Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Hvorfor husker noen opplevelser bedre?

Hvorfor husker noen opplevelser bedre?

Noen mennesker ser ut til å huske flere detaljer fra ting de har opplevd enn andre. Årsaken kan være at det angivelig finnes to måter å bearbeide minner på, 1) ved å registrere og erindre sensoriske inntrykk fra hendelsen, som lyd, lukt, varme og liknende, eller 2) å fokusere på faktiske forhold rundt hva som skjer, hvor man er og så videre.

Hvilken metode du bruker når du opplever noe nytt, påvirker hvor mange detaljer du sitter igjen med. En mer sanselig opplevelse gir tilgang til flere minner og mulige gjenopplevelser av situasjonen enn mer faktaorienterte tilnærminger. Forskjellen ligger i hjernestrukturen, der noen har flere koblinger mellom et av hjernens hukommelsesområder (i hjernens midtre, nedre del) og synsinntrykk (i hjernens bakre del) enn andre. Dette gjør at de lettere lagrer mer varierte og detaljerte minner. Andre bruker derimot koblinger mellom hukommelsesområder og frontale områder av hjernen, områder som er involvert mer i resonnering og sortering av inntrykk. Dermed vil noen huske at de spiste middag på en navngitt restaurant sist de var på ferie, mens andre kan gjenkalle smaken og lukten av maten.

Hvor mye hver av oss bruker de enkelte prosessene når vi lagrer minner, varierer, men alle befinner seg ett eller annet sted på skalaen fra sensoriske til faktabaserte inntrykk.

Kilde:

Sheldon S, Farb N, Palombo DJ mfl. Intrinsic medial temporal lobe connectivity relates to individual differences in episodic autobiographical remembering. Cortex 2016; 74: 206–16. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26691735

Annonse:

Legg igjen et svar