Skip to main content

Hvordan diskreditere vitaminer ved hjelp av metaanalyse

Norske myndigheter er skeptiske til bruk av store doser vitaminer, i likhet med myndighetene i de fleste andre land vi sammenlikner oss med. Andrew W. Saul har skrevet en satire som setter temaet på spissen.1  Hensikten er å vise hvor absurd debatten om vitaminer ofte er og hvilke argumenter som brukes av dem som kritiserer det terapeutiske potensialet for store doser vitaminer.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Andrew W. Saul . Oversatt/tilrettelagt Dag Viljen Poleszynski . Foto Shutterstock

 

Medlemsnytt fra Verdens hovedkvarter for farmasøytiske politikere, pedagoger og journalister

Topp hemmelig: Ikke la dette bli publisert på internett! Ingen lekkasjer!


Ærede medlemmer, etter flere tiårs undergraving av virkningene av ernæringsterapi har vårt arbeid endelig betalt seg. Offentligheten og deres helseaktører er blitt lurt trill rundt. Ved å pådytte den medisinske profesjonen ”evidensbasert medisin” har vi elegant videreformidlet på hvilket grunnlag medisinsk behandling bør basere seg. Dette er ikke bare resultat av tilfeldig amatørvirksomhet, det er et kunststykke på høyt nivå. Selv Niccolò Machiavelli2 (1469–1527) ville vært fornøyd. Det farmasøytiske kartellet er det helt sikkert. Vi har langt på vei klart å eliminere konkurransen fra en stadig mer irriterende ”ortomolekylær medisin”.

LES OGSÅ  Prinsippene bak ernæringsterapi

Slik vinner vi vitaminkrigen: Det er alt for åpenbart for dem som leser ernæringslitteraturen, at bruk av vitaminer og mineraler er en velprøvd, sikker og effektiv terapiform. Selvfølgelig vet enhver at de må brukes i riktige doser for å fungere, akkurat som et hvilket som helst medikament. Det er problemet, men samtidig er det også vår mulighet. Siden høye doser virker så altfor godt, eliminerer vi alle de pinlige, positive høydosestudiene ved å overse dem.

Ved å velge, samle og analysere kun mislykkede lavdosestudier kan vi tilpasse våre konklusjoner nøyaktig til det vi vil at publikum skal tro på.

Vi har funnet ut at vi fra forsk-ningsdata lett kan plukke det som passer og bruke metaanalyser til å fremme vår sak. Naturligvis sikrer de enorme pengesummene vi bruker på reklame, at både medisinske tidsskrifter og media vil begrense diskusjonen til det vi godkjenner. Det gjenstår nå bare detaljer før vi kan få til det samme på andre fagområder, inkludert utdanning, politikk og samfunnsvitenskap. Her er noen eksempler:

Ved kun å bruke data fra ressursfattige skoler i indre bykjerner kan vi matematisk bevise, ved hjelp av statistisk analyse av karaktergjennomsnitt, at barn i indre bystrøk ikke har noen akademisk framtid.

Ved å samle inn data om hvor mange kvinner som ble uteksaminert fra høyskoler på 1800-tallet, kan vi vise at kvinner den gangen ikke var like kvalifiserte til å stemme som menn i dag. Dermed kan vi få fjernet det 19. grunnlovstillegget, som sikrer kvinners stemmerett.3

Hvis vi samler tidsdata fra kinofilmer og analyserer skuespillernes roller fra Hollywood-filmer lagd på 1920- og 1930-tallet, kan vi vise at noen etniske grupper er best egnet til å være hushjelper, andre til stepping eller å betjene vaskerier.

Ved å gi et stort antall hjemløse to kroner hver kan vi vise at høyere personlig inntekt ikke motvirker fattigdom.

LES OGSÅ  Begrensninger i kosttilskudd basert på feilinformasjon – en advarsel fra EU til resten av verden

Hvis vi teller opp varelagrene bare til Ferrari-forhandlere, kan vi bevise at Honda er vanskelig å oppdrive.

Ved gjentatte målinger av temperaturen på tusenvis av lik kan vi vise at begravelsesbyråer ikke trenger sentralvarme, i hvert fall ikke om natta.

Her finnes ubegrensede muligheter for sosialt ingeniørskap. Dette følger logisk fra våre vidt publiserte analyser av vitamintilskudd, analyser som (selvfølgelig!) ble begrenset til studier som brukte lave doser. Politisk matematikk er en fantastisk ting: velg dine data og metaanalyser dem inntil de blir sanne.

Ikke bli bekymret: publikum vil akseptere det. Tross alt gjorde vi bare en meta-analyse av det Abraham Lincoln (1809–65) skal ha uttalt.4 Det han egentlig mente å si, er at du kan lure hele befolkninga hele tida.

Vi skal fortsette å handle deretter.

(Nyhetsbrev slutt)


Ovennevnte satiriske kommentar er svar på enda en artikkel som forsøker å underminere bruken av vitaminer. Den omhandler vitamin- og mineraltilskudd ved forebygging og behandling av hjerte- og karsykdom og er fra 2018.5

OMNS er sterkt uenig i påstander om at kosttilskudd i utgangspunktet stort sett er unyttige eller skadelige.

Lege Michael Ellis fra Australia uttaler:

”Det finnes hundrevis av artikler i New England Journal of Medicine, JAMA og andre tidsskrifter som støtter bruk av ortomolekylær medisin for å forebygge og kurere kronisk sykdom. Den artikkelen som diskuteres her, tar ikke hensyn til doser av vitaminer og biotilgjengelighet. Meta-analysen er derfor partisk og ikke nøyaktig.”

Lege Damien Downing (f. 1948) fra York, UK, sier:

”Dette burde være regelen: Stol aldri på en studie med flere metadata enn data. Denne studien er en gjennomgang av gjennomganger – en meta-meta-analyse. Utvelging av en rekke studier innebærer nok et utvalgsnivå med enda et potensial for utvalgsskjevhet. I likhet med at fagfeller ikke alltid er objektive, kan det samme være tilfellet med de som gjennomgår deres arbeider, og som derfor introduserer sine egne fordommer. Mye tyder på at fagfellekritikere er tilhengere av sine egne konklusjoner.”

LES OGSÅ  Lær mer om ortomolekylær medisin

Artikkelforfatteres økonomiske forbindelser utgjør meget interessant lesing. Den enorme lista er gjengitt med liten skrift i artikkelen. Hva synes du!?

Helsemagasinets kommentar: Lista over sponsorer til studien og økonomiske forbindelser mellom tre av forfatterne er lang som et vondt år og inneholder titalls navn på kjente selskaper, inkludert Unilever, Kellogg´s Company, Quaker Oats, Quaker Canada, Quaker (Pepsico), Procter & Gamble, Bayer Consumer Care, Agri-Food Canada, Pepsi/Quaker, Soy Foods Association of America, Coca-Cola Company, American Peanut council, Herbalife International og Abbott Laboratories.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om forfatteren»]

Andrew W. Saul (f. 1955) har redigert Orthomolecular Medicine News Service (OMNS) i 14 år og er hovedredaktør for  boka The orthomolecular treatment
of chronic disease
(Laguna Beach, CA: Basic Health Publications, Inc., 2014),
som vi omtalte i Helsemagasinet nr. 7/2015. Hans forrige bidrag ble publisert
i nr. 6/2017, og han har nå totalt levert 22 artikler til Helsemagasinet. Redaksjonsrådet i OMNS har for tida 38 medlemmer fra 16 forskjellige land
og sender artiklene til omkring 23 000 mottakere over hele verden.

E-post: omns@orthomolecular.org.

Her kommenterer Saul bestrider angrepene på vitamin- og mineraltilskudd: https://www.youtube.com/watch?v=88aUHMP3eN8&index=2&list=PL7YKya_R1ROuUyBFbKLeAp8iIITihxB-g og

https://www.facebook.com/themegavitaminman/videos/265980030275194/ )[/gdlr_box_icon]

 

Kilder:

1. Saul AW. How to bash vitamins with a meta-analysis. OMNS 29.5.2018. http://orthomolecular.org/resources/omns/v14n16.shtml

2. https://no.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Machiavelli

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Nineteenth_Amendment_to_the_United_States_Constitution

4. https://quoteinvestigator.com/2013/12/11/cannot-fool/

5. Jenkins DJA, Sence JD, Giovannucci EL mfl. Supplemental vitamins and minerals for CVD prevention and treatment. Journal of the American College of Cardiology 2018; 71: 2570–84. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29852980


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner