Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Ikke hjerteinfarkt grunnet seksuell aktivitet

Ikke hjerteinfarkt grunnet seksuell aktivitet

Ifølge en populær oppfatning øker seksuell aktivitet risikoen for å få hjerteinfarkt. Dette viser seg ved nærmere testing ikke å stemme, selv om man før aktiviteten har hatt et infarkt. Tyske forskere ga et spørreskjema til over 500 personer mellom 30 og 70 år som hadde hatt hjerteinfarkt. Målet var å undersøke hyppigheten av seksuell aktivitet de foregående 12 månedene før infarktet. Under én prosent (tre pasienter) oppga at de hadde hatt samleie en time før hjerteinfarktet, mens den store majoriteten av pasienter (78 %) rapporterte at forrige samleie skjedde minst 24 timer før infarktet. Konklusjonen var at det er lite sannsynlig at seksuell aktivitet kan utløse et hjerteinfarkt. IM

Kilde:

Rothenbacher D, Dallmeier D, Mons U mfl. Sexual activity patterns before myocardial infarctionand risk of subsequent cardiovascular adverse events. Journal of the American College of Cardiology 2015; 66: 1516-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26403348

Legg igjen et svar