Skip to main content

IQ og bipolar lidelse

Kan IQ-målinger brukes for å forutse risiko for å utvikle bipolar lidelse? Det mener en gruppe psykiatere som har undersøkt sammenhenger mellom høye skårer på IQ-tester som barn, med forekomsten av mani – et symptom ved bipolar lidelse – som unge voksne. De fant nettopp en slik sammenheng, og spesielt tydelig var den for dem som skåret høyt på verbal IQ som barn.

Funnene viser at noen av de samme biologiske faktorene forekommer både ved høy IQ og ved slik mani. Dette er interessant fordi det kan øke forståelsen av hvordan evolusjonen kan gjøre enkelte individer mer utsatte for å utvikle bipolar lidelse enn andre.

Kilde:

Smith DJ, Anderson J, Zammit S mfl. Childhood IQ and risk of bipolar disorder in adulthood: prospective birth cohort study. British Journal of Psychiatry Open 2015; 1: 74-80. http://bjpo.rcpsych.org/content/bjporcpsych/1/1/74.full.pdf


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner
LES OGSÅ  Antidepressiva fungerer ikke ved bipolar lidelse