Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2010 > Influensavaksine og svineinfluensa

Influensavaksine og svineinfluensa

På våren 2009 brøt det ut en epidemi av svineinfluensa på en skole i Canada. Det ble observert at blant de barna som ble syke av svineinfluensaen, var flere blitt vaksinert mot vanlig sesonginfluensa enn blant barn som ikke ble rammet av svineinfluensa. For å komme dypere til bunns i denne samvariasjonen utførte kanadiske forskere sommeren 2009 fire studier med litt forskjellige metoder. De fant det samme som skolemyndighetene, nemlig at vaksinasjon mot sesonginfluensa i 2008-2009 ga økt sannsynlighet for å bli rammet av svineinfluensa. Studiene var imidlertid utformet slik at de ikke kunne avklare hvorvidt vaksinen var en direkte årsak til influensaen eller om det lå en eller flere ukjente faktorer bak. IM

Kilde: Skowronski DM, De Serres G, Crowcroft NS mfl. Association between the 2008-09 seasonal influenza vaccine and pandemic H1N1 illness during spring-summer 2009: four observational studies from Canada. PLoS Medicine 2010; 7 (4): e1000258.

You may also like
Vitamin C mot kikhoste – del I
Muggsoppgifter – må pestepidemienes historie skrives om?
Bør barn alltid vaksineres?
Nasaleze Virus Blocker

Legg igjen et svar