Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Insulinresistens kan framskynde kognitiv svekkelse

Insulinresistens kan framskynde kognitiv svekkelse

Dette kommer fram i israelsk forskning på 500 pasienter med hjerte- og karsykdom med og uten diabetes. De ble fulgt opp i 20 år. Før studien startet, ble alle pasientene undersøkt for insulinresistens, og fastende blodsukker og insulinnivået i blodet ble målt. Kognitiv funksjon ble også kartlagt.

Pasientene ble fulgt opp 15 og 20 år seinere. De som hadde størst grad av insulinresistens i utgangspunktet, hadde dårligere kognitiv ytelse og utviste akselerert kognitiv svekkelse sammenliknet med de med mindre grad av insulinresistens. Dette gjaldt personer både med og uten diabetes.

En undersøkelse av graden av insulinresistens ser derfor ut til å være en enkel måte for å forutsi om en person har økt risiko for å utvikle demens, spesielt hvis personen har hjerte- og karsykdom. Selv om dette ikke er trukket fram i artikkelen, er høyfett-/lavkarbokosthold mest effektivt om man ønsker å motvirke insulinresistens. Denne artikkelen føyer seg inn i rekken av tallrike studier som har påvist sammenheng mellom et høyt inntak av sukker og andre raske karbohydrater og risikoen for å utvikle demens. IM

Kilde: Lutski M, Weinstein G, Goldbourt U mfl. Insulin resistance and future cognitive performance and cognitive decline inelderly patients with cardiovascular disease. Journal of Alzheimer’s Disease 2017; 57: 633–43. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28304291

You may also like
Myseprotein
Jevninger
Kumelk- og glutenfri sjokoladekake
Feit hverdagsmat med lite karbohydrat. Nr. 3/2018

Legg igjen et svar