Skip to main content

Hvordan melatonin-tilskudd virker

Tilskudd av melatonin kan bedre kroppens døgnrytme og søvnkvaliteten. Melatonin er også en viktig antioksidant med anti-inflammatoriske og immunregulerende virkninger.1 Dessuten blir man ikke avhengig av melatonintilskudd, det vil si at man ikke trenger økende doser for å oppnå samme virkning over tid.2

Tekst Kenn Hallstensen

Hormonet melatonin er avgjørende for en god natts søvn, som er en forutsetning for god helse. I dagens samfunn er det vanlig med ubalanser i kroppens melatoninproduksjon både når det gjelder utskilt mengde til blodet og tidspunkt.3 Slik ubalanse kan bidra til økt risiko for en rekke lidelser og sykdommer. Dette gjelder blant annet angst, bipolar lidelse, schizofreni4 og selvmord,5 men også overvekt, diabetes type 2,6 hjerte- og karsykdom7 og kreft.8

Melatonin

Melatonin blir i hovedsak produsert i epifysen i hjernen og styres av signaler fra det lysfølsomme pigmentet melanopsin i øynene til noen celler i hypotalamus kalt nucleus suprachiasmaticus (SCN).9 Hypotalamus er en del av mellomhjernen og kontrollerer en rekke livsnødvendige, ikke-viljestyrte funksjoner, inkludert kroppstemperatur, fordøyelse, respirasjon og væskebalansen.10 Utskillelsen av melatonin er høyest etter innsovning og lav om dagen fordi produksjonen skrus av når øynene utsettes for dagslys.

Det blir også produsert melatonin vev som for eksempel fordøyelseskanalen, egglederne, hvite blodceller, makrofager, øynene og huden.11 Produksjonen er uavhengig av døgnrytmen og virker hovedsakelig lokalt som antioksidant.12

Melatonin er både vann- og fettløselig og kan krysse cellemembraner i hele kroppen. Hormonet virker ved å binde seg til reseptorer, men kan også direkte i kontakt med andre molekyler.13

Melatonin bidrar også til å regulere stoffskiftet og beskytter mot mange ubalanser. Blant annet innvirker det på beintettheten, fruktbarheten, motvirker oksidativt stress og inflammasjon, overvekt, hjerte- og karsykdom, kreft og hjernelidelser.

Kunstig lys forstyrrer

I moderne samfunn blir vi mer og mer utsatt for kunstig lys om kvelden og natta.14,15 Mange går til sengs for sent, sover for lite og på feil tidspunkt. Fjernsyn, datamaskiner, mobiltelefoner og nettbrett inneholder mye blått lys, som kan gi nedsatt søvnkvalitet ved å utsette og redusere melatoninutskillelsen. Samtidig økes utskillelsen av stresshormonet kortisol.16 Kunstig lys om kvelden forstyrrer døgnrytmen, mens lys om morgenen virker regulerende.17

Kunstig lys om natta vil kunne øke den delen av søvnen der vi drømmer, den såkalte REM-søvnen, som blant annet skyldes høyere nivåer av stresshormonet kortisol.18 Dette betyr at vi opplever mindre raske øyebevegelser under søvn (NREM, non-rapid-eye-movement), den dype, rolige søvnen der vi drømmer mindre.19 Studier har vist at redusert NREM-søvn reduserer insulinfølsomheten i hele kroppen og dermed øker risikoen for overvekt og andre lidelser som skyldes insulinresistens. Kunstig lys om kvelden kan gi økt appetitt20 og er satt i sammenheng med overvekt og diabetes type 2.21

LES OGSÅ  En uke til bedre søvn

Langvarige søvnforstyrrelser øker risikoen for en rekke lidelser, inkluderer mage- og tarmsykdom, overvekt, diabetes, hjerte- og karsykdom og kreft.22 Hormonell ubalanse, mer inflammasjon og økt risiko for blodpropper kan forklare hvorfor nattarbeidere er mer utsatt for hjerte- og karsykdom.

Melatonintilskudd virker

Tilskudd av melatonin kan motvirke negative virkninger av nattarbeid og reiser over tidssoner ved siden av å motvirke søvnvansker.23 Tilskudd av melatonin har i dyrestudier og mindre menneskestudier vist seg effektivt mot polycystisk ovariesyndrom (PCOS)24 og endometriose,25 som begge kan gjøre det vanskelig for kvinner å bli gravide. Tilskudd kan muligens bedre sædkvaliteten til menn26 og motvirke ereksjonsproblemer.27

Melatonin har vist seg å være en kraftigere antioksidant enn vitamin E, som regnes å være den kraftigste, fettløselige antioksidanten.13

Oksidativt stress er blant annet vanlig ved overvekt. Melatonin kan redusere utskillelsen av betennelsesskapende molekyler som nedsetter insulinfølsomheten fører til insulinresistens.28 Melatonin kan også redusere fettavleiringer i blodårene, øke HDL-kolesterolet og redusere mengden fett på innvollene (bukfettet), som regnes å bidra til hjerte- og karsykdom. Et lavt nivå av melatonin regnes som en risikofaktor ved hjerte- og karsykdom, og tilskudd kan derfor motvirke risikofaktorer knyttet til slike sykdommer29 blant annet ved å redusere høyt blodtrykk og blodklumping.30

Melatonin har antibakterielle egenskaper,31 motvirker blodforgiftning32 og har også antivirale egenskaper.33 Melatonin ser ut til å hindre koronaviruset SARS-CoV-2 å komme inn i cellene og redusere skadene dette viruset fører med seg.34 Melatonin kan også motvirke senskader av Covid-19 og bidra til raskere gjenoppbygging av immunforsvaret.35

En del studier kan tyde på at melatonintilskudd også kan bidra til behandling Alzheimers og Parkinsons sykdom.

Bivirkninger

Langvarige studier har vist at bivirkninger av melatonintilskudd oftest er små og forholdsvis sjeldne. De mest vanlige bivirkningene er tretthet på dagtid, svimmelhet, hodepine og følelsen av å fryse, men studier har vist at slike symptomer enten forsvinner av seg selv eller opphører om man stopper med tilskudd.36

Konklusjon

Melatoninmangel kan være en risikomarkør for sjukdom, og tester kan følgelig være nyttig for å finne ut hvem som eventuelt trenger tilskudd. Det ser ut til at tilskudd av melatonin er sikkert og godt tolerert, og er dessuten ikke avhengighetsskapende. 

Etter at melatonin ble tilgjengelig i USA på 1990-tallet, markedsfører en rekke selskaper dette produktet. I Helsemagasinets nettbutikk selger vi Bio-Melatonin Kompleks fra den danske leverandøren Pharma Nord og Quicksilver Scientifics liposomal melatonin fra USA. I tillegg selger vi Solgars 5-HTP-kompleks med tryptofan, som kan omdannes til melatonin i kroppen. 

Kilder:

1 Ferlazzo N, Andolina G, Cannata A mfl. Is melatonin the cornucopia of the 21th century? Antioxidants 2020; 9: 1088. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33167396/

LES OGSÅ  Vektreduksjon: Vanlige feil ved kostomlegging

2 Holst Andersen LP, Gögenur I, Rosenberg J mfl. The safety of melatonin in humans. Clinical Drug Intestigation 2016; 36: 169–75. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26692007/

3 Wright Jr KP, McHill AW, Birks BR mfl. Entrainment of the human circadian clock to the natural light-dark cycle. Current Biology 2013; 23: 1554–8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23910656/

4 Walker WH, Walton JC, DeVries AC mfl. Circadian rhythm disruption and mental health. Translational Psychiatry 2020; 10: 28. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32066704/

5 Benard V, Geoffroy PA, Bellivier F. Seasons, circadian rhythms, sleep and suicidal behaviors vulnerability. L´Encephale 2015; 41: S29–37. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26746320/

6 Versteeg RI, Stenvers DJ, Kalsbeek A mfl. Nutrition in the spotlight: metabolic effects of environmental light. Proceedings of the Nutrition Society 2016; 75: 451–63. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27499509/

7 Islam Z, Akter S, Kochi T mfl. Association of social jetlag with metabolic syndrome among Japanese working population: the Furukawa Nutrition and health study. Sleep Medicine 2018; 51: 53–8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30099352/

8 McNeil J, Barberio AM, Friedenreich CM mfl. Sleep and cancer incidence in Alberto´s tomorrow project cohort. Sleep 2019; 42: zsy252. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30566672/

9 Van Diepen HC, Foster RG, Meijer JH. A colourful clock. PLoS Biology 2015; 13: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25996907/

10 https://sml.snl.no/hypothalamus

11 Tan DX, Manchester LC, Esteban-Zubero E mfl. Melatonin as a potent and inducible endogenous antioxidant: synthesis and metabolism. Molecules 2015; 20: 18886–906. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26501252/

12 Acuna-Castroviejo D, Escames G, Venegas C mfl. Extrapineal melatonin: sources, regulation, and potential functions. Cellular and Molecular Life Sciences 2014; 71: 2997–3025. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24554058/

13 Do Amaral FG, Cipolla-Neto J. A brief review about melatonin, a pineal hormone. Archives of Endocrinology and Metabolism 2018; 62: 472–9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30304113/

14 Kyba CCM, Kuester T, Sanchez de Miguel A mfl. Artificially lit surface of earth at night increasing in radiance and extent. Science Advances 2017; 3: e1701528. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29181445/

15 Hölker F, Moss T, Griefahn B mfl. The dark side of light: a transdisciplinary research agenda for light pollution policy. Ecology and Society 2010; 15: 4. https://www.jstor.org/stable/pdf/26268230.pdf

16 Rahman SA, Wright Jr KP, Lockley SW mfl. Characterizing the temporal dynamics of melatonin and cortisol changes in response to nocturnal light exposure. Scientific Reports 2019; 9: 19720. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31873098/

17 Tähkämö L, Partonen T, Pesonen AK. Systematic review of light exposure impact on human circadian rhythm. Chronobiology International 2019; 36: 151–70. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30311830/

18 Lee ML, Swanson BE, de la Iglesia HO. Circadian timing of REM sleep is coupled to an oscillator within the dorsomedial suprachiasmatic nucleus. Current Biology 2009; 19: 848–52. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19375313/

19 Langille JJ. Human REM sleep delta waves and the blurring distinction between NREM and REM sleep. The Journal of Neuroscience 2019; 39: 5244–6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6607757/

20 AlBreiki M, Middleton B, Ebajemito J mfl. The effect of light on appetite in healthy young individuals. Proceedings of the nutrition society 2015; 74. https://www.cambridge.org/core/journals/proceedings-of-the-nutrition-society/article/effect-of-light-on-appetite-in-healthy-young-individuals/2B3E27E158F06475E4F6AA1B9642924D

21 Versteeg RI, Stenvers DJ, Kalsbeek A mfl. Nutrition in the spotlight: metabolic effects of environmental light. Proceedings of the Nutrition Society 2016; 75: 451–63. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27499509/

LES OGSÅ  PEMF – helbredelse stimulert av meget svak strøm

22 Straif K, Baan R, Grosse Y mfl. Carcinogenicity of shiftwork, paining, and firefighting. Lancet. Oncology 2007; 8: 1065–6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19271347/

23 Lemoine P, Zisapel N. Prolonged-release formulation of melatonin (circadian) for the treatment of insomnia. Expert Opinion of Pharmacotherapy 2012; 13: 895–905. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22429105/

24 Jamilian M, Foroozanfard F, Mirhosseini N mfl. Effects of melatonin supplementation on hormonal, inflammatory, genetic, and oxidative stress parameters in women with polycystic ovary syndrome. Frontiers in Endocrinology 2019; 10: 273. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31139144/

25 Schwertner A, Dos Santos CCC, Costa GD mfl. Efficacy of melatonin In the treatment of endometriosis: a phase II, randomize, double-blind, placebo-controlled trial. Pain 2013; 154: 874–81. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23602498/

26 Ortiz A, Espino J, Bejarano I mfl. High endogenous melatonin concentrations enhcance sperm quality and short-term in vitro exposure to melatonin improves aspects of sperm mortality. Journal of Pineal Research 2011; 50: 132–9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20964711/

27 Bozkurt A, Karabakan M, Aktas BK mfl. Low serum melatonin levels are associated with erectile dysfunction. International Brazilian Journal of Urology 2018; 44: 794–9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29757573/

28 Bonnefont-Rousselot D. Obesity and oxidative stress: potential roles of melatonin as antioxidant and mwtrabolic regulator. Endocrine, Metabolic & Immune Disorder Drug Targets 2014; 14: 159–68. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24934925/

29 Imenshahidi M, Karimi G, Hosseinzadeh H. Effects of melatonin on cardiovascular risk factors and metabolic syndrome: a comprehensive review. Naunyn Schmiedeberg´s Archives of Pharmacology 2020; 393: 521–36. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32002576/

30 Pourhanifeh MH, Dehdashtian E, Hosseinzadeh A mfl. Clinical application of melatonin in the treatment of cardiovascular diseases: current evidence and new insights into the cardioprotective and cardiotherapeutic properties. Cardiovascular Drugs and Therapy 2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32926271/

31 He F, Wu X, Zhang Q med flere. Bacteriostatic potential of melatonin: therapeutic standing and mechanistic insights. Frontiers in Immunology 2021; 12: 683879. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34135911/

32 Taher A, Shokoohmand F, Abdoli E mfl. A pilot study on the melatonin treatment in patients with early septic shock: results of a single center randomized controlled trial. Irish Journal of Medical Science 2021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34468959/

33 Anderson G, Reiter RJ. Melatonin: roles in influenza, Covid-19, and other viral infections. Reviews in Medical Virology 2020; 30: e2109. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32314850/

34 Wichniak A, Kania A, Sieminski M mfl. Melatonin as a potential adjuvant treatment for COVID-19 beyond sleep disorders. International Journal of Molecular Sciences 2021: 22: 8623. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34445329/

35 El-Missiry MA, El-Missiry ZMA, Othman AI. Melatonin is a potential adjuvant to improve clinical outcomes in individuals with obesity and diabetes with coexistence of Covid-19. European Journal of Pharmacology 2020; 882: 173329. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32615182/

36 Besag FMC, Vasey MJ, Lao KSJ mfl. Adverse events associated with melatonin for the treatment of primary or secondary sleep disorders: a systematic review. CNS Drugs 2019; 33: 1167–86. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31722088/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner