Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2011 > Insektgift skader også mennesket

Insektgift skader også mennesket

 

DEET (N,N-dietyl-3-metylbenzamid) er den aktive ingrediensen i de mest solgte midler mot mygg og andre plagsomme insekter. Fransk forskning har vist at stoffet ikke bare skader nervesystemet hos insekter, men også hos pattedyr, inkludert mennesket. Giftigheten til DEET ble også funnet å bli forsterket når stoffet ble brukt sammen med andre insektmidler. Forskerne mener det så fort som mulig bør avklares hvor trygt det er å bruke insektmidler med DEET. Mens vi venter på dette, kan det være lurt å bruke så lite av slike insektmidler som mulig og gjerne velge typer med lavest mulige nivåer av DEET, dersom dette er eneste mulighet. Et interessant middel som holder myggen unna, er tiamin eller vitamin B1, som bør inntas i doser på 50-100 mg/d flere ganger om dagen. IM

Kilde: Corbel V, Stankiewicz M, Pennetier C mfl. Evidence for inhibition of cholinesterases in insect and mammalian nervous systems by the insect repellent deet. BMC Biology 2009; 7 (47).

You may also like
Jevninger
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar