Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > IQ og bipolar lidelse

Kan IQ-målinger brukes for å forutse risiko for å utvikle bipolar lidelse? Det mener en gruppe psykiatere som har undersøkt sammenhenger mellom høye skårer på IQ-tester som barn, med forekomsten av mani – et symptom ved bipolar lidelse – som unge voksne. De fant nettopp en slik sammenheng, og spesielt tydelig var den for dem som skåret høyt på verbal IQ som barn.

Funnene viser at noen av de samme biologiske faktorene forekommer både ved høy IQ og ved slik mani. Dette er interessant fordi det kan øke forståelsen av hvordan evolusjonen kan gjøre enkelte individer mer utsatte for å utvikle bipolar lidelse enn andre.

Kilde:

Smith DJ, Anderson J, Zammit S mfl. Childhood IQ and risk of bipolar disorder in adulthood: prospective birth cohort study. British Journal of Psychiatry Open 2015; 1: 74-80. http://bjpo.rcpsych.org/content/bjporcpsych/1/1/74.full.pdf

You may also like
Alene i kampen mot kreft
Nærsynthet – både genetisk og miljøbestemt
Uvurderlige oppslagsverk om muggsopper
Stemmen kan avsløre risiko for utroskap

Legg igjen et svar