Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Intravenøs vitamin C mot kreft

Intravenøs vitamin C mot kreft

Stadig flere studier de siste årene underbygger at intravenøs vitamin C effektivt kan motvirke kreft. For å få i seg store nok doser er det viktig at man får det intravenøst. Oralt inntak gir ikke høy nok konsentrasjon vitamin C i blodet til effektivt å kunne motvirke kreft. Høye doser vitamin C induserer produksjon av hydrogenperoksid (H2O2) i kreftcellene, som derved angripes innenfra. Dette antas å være en hovedmekanisme for hvordan vitamin C motvirker kreftutvikling.

På denne bakgrunn forskes det på om intravenøs vitamin C kan fungere som støtteterapi for en rekke kreftformer. Hydrogenperoksid er en kraftig oksidant, og det er viktig at kroppen nøytraliserer overskuddet for å unngå celleskader. Kroppens viktigste enzymer for å nøytralisere H2O2 er peroksiredoksiner, katalase og glutation peroksidase, der katalase er viktigst.

En ny studie har vist at kreftceller har dårligere evne til å nøytralisere hydrogenperoksid enn normale celler. Normale celler er i gjennomsnitt dobbelt så effektive som kreftceller til dette, men det varierer en del mellom ulike typer av kreftceller. Dette skyldes at aktiviteten til katalase varierer mellom ulike typer av kreftceller. Ved å måle aktiviteten av katalase i en gitt kreftcelletype/svulsttype kan man få en pekepinn om hvor effektiv vitamin C vil være i å ødelegge disse cellene/svulsten. IM

Kilde:

Doskey CM, Buranasudja V, Wagner BA mfl. Tumor cells have decreased ability to metabolize H2O2: Implications for pharmacological ascorbate in cancer therapy. Redox Biology 2016; 10: 274–84. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27833040

Annonse:
Print Friendly, PDF & Email
You may also like
Oppdatering om stråling fra andre land
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?
UR kraft + kolonial – Norges første ”kraftbar”
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient

Legg igjen et svar