Skip to main content

Inneplanter kan gjøre oss gladere!

Ukeslutt 31. mars 2023 Denne uka kan du lese at inneplanter gir bedre psykologisk velvære. Videre tar vi opp dette:

  • Naviger trygt i E-stoff-jungelen
  • Nedtrapping av psykofarmaka
  • Friske mennesker har nytte av Ginkbo biloba
  • Italia og Ungarn lovbeskytter innbyggerne mot insekter i mat
  • Tidsånden skifter sakte i synet på koronahåndteringen
  • Kan kreft utvikle seg raskt etter oppfriskningsdose med koronavaksine?
  • Ny arbeidsgruppe for skadde av koronavaksine: – De må tas på alvor!
  • Uberettiget kritikk av Sveriges pandemihåndtering
  • Lege Peter Dvergsdal har anmeldt helsebyråkrater til politiet
  • Legeassistent i USA sparket for å ha rapportert bivirkninger av koronavaksine

Tekst Iver Mysterud Bildet er tatt av Ylanite Koppens fra Pixabay

Fagredaktør Iver Mysterud
Iver Mysterud er fagredaktør i Helsemagasinet

Gir inneplanter bedre psykologisk velvære?

Inneplanter: En kinesisk studie kan tyde på det. 421 personer (66 prosent kvinner) fra 19 representative byer i Kina fylte ut et spørreskjema. Deltakere med inneplanter rapporterte å ha høyere grad av psykologisk velvære enn de som ikke brydde seg om planter. Antall timer brukt på stell, antall innendørsplanter og år man hadde hatt innendørsplanter, var positivt korrelert med bedre psykologisk velvære. Studien ble publisert i International Journal of Environmental Research and Public Health 28. november 2022.

LES OGSÅ  Korrelasjon mellom antall vaksiner og spedbarnsdødelighet

Naviger trygt i E-stoff-jungelen

E-stoffer: Trygt, sier Mattilsynet. – Nei! Stoffenes påvirkning på tarmhelsen ivaretas ikke i Mattilsynets råd. E-stoffer dreper gode tarmbakterier og øker risikoen for en rekke helseplager, sier ernæringsterapeut Eva Fjeldstad. Hun er intervjuet på Hemali.no 20. mars.

Nedtrapping av psykofarmaka

Fra psykiaterne fikk Jørgen Kjønø piller og diagnoser, fra kjæresten Sandra Jebsen fikk han håp. Psykofarmaka gjorde ham suicidal og deprimert i åtte år, og legen ga ham null håp om å kunne slutte. Uten kjæresten hadde han aldri klart nedtrapping. Dette kan du lese om på Hemali.no 23. mars.

Friske mennesker har nytte av Ginkbo biloba

Tempeltre(Ginkgo biloba) er en av verdens mest populære urter, og millioner av mennesker bruker den i Europa og Nord-Amerika. I følge en nylig publisert vitenskapelig oversikt har den populære urten en rekke ”undervurderte” fordeler og forbedrer blodstrømmen til ulike områder av kroppens hjerte- og karsystem, øynene, ørene, hjernen og huden uten å påvirke blodtrykk i nevneverdig grad. Dette kan forklare urtens evne til å motvirke sykdommer der karsystemet ikke fungerer godt nok, ved kognitiv svikt, demens og tinnitus. Ginkgos effekt på karsystemet er omtalt i en artikkel på HBW Insight 1. mars.

Italia og Ungarn lovbeskytter innbyggerne mot insekter i mat

Loven gjelder tilsetninger av tørkete og oppmalte insekter i form av mel. Dette kommer fram av en artikkel på Steigan.no 28. mars. De nye lovene i Italia og Ungarn er en respons på at EU har bestemt at melorm er trygt å spise og at insektmel snart vil komme på markedet som ”ny mat”. Spiselige insekter inneholder protein av høy kvalitet og viktige vitaminer. Ungarn ønsker at mat med insektprotein skal merkes spesielt, og Italia har forbudt insektmel i pasta.

LES OGSÅ  Bør vi frykte stripene fra fly?

Tidsånden skifter sakte i synet på koronahåndteringen

Det foregår mye positivt i USA. Dette er tema for en tale Mary Holland holdt 25. mars på en konferanse om koronasaksøking i Atlanta. Hun er jurist og president i Children’s Health Defense. Talen kan leses i The Defender 28. mars.

Kan kreft utvikle seg raskt etter oppfriskningsdose med koronavaksine?

Angus Dalgleish er en anerkjent britisk kreftlege som nylig publiserte et åpent brev til sjefredaktøren for British Medical Journal, der han oppfordret tidsskriftet til å offentliggjøre og diskutere skadelige effekter av koronavaksiner. Grunnen er at det raskt utvikler seg kreft og andre sykdommer blant dem som har fått oppfriskningsvaksiner (booster-vaksiner). Dalgleish er professor i kreftmedisin ved St George’s ved Universitet i London. Dette er tema for en artikkel på Steigan.no 29. mars.

Ny arbeidsgruppe for skadde av koronavaksine: – De må tas på alvor!

Ingen blir friske av at bivirkninger registreres. Sammen med eksperter og helsepersonell lager Karl-Erik Hordnes nå en arbeidsgruppe som skal jobbe for vaksineskadde. Han mener det er en skandale at ikke myndighetene gjør mer for dem. Dette kan du lese om på Hemali.no 18. mars.

Uberettiget kritikk av Sveriges pandemihåndtering

Det mener Preben Aavitsland, en av de sentrale personene fra Folkehelseinstituttet som under pandemien ofte uttalte seg i mediene. Selv om Norges ”hardere linje” kan ha forlenget gamle menneskers liv, kan effekten av Sveriges ”mykere linje” i ettertid ha bidratt til den laveste overdødeligheten av alle EU-land. Temaet er diskutert i en artikkel i Svenska Dagbladet 14. mars, som ligger bak betalingsmur. Les om saken i en artikkel på Unherd.com 16. mars.

LES OGSÅ  Mannens sædkvalitet er ikke hva den var

Lege Peter Dvergsdal har anmeldt helsebyråkrater til politiet

Den erfarne legen kan vise til god behandling av covid-19, men er fratatt sin autorisasjon. Han mener at statlige saksbehandlere har bidratt til unødvendig død og sykdom med sine vedtak. Dvergsdal er intervjuet på Hemali.no 10. mars.

Legeassistent i USA sparket for å ha rapportert bivirkninger av koronavaksine

Deborah Conrad fortalte at hun ble stemplet som ”antivakser” og sparket fra jobben fordi hun rapporterte bivirkninger til bivirkningsdatabasen VAERS og informerte andre på sykehuset om sine funn. Dette kom fram på en medisinsk frihetskonferanse i Mississippi 19. mars, omtalt i The Epoch Times samme dag. Slike konferanser arrangeres nå over hele USA, der leger, forskere og vaksineskadde oppfordrer helsemyndighetene til å trekke koronavaksinene fra markedet.

God helg, og god lesning!


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner