Skip to main content

Hvordan reparere Det britiske helsevesenet (NHS)?

Nøkkelen er å bygge et parallelt system for forebyggende medisin.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Robert Verkerk        Foto Shutterstock

Denne artikkelen sto opprinnelig på trykk i det britiske helsemagasinet What Doctors Don’t Tell You.1

 

Jo raskere våre politikere stopper å tenke at penger er alt som trengs for å reparere vårt morkne helsevesen, desto bedre og friskere vil vi få det. Før eller seinere må vi akseptere risikoen at systemet aldri vil oppfylle dets tiltenkte funksjon særlig godt og ikke bli sjokkert hvis vi skulle bli overlatt til oss selv.


Det er trist nok å vite hvordan det står til med vårt medikamentdominerte helsevesen. Medikamenter fungerer ikke for mesteparten av tilstandene som tærer på helsevesenets ressurser: kreft, hjertesykdom, diabetes type 2, fedme, leddgikt og psykiske helseplager. Den avdøde dr. Allen Rosen, som i 2003 var ansatt i GlaxoSmithKline (GSK), hadde riktig idé da han uttalte at ”Den store majoritet av medikamenter – mer enn 90 prosent – fungerer bare for 30 eller 50 prosent av brukerne.” Han uttrykte imidlertid en viss optisme, kanskje for å beholde jobben sin. Fagtidsskriftet BMJ Clinical Evidence fant – etter å ha evaluert rundt 3 000 medisinske behandlinger – at bare 11 prosent var til virkelig nytte for pasientene.2

LES OGSÅ  Dødsfall av medikamenter

I løpet av de om lag siste 50 årene har farmasøytiske selskaper påvirket medisinsk utdanning og lært opp familieleger og allmennpraktikere, som er førstelinjekontakt med pasientene, til å bli salgsrepresentanter. Disse legene er gode til å forskrive medikamenter, men mindre dyktige når det gjelder å ha kunnskaper om hvilke faktorer i en pasients livsstil som trengs å bli forandret for å hjelpe dem til å håndtere sine sykdommer. De som faktisk har slike kunnskaper, har ikke nok tid til å rettferdiggjøre de multifaktorielle, ikke-medikamentbaserte tilnærmingene som i alle fall er domenet til naturmedisinske, funksjonelle, livsstils- og tradisjonelle utøvere av medisin. Sistnevnte typer utøvere er blitt skjøvet til siden av hovedsporet i dagens helsevesen.

I 2016 omtalte Den internasjonale avdelinga i USAs handelsdeparte-ment at farmasøytisk industri solgte medikamenter for 333 milliarder amerikanske dollar (om lag NOK
2 700 milliarder) – eller i gjennomsnitt 1 036 dollar (NOK 8 300) per person. Av dette var 70 prosent patenterte medikamenter, 21 prosent generiske og bare seks prosent reseptfrie medikamenter. Dette mønsteret er generelt tilsvarende i øvrige vestlige land.

Dette viser at våre samfunn har gjort seg totalt avhengig av patenterte medikamenter. Den farmasøytiske industrien (som er avhengig av patenter) forblir følgelig helt overbevist om at ”patenteksklusivitet er den eneste effektive måten å beskytte og motta en avkastning på den investeringen”. Dette ble foreslått av Bruce Lehmann, president i Internasjonalt institutt for intellektuell eiendom (IIPI).

Like fullt forteller evolusjonsbiologien oss at det vi virkelig trenger for å ha god helse, alltid har vært rundt oss og har hjulpet oss til å bli fleksible og mottakelige for et konstant varierende miljø. Slike faktorer inkluderer maten og de naturlig forekommende helbredende stoffene som de inneholder, det vil si de ”opprinnelige” medisinene.

LES OGSÅ  Dårlig effekt av medikamenter mot AD/HD

Kroppen vår har over 135 ulike biokjemiske stoffskifteveier som trenger å bli regulert alt etter våre spesifikke behov til enhver tid. Disse krever informasjon fra tusenvis av enzymer og egenproduserte signalstoffer i tillegg til at vi har behov for tilførsel av en rekke plantenæringsstoffer, slik som vitaminer, mineraler, sporstoffer, fett- og aminosyrer. Hvert år lærer vi mer om hvordan disse naturlig forekommende stoffene inngår i kroppens biokjemi, stoffskifte og genuttrykk, i tillegg til hvordan de påvirker og påvirkes av tarmmikrober som vi er avhengige av.

Når det imidlertid gjelder kunnskap, er vi fremdeles på barnehagestadiet når det gjelder å håndtere sammensatte, kroniske sykdommer. Et medisinsk system dominert av farmasøytisk industri ser ut til å ha gått i feil retning i mer enn et halvt århundre. Hvordan kan det gi mening å forvente at et patentert stoff som kroppen aldri er blitt eksponert for gjennom sin evolusjonshistorie – og som sannsynligvis vil miste popularitet så snart patentet har gått ut – skulle være en mirakelkur?


Svarene på vår nåværende krise i helsevesenet ligger i å utnytte naturens krefter. Dette skjer allerede når det gjelder energi og landbruk, så hvorfor skulle helsevesenet være annerledes?

Dagens uforpliktende snakk om et bærekraftig helsevesen handler mer om å kaste bort penger på et ødelagt system eller å redusere dets negative påvirkning på miljøet. I stedet burde vi skape et effektivt system som kan opprettholdes uten at det går på bekostning av framtidige generasjoners mulighet til å tilfredsstille egne behov.

La oss bygge et parallelt system som faktisk fungerer, i utgangspunktet et som drives ved siden av dagens system. La oss bygge nedenfra og opp og bruke de nyeste kunnskapene om våre fysiske, fysiologiske og psykologiske behov.

LES OGSÅ  Banebrytende nysatsing for alvorlig psykisk syke

Dette er hovedtanken bak det vi gjør i Alliance of Natural Health International (www.anhinternational.org), som har søsterorganisasjonen Fritt Helsevalg i Norge. Vi tror at dagens helsevesen ville vært betraktelig mindre ødelagt uten å måtte bære børen av kroniske og degenerative tilstander som kan håndteres på utsiden av det nåværende systemet.

Konklusjonen er at vi bør arbeide for å realisere en effektiv, ikke-medikamentbasert egenomsorg. Til det trenger vi større frihet til å ta sunne valg av mat og kosttilskudd og et liberalt regime av helsepåstander for å hjelpe folk til å forstå hva som er godt for dem. De som trenger rettledning på sin helsereise, trenger hensiktsmessig kvalifiserte og erfarne utøvere, ikke medikamentlangere.

Hovedtrekkene ved dette parallelle systemet er allerede på plass, og de fleste aksepterer at det kun handler om tid før det skisserte forslaget blir realisert. Dagens industriaktører som klynger seg desperat til status quo, bør enten tilpasse seg eller tre til side, siden forretningsmodellen de er avhengige av, allerede er avleggs. Over tid vil naturens kraft gjøre at den dør ut.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om forfatteren»]

Robert Verkerk (f. 1960), PhD, er daglig og vitenskapelig leder i Alliance for Natural Health International, en forbrukergruppe som arbeider for å beskytte vår rett til naturlige helsetjenester og ernæring. Han er fast spaltist i det britiske helsemagasinet What Doctors Don’t Tell You.

Nettside: www.anh-europe.org[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1. Verkerk R. How to fix the NHS. What Doctors Don’t Tell You 2017; 28 (august): 25. https://www.wddty.com/community/blogs/robert-verkerk/2017/07/21/how-to-fix-the-nhs.html

2. http://clinicalevidence.bmj.com/x/set/static/cms/efficacy-categorisations.html

  International Intellectual Property Institute; http://iipi.org/page/30/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner