ernæringsmessig synspunkt bør begrenses og ikke overstige omtrent 20 g alkohol per dag for menn og 10 g per dag for kvinner. Alkoholinntaket bør ikke overstige 5 prosent av energiinntaket blant voksne. Gravide og ammende, samt barn og ungdom anbefales helt å avstå fra alkohol.

Ifølge den nye studien bør ingen drikke mer enn en halv alkoholenhet (5 g) hver dag, altså et lite glass vin annenhver dag. Inntak over dette kan være helsemessig ugunstig. Dersom alle briter reduserte inntaket i henhold til de nye funnene, ville det ha ført til at det døde nesten 4600 personer færre hvert år.

Det er en utbredt forestilling om at en viss mengde alkohol daglig reduserer risikoen for å bli rammet av hjerte- og karsykdommer, men den nye studien har ikke bare sett på slike sykdommer, men tatt med et vidt spekter av andre faktorer. Først da kommer det fram at alkoholnivåene som ser ut til å kunne redusere kronisk sykdom, er mye lavere enn det som er allment akseptert eller anbefalt av helsemyndighetene. IM

LES OGSÅ  Antimikrobiell aktivitet av alkoholekstrakter fra ringblomst

Kilder:

Nichols M, Scarborough P, Allender S mfl. What is the optimal level of population alcohol consumption for chronic disease prevention in England? Modelling the impact of changes in average consumption levels. BMJ Open 2012; 2: e000957.

http://bmjopen.bmj.com/content/2/3/e000957.full

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/norske-anbefalinger-for-ernering-og-fysisk-aktivitet/Publikasjoner/norske-anbefalinger-for-ernering-og-fysisk-aktivitet.pdf.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner