Skip to main content

Infeksjoner gir fordommer mot fremmede raser

[wcm_restrict]

Hvilke faktorer øker fordommer mot andre raser, altså folk med annen etnisk bakgrunn og genetiske opphav? I USA har man lenge antatt at hvite personers omgang med afro-amerikanere øker fordommer mot slike grupper og motsvarende. En gruppe forskere hadde en alternativ hypotese: Folk som lever i regioner med høyere forekomst av infeksjonssykdommer, har tendens til å unngå folk fra andre grupper (ut-grupper) fordi slik atferd reduserer deres opplevde risiko for å få infeksjonssykdommer. Konsistent med denne parasitt-stress-hypotesen fant forskerne at hvite og fargede personer som levde i amerikanske delstater med høyere infeksjonsrater, i større grad enn i stater med lavere infeksjonsrater, opplevde større grad av rasefordommer. Svarte eller hvite som lever i regioner med mye infeksjonssykdom, har tendens til å favorisere ens egne (inn-gruppe) og sterkere motvilje mot andre (ut-gruppen). Folk med annen rasebakgrunn enn en selv kan derfor i USA oppleve økt grad av synlige fordommer der sykdomsraten er høy enn der den er lav. Det er ikke kjent hvorvidt disse resultatene kan overføres til andre områder av verden med ulik rasemessig/etnisk sammensetning av befolkningen. 

LES OGSÅ  Vanskelige leggsår

En av forskerne bak den nye studien ser den som et argument for å bevilge mer penger til helsevesenet. Hvis man ønsker bedre forhold mellom ulike grupper, bør de mest vanskeligstilte få tilgang til gratis helsetjenester. Dersom flere i en gruppe rammes av infeksjonssykdom og ikke blir behandlet raskt, kan det forårsake enda mer fiendtlighet og spenninger i nærmiljøet. 

Norge har et godt utbygd, skattefinansiert helsevesen som i prinsippet gir alle like rettigheter uavhengig av ens etniske opphav eller økonomi. Basert på den nevnte parasitt-stress-hypotesen kan slike forhold forventes å gi mindre fordommer mellom folk med ulikt etnisk opphav. IM

Kilder:

O’Shea B, Watson DG, Brown GDA. Infectious disease prevalence, not race exposure, predicts both implicit and explicit racial prejudice across the United States. Social Psychological and Personality Science 2019. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1948550619862319

Reuell P. Study: Racial tension may stem from fear of exposure to infectious diseases. MedicalXpress.com 6.8.2019. https://medicalxpress.com/news/2019-08-racial-tension-stem-exposure-infectious.html

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner