Skip to main content

Hvordan vi puster og går er viktig for helsa

– Å puste og å gå slik vi gjorde som urbefolkning er av grunnleggende betydning for å vedlikeholde kroppen. I vår moderne verden har vi helt mistet slike naturlige prosesser, som er nødvendige for å vedlikeholde et velfungerende nervesystem og mikrosirkulasjon. Tap av slike viktige funksjoner bidrar til dårligere helse.  

Tekst Birthe Storaker  

Dette forteller kiropraktor Carl Jelstrup (f. 1936), som driver klinikken Bellevue Wellness Center i Seattle, USA.

– Vårt konsept er så grunnleggende at dersom man ikke forstår det, blir det som ikke å se skogen for bare trær, sier Jelstrup. – Vi må gå tilbake til evolusjonært tilpassede mønstre for å kunne opprettholde god helse. Noe av det mest grunnleggende er å puste og gå riktig. Deri ligger et stort potensial for helbredelse. Det er en tragedie at moderne medisin overser dette, fortsetter han.

– Når det gjelder urmenneskets evne til reparasjon og normalisering av enhver kroppsdel, tror vi at den ligger i den primitive hjernen som forbinder ryggmargen med hjernestammen. Denne delen av hjernen spiller en grunnleggende rolle for overlevelsesmekanismer som pust og hjertefrekvens, sier Jelstrup. Han mener at vi ved riktig gange og pust aktiverer slike prosesser ved å styrke mikrosirkulasjonen i hele kroppen. Dermed stimuleres vedlikehold og reparasjon av kroppens organer og systemer ved å påvirke forbindelsen mellom ulike organer. Blant annet aktiveres mikrosirkulasjon, noe som gir bedre funksjon i nervesystemet.

På klinikken i Seattle behandles mange typer lidelser, og mange klienter har smerter i nakken og ryggen. – Før behandlingen starter, tar vi tredimensjonale røntgenbilder av de to øverste ryggvirvlene (C1 og C2) for å korrigere eventuelle blokkeringer. Vi bruker svært lite kraft for å sende spesifikke, retningsbestemte bevegelsessignaler til hjernen ved spesifikke korreksjoner, forteller Jelstrup. Han mener at pasienten selv er ”legen”, og at han som terapeut bare bidrar som teknikeren. – Det er hjernen som utfører korreksjonene, jeg bare instruerer den til å utføre dem. Det er der nevrologien kommer inn, forklarer Jelstrup.

Naturlige bevegelser

Det er viktig å arbeide med både pust og gange. Pusting er en kontinuerlig prosess som i stor grad også påvirker hjertet. I den øvre delen av kroppen skal øverste del av brystet utvide seg uten løfting av skuldrene, ikke engang en millimeter. – Når det gjelder den typen gange som vi er opptatt av, mener vi å gå minst fem kilometer om dagen hvis vi skal se virkelig gode resultater på kroppen, forteller Jelstrup. – Riktig gangmønster er en lineær, roterende bevegelse av hofter og skuldre. Dette er motoren i det som aktiverer hjernen for handling og reparasjon, i likhet med det du ser på langrennsløpere i diagonalgang. De går aldri parallelt (passgang) fordi dette ville blokkere den frie, roterende bevegelsen av kroppen. 

LES OGSÅ  Kan man puste seg frisk av skoliose?

Elektronmangel fører til sykdom

Jelstrup forteller at psykiateren Wilhelm Reich (1897–1957) kontinuerlig fikk bekreftelse på at jo større elektrisk ladning cellene har, desto sterkere er den frastøtende kraften mellom de røde blodcellene, som dessuten holder seg lengre flytende i serumet. Målingen av dette fenomenet kalles blodsegmenteringsraten, som gjenspeiler avstanden mellom blodlegemene. Reich anså dette å være en god indikator på menneskets elektriske egenskaper og dermed på deres livskraft. Jo sterkere den elektriske livskraften, desto mer vitalitet.   

Ved å bevege ryggraden aktiveres elektriske potensialer og ladninger i virvlene, noe som igjen påvirker de organene som styres av ryggnervene. Friske celler har et membranpotensial på mellom -40 og -70mV (millivolt).1 Et for høyt eller lavt potensial indikerer sykdom eller manglende funksjonalitet. 

Jelstrup forteller at Reich brukte følgende bilde på det som skjer: Tenk deg at ryggraden er en motorvei med flere felter der energien raskt kan dekke lange avstander og sammenkoble selv de mest avsidesliggende delene av kroppen. En blokkering lager en ”energetisk trafikkork” og fører til opphopning av energi og dermed til forstyrrelser på dette nivået. Hvis vi går med føttene fra hverandre uten rotasjon i kroppen og kombinerer dette med ”vertikal pust”, forårsaker vi ”trafikkork” i ryggraden. Mer konkret fører vertikal pust alltid til dårlig energiflyt i ryggsøylen i lunge-/hjertehøyde (D1- til D3-området), det vil si det området av ryggen der nervene fører til lungene og hjertet.  

Horisontal pust for bedre helse

– Over lang tid fører vertikal pust til slutt til lunge- og hjertestress, noe som gjør oss mer tilbøyelige til å utvikle lungeinfeksjoner og hjerteinfarkt, kan Jelstrup fortelle. – På den annen side vil horisontale åndedrag inn i den øvre delen av brystkassa føre til mindre hjerte- og lungeforstyrrelser. Helsepersonell, inkludert osteopater og kiropraktorer, bør vie oppmerksomhet til denne forbindelsen.  Mange leger og terapeuter behandler pasienter med blant annet ryggsmerter, lunge- og hjerteproblemer uten å ta med i vurderingen pasientens pust og gange. 

Jelstrup forteller at helsepersonell dessverre ikke vier nok oppmerksomhet på de negative virkningene på ryggraden som kommer av feil pusting og gåing. Det er interessant å observere at den vertikale pustingen som de fleste mennesker har, kan føre til en kronisk stivhet i ryggsøylen i lunge-/hjertehøyde (D1 til D3). Dette vil i sin tur gradvis skape låsning av de øverste ryggvirvlene (C1 til C2) og i korsryggen (L4 til L5) og dermed påvirke dynamikken i hele ryggraden (spinaldynamikken). Konsekvensene blir dypere låsninger som fører til kronisk funksjonsnedsettelse (såkalt subluksasjon2). En subluksasjon skjer hvis to ledd forskyves i forhold til hverandre, noe som skaper en nevrologisk stresstilstand i form av nerveforstyrrelser. Når en subluksasjon oppstår, blir nervesignalene redusert på grunn av en kjemisk irritasjon som oppstår fordi leddet ikke kan beveges normalt. Subluksasjonen kan forårsake mange symptomer, der de vanligste er smerte, stivhet, betennelse i området, nedsatt styrke eller følsomhet i for eksempel armer og bein, dårligere bevegelighet eller symptomer fra organer som fungerer dårligere.

LES OGSÅ  Nå taper vi munnen, se alle fordelene av nesepusting!

– Flyten i energien i D1- og D3-området kan ha vidtrekkende negative helsevirkninger og redusert funksjonalitet. Blant annet kan det føre til en stadig oftere bøyd nakke, slik at hodet ikke blir stående i riktig balanse. I dag ser barn og unge i alle aldre på mobiltelefoner store deler av dagen og bøyer derfor nakken mot telefonen. En slik unaturlig kroppsholdning kommer trolig til å gi svært mange betydelige plager når de kommer opp i 30-årene, mener Jelstrup.  

Gå slik vi gjorde som urbefolkning 

For å motvirke plagene forbundet med feil sittestilling og lite bevegelse bør man ifølge Jelstrup lære seg å puste og gå slik mennesket gjorde i fortidsmiljøet. Gangen skal være en lineær, roterende bevegelse som fører til optimal skulderrotasjon og fotplassering. Våre forgjengere og det moderne mennesket har gått på denne måten i millioner av år. Vi er dermed blitt tilpasset og utstyrt med selve mekanismen som forenkler økt elektrisk ladning i kroppen, noe som fører til kontinuerlig reparasjon av skader og dermed vitalitet. – Dette er hva vi kaller ”den primitive respons-reparasjonsmekanismen”, forklarer Jelstrup. – Vi tror at denne mekanismen ligger på toppen av ryggmargen på hver side av øverste ryggvirvel.  

– Igjen vil defekt eller vertikal pust, som anslagsvis 95 prosent av USAs befolkning praktiserer, føre til lunge- og hjertestress kombinert med en forstyrrelse av de to første nakkevirvlene (C1/C2) og i korsryggen og de fem lumbosakrale ryggvirvlene (L1–L5). 

Jelstrup trekker fram den østerriksk-kanadiske legen Hans Selye (1907–1982)), forfatter av den kjente boka The Stress of life fra 1956.3 Selye skriver at en slik tilstand kan ha vidtrekkende effekter i hele kroppen og at den begynner med en generell, lavgrad inflammatorisk prosess. Mennesker har en sammenkoblet elektrisk krets som er forbundet med ryggraden, og som påvirkes av pusting og bevegelsesmønstre. Dersom vi fraviker vår medfødte, primitive arv for riktig pusting og gåing, starter vi gradvis en prosess mot uhelse. Denne prosessen kan ta uker eller mange år, avhengig av livsstil, før vi merker konsekvensene. Selv om svært mange faktorer påvirker menneskers helse, mente Selye at vi bare kan erfare virkelig god helse dersom vi puster og går riktig.

– Bevegelse genererer elektrisitet. Dette gjelder spesielt ryggraden, noe som i sin tur påvirker mikrosirkulasjonen i kroppen og dermed gir bedre cellulær vitalitet. Tyske forskere fant at mikrosirkulasjon er et finmasket spindelvev i kroppen som strekker seg nesten 100 000 km, nesten to og en halv ganger rundt jorda.  Optimal flyt i mikrosirkulasjonen er en betingelse for god cellulær funksjon og vitalitet og er følgelig en svært viktig faktor for livet, sier Jelstrup.

– Vi har hatt mange pasienter som kommer inn for akutte rygg- og nakkesmerter og som etter å ha lært riktig gange og pust, ble 100 prosent friske uten kiropraktisk behandling, avslutter kiropraktoren Carl Jelstrup.

LES OGSÅ  Pusterytmen påvirker hukommelse og frykt

Norsk kiropraktor på USAs vestkyst 

Carl H. Jelstrup er en legende i Puget Sound-området i Washington. Han er norsk, oppvokst i Asker, utdannet kiropraktor og praktiserer elektromedisin. Han spesialiserte seg etter hvert i kraniosakralterapi hos osteopaten og kiropraktoren Major DeJarnette (1899–1992), som var hans mentor og grunnleggeren av kraniosakralterapi.4

Jelstrup er mest av alt en uavhengig tenker. Han anses av mange for å være et ”geni” når det gjelder vanskelige nakkeproblemer som han ofte behandler ferdig på noen dager.

Dyreceller kan sammenliknes med batterier 

Er spenningen lav (målt i millivolt, mV), blir funksjonen dårlig, og helseproblemer vil oppstå hvis situasjonen vedvarer. Har du mobiltelefon eller el-bil, har du sikkert erfart at ingen av delene fungerer godt uten tilstrekkelig spenning (energi til å gjøre arbeid). Den amerikanske legen Jerry Tennant, forfatter av boka Healing is voltage (”helbredelse ligger i spenningen”), er en pioner på området og har bidratt til at prinsippet er blitt kjent for mange. Det er viktig å kunne måle og påvirke ”batterispenningen” fordi alle grunnleggende prosesser i cellene påvirkes direkte av spenningen. Det gjelder blant annet energistoffskiftet (ATP-produksjon), mineralbalansen, oksygenopptak, pH i kroppsvæskene, men først og fremst evnen til å bygge nye og reparere skadde celler.

Riktig spenning i cellene avgjør din helse

pH (potensielt hydrogen) er ikke bare mål for surhetsgrad i væsker, der pH = 7 er nøytral. Det er også et uttrykk for det elektriske potensialet i cellene og er direkte proporsjonal med cellespenningen (høy spenning = høy pH, alkalisk væske). I artikkelen brukes uttrykket ”overskudd av elektroner”, og det er også synonymt med tilstedeværelsen av spenning. 

Jelstrup nevner noen (av flere) områder som påvirker spenningen i kroppen generelt: blokkeringer i ryggsøylen, pust og blodcellens spenning (omtalt om zeta-potensial). Er spenningen i en celle høyere enn normalt, betyr det at kroppen forsøker å reparere cellene i området; er den uvanlig lav, har ikke kroppen nødvendig energi til å bygge nye celler. En tidlig indikator på lav spenning er smerter.

Anbefalte bøker:

  • Becker RO, Seldon G. The body electric. New York: Quill, 1985.
  • Tennant JL. Healing is voltage, Irving, TX: Tennant Institute, 2013.
  • Ober C, Sinatra ST, Zucker M. Earthing: The most important health discovery ever? Laguna Beach, CA: Basic Health Publications Inc. 2014.

Tidligere i Helsemagasinet om gange og helse:

Kilder:

1.https://en.wikipedia.org/wiki/Membrane_potential#Effects_and_implications

2 https://sml.snl.no/leddluksasjon

3 Selye H. The stress of life. New York: McGraw-Hill, 1956.

4 https://wikichiro.org/en/index.php?title=Major_Bertrand_DeJarnette

/wcm_restrict]


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner