Skip to main content

Brideskolen: Hvordan melder vi andre NT-hender (enn 1 NT)?

Hva er en NT-hånd?

I tidligere leksjoner har vi gått gjennom når man skal åpne i 1NT, som viser en balansert  hånd med 15-17 HP. Det er ellers mange andre åpningshender som er balanserte og dermed NT-hender, men som har en annen styrke enn 15-17 HP.

NT-intervallene

Det er vanlig å dele NT-hendene inn i ulike styrkeintervaller, det vil si at hånden er begrenset både nedad og oppad i styrke. Det laveste intervallet er 12-14 HP, og da åpner man med 1 i farge og gjenmelder 1 NT over makkers svar på 1-trinnet. Man foretar denne meldingen dersom det ikke finnes noen bedre alternativer. Har man flere alternativer, gjelder det å prioritere hva som er viktigst. Meld alltid av 4 korts støtte til makkers majorsvar først. Svarer makker 1 hjerter på 1 kløver fra deg og du har 4 korts støtte i makkers farge, har du to alternativer. Du kan melde 1 NT, som viser 12-14 balanserte, eller du kan melde 2 hjerter som kan vise det samme. Siden 4 korts støtte til makkers majorfarge har førsteprioritet, velger du derfor 2 hjerter. Har du 4 korts spar i steden for hjerter, velger du å melde 1 spar i stedet for 1 NT. Egen majorfarge har andreprioritet, så kommer ny farge, deretter gjenmelding av åpningsfargen og til slutt gjenmelding av NT på laveste nivå. Man melder altså NT i mangel på andre alternativer og viser samtidig 12-14 HP. Siden denne meldingen utelukker ganske mange andre mulige meldinger, er den veldig beskrivende for hvilken type hånd man har.

LES OGSÅ  Elektriske korttriks

Det neste intervallet i styrke er 15-17 HP, og da skal man som tidligere beskrevet åpne med 1 NT.

Intervallet over det er 18-19 HP. Da skal man hoppe i NT. Å hoppe betyr å ikke melde NT på det laveste mulige nivå, men på det neste nivået. Det er en vesentlig forskjell på dette intervallet i forhold til det laveste intervallet (12-14), og det er at man velger å melde NT selv om man har majorfarge. Grunnen til det er at man som regel skal melde utgang, så det vil være mulig å finne en eventuell majortilpasning på et senere tidspunkt.

Ta for eksempel disse hendene:

Du: Makker:

? ED73 ? K1052

? K5 ? E9642

? EKn42 ? D8

? E65 ? 75

Her vil du åpne med 1 ruter og makker vil svare 1 hjerter. Nå skal man melde 2NT for å vise 18-19 HP. Makker vil melde 3 spar, som viser 4 korts spar og 5 korts hjerter (NB:Det finnes mange ulike varianter her, så hva man velger å bruke, må man avtale med makker), og du kan nå melde 4 spar. Man finner ofte tilpasningen på et senere tidspunkt når man har kort i NT-intervallet 18-19 HP.

Neste gang: Åpning med sterke hender


Et spill for deg som er litt dreven

Syd åpnet med 1 hjerter og etter hvert havnet Øst i 3 spar.

N:

? D

? K853

? 975

? D9854

 

V:

? K843

? E7

? K863

? E32

 

Ø:

? E10752

? 94 ? Kn102

? Kn107

 

S:

? Kn96

? DKn1062

? ED4

? K6

Kontrakten ser i utgangspunktet litt håpløs ut, men av og til kan man få litt hjelp fra motstanderne. Utspillet var hjerter D, og Øst lot Syd beholde for den siden han ønsket at motstanderne skulle åpne sidefargene. Må han spille dem selv, blir det fort mange tapere. Syd var lite behjelpelig med det og fortsatte i hjerter til esset i Vest. Etter 3 ganger spar var Syd inne igjen. Han gjorde det beste ut av det og fortsatte med kløver K, som Vest tok med esset og deretter nok en kløver til Nords D. Nord fortsatte med kløver til Østs Kn, mens Vest fikk kaste en ruter. Posisjonen var nå blitt denne, etter at Øst hadde gitt bort 3 stikk og kunne gi bort maksimalt ett stikk til.

LES OGSÅ  Bridgeskolen: Litt mer om å svare 1NT på åpning

N:

? –

? –

? 975

?9

 

V:

? 8

? –

? K86

? –

 

Ø:

? 10

? –

? Kn102

?

S:

? –

? 10

? ED4

? –

 

Nå spilte Øst ruter Kn, og spillet skal avgjøres. Legger Syd liten, vil Øst få sine 3 stikk. Legger Syd esset, som han aktuelt gjorde, er han innspilt og må spille til dobbeltrenons eller ruter opp i saksa. Så, for å bete, må Syd klare å legge ruter D, og da kan Øst umulig få mer enn 2 av de fire siste stikkene og gå bet. I steden fikk han en gavepakke fra Syd, og kontrakten gikk hjem.

 

 

 


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner