Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2019 > Hvordan unngå å bli skadd av dem som utnytter andre

Hvordan unngå å bli skadd av dem som utnytter andre

Svensken Thomas Erikson har hatt stor suksess med boka Omgitt av idioter, der han med utgangspunkt i den psykologiske DISC-modellen beskriver hvordan vi kan lære å forstå mennesker vi omgås ved å forstå de viktigste forskjellene på ulike personligheter og kommunikasjonstyper. I oppfølgeren Omgitt av psykopater tar han for seg hvordan psykopatene blant oss kan bruke kunnskapen om slike personlighetstrekk, svakhetene og styrkene til å manipulere og utnytte andre. Noen ganger skjer det ”uten at ofrene i det hele tatt vet hvem som står bak kaoset”, skriver han. 

Hvem er psykopatene egentlig, og hva skiller dem fra andre? Hvordan kan vi gjenkjenne og håndtere manipuleringen og den skadelige atferden de utsetter oss for? Uavhengig av hvilken modell for personlighetstesting du sverger til, eller om du ikke er begeistret for slike modeller overhodet, er det nyttig å lære både seg selv og andre å kjenne, for derved å få innsikt i hvordan dine egenskaper kan brukes av dem som med vilje går inn for å utnytte deg. 

Omgitt av psykopater beskriver hvilke metoder disse manipulatorene bruker, og hvordan akkurat du med dine karaktertrekk og egenskaper kan bli manipulert. Slik kan du bli i stand til å oppdage faren i tide og vite hvordan du kan beskytte deg mot den. Boka er skrevet i et lett og ledig språk som sannsynligvis ofte vil få deg til å trekke på smilebåndet. Den er like relevant for jobb og private forhold, og tipsene kan du også bruke på folk du måtte møte som ikke kan kalles ”psykopat”, men som likevel er manipulerende sleipinger. ALJ

Forfatter: Thomas Erikson

Tittel: Omgitt av psykopater

Annonse:

Utgiver: Gyldendal

Utgivelsesår: 2019 

(75 sider)

ISBN: 9788205515932

Pris: kr 399; innbundet 

(gyldendal.no)

Legg igjen et svar