Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Integrert medisin ved brystkreft

Integrert medisin ved brystkreft

Organisasjonen Samfunnet for integrert onkologi (SIO) har basert på publisert forskning kommet med anbefalinger om tiltak før og etter behandling av bryst-kreft. Disse retningslinjene er nå godkjent av Amerikansk forening for klinisk onkologi (ASCO), som altså består av kreftleger som arbeider med pasienter. Disse retnings-
linjene gir godkjenning for flere ”alternative” terapier ved spesifikke tilstander: Ved angst og stress anbefales musikkterapi, meditasjon, stressreduksjon og yoga. For
å motvirke depresjon og humørforstyrrelser anbefales meditasjon, avslapning, yoga, massasje og musikk-
terapi. Meditasjon og yoga anbefales for å bedre livs-kvaliteten. For å motvirke cellegiftindusert kvalme og oppkast anbefales akupressur og akupunktur. Cellegift-behandling kan gi nervesmerter i ekstremitetene, men foreningen fraråder å bruke acetyl-L-karnitin som fore-
bygging grunnet mulige negative bivirkninger (etter vår
oppfatning nokså ubegrunnet). Det foreligger ifølge
disse anbefalingene ingen god dokumentasjon på bruk
av kosttilskudd for å motvirke bivirkninger av cellegiftbehandling.

Etter vår oppfatning kan flere av de foreslåtte tiltakene være fornuftige, men de angriper ikke de underliggende problemene. Til formålet vil andre viktige tiltak som faste før behandling og generell overgang til ketogent kosthold, trolig være langt mer effektive.  IM

Kilde:

Lyman GH, Greenlee H, Bohlke K mfl. Integrative therapies during and after breast cancer treatment: ASCO endorsement of the SIO clinical practice guideline. Journal of Clinical Oncology 2018; 14: 495–9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30096271

Legg igjen et svar