Skip to main content

Hypnose for røykeslutt

Forskere fra USA har sammenliknet effekten av hypnose og bruk av nikotinplaster eller -tyggegummi. Poenget med slik nikotinerstatningsterapi er å hindre røykesug samtidig som man holder seg unna sigaretter og dermed unngår de skadelige effektene av røyking. De tre alternativene ble testet på pasienter som var innlagt på sykehus for røykerelaterte sykdommer. Behandlinga ble gitt mens de var på sykehus, og pasientene ble fulgt opp 12 og 26 uker etter utskrivning. Av 164 pasienter ble det trukket lodd om hvilken firedel som skulle få nikotinerstatning i 30 dager, hvilken firedel som skulle få hypnose én gang i 90 minutter og hvilken firedel som skulle få begge deler. Disse tre gruppene ble sammenliknet med de resterende pasientene som verken ønsket å prøve nikotinerstatning eller hypnose.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.


Pasientene som var blitt hypnotisert, hadde større sannsynlighet for å være røykfrie 12 og 26 uker etter utskrivning enn de som hadde fått nikotinerstatning. Graden av røyksug var like stort hos de som fikk hypnose og hypnose pluss nikotinerstatning. Hvis man så samlet de som hadde fått hypnose – enten alene eller sammen med nikotinerstatning – var det mer enn tre ganger så sannsynlig at de holdt seg unna røyk 26 uker etter utskrivning enn de som bare fikk nikotinerstatning. Konklusjonen var at hypnose var mer effektivt enn nikotinerstatning til å få pasienter med røykerelaterte sykdommer røykfrie. IM

Kilde:

Hasan FM, Zagarins SE, Pischke KM mfl. Hypnotherapy is more effective than nicotine replace therapy for smoking cessation: Results of a randomized controlled trial. Complementary Therapies in Medicine 2014; 22: 1-8. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965229913002100Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner