Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2014 > Hypnose for røykeslutt

Hypnose for røykeslutt

Forskere fra USA har sammenliknet effekten av hypnose og bruk av nikotinplaster eller -tyggegummi. Poenget med slik nikotinerstatningsterapi er å hindre røykesug samtidig som man holder seg unna sigaretter og dermed unngår de skadelige effektene av røyking. De tre alternativene ble testet på pasienter som var innlagt på sykehus for røykerelaterte sykdommer. Behandlinga ble gitt mens de var på sykehus, og pasientene ble fulgt opp 12 og 26 uker etter utskrivning. Av 164 pasienter ble det trukket lodd om hvilken firedel som skulle få nikotinerstatning i 30 dager, hvilken firedel som skulle få hypnose én gang i 90 minutter og hvilken firedel som skulle få begge deler. Disse tre gruppene ble sammenliknet med de resterende pasientene som verken ønsket å prøve nikotinerstatning eller hypnose.

Pasientene som var blitt hypnotisert, hadde større sannsynlighet for å være røykfrie 12 og 26 uker etter utskrivning enn de som hadde fått nikotinerstatning. Graden av røyksug var like stort hos de som fikk hypnose og hypnose pluss nikotinerstatning. Hvis man så samlet de som hadde fått hypnose – enten alene eller sammen med nikotinerstatning – var det mer enn tre ganger så sannsynlig at de holdt seg unna røyk 26 uker etter utskrivning enn de som bare fikk nikotinerstatning. Konklusjonen var at hypnose var mer effektivt enn nikotinerstatning til å få pasienter med røykerelaterte sykdommer røykfrie. IM

Kilde:

Hasan FM, Zagarins SE, Pischke KM mfl. Hypnotherapy is more effective than nicotine replace therapy for smoking cessation: Results of a randomized controlled trial. Complementary Therapies in Medicine 2014; 22: 1-8. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965229913002100

Legg igjen et svar