Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Hvordan sjekke om noen lyver

Hvordan sjekke om noen lyver

Det er vanskelig å vite om noen lyver, og i mange sammenhenger ønsker vi å få flest mulige sjanser til å avsløre løgn. I rettsaler i USA, Canada og Storbritannia er det for eksempel ikke tillatt for vitner å ikle seg niqab eller andre plagg som dekker kroppen og ansiktet. Tanken bak dette forbudet er at det antas å være lettere å avsløre om vitnet forteller sannheten eller ei, dersom man ser vedkommendes ansikt under avhøret.

Selv om man skulle tro at det vil være lettere å oppdage om noen lyver til hvis man ser personens ansikt, ser det ut til at det ikke stemmer. Faktisk viser en studie med 523 deltakere at det attpåtil kan virke mot sin hensikt og at det kan være lettere å avsløre løgn, dersom man  ikke ser ansiktet. Da vil man nemlig heller være fokusert på andre, mer relevante tegn på løgn, slik som stemmeleiet og andre verbale signaler, enn å lete etter svar i folks fjes. Så neste gang du lurer på om du hører den hele og fulle sannheten; lukk øynene og lytt istedenfor å søke etter tegn i talerens ansikt. ALJ

Kilde:

Leach AM, Ammar N, England DN mfl. Less is more? Detecting lies in veiled witnesses. Law and Human Behavior 2016; 40: 401–10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27348716

Legg igjen et svar