Skip to main content

Israel i Midtøsten – en uløselig konflikt?

Professor i historie ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) Hilde Henriksen Waage (f. 1959) har studert Midtøstens historie og konfliktfylte bakgrunn i nærmere 30 år. Hun har skrevet en veldokumentert bok som synliggjør alle viktige aktører og bakgrunnen til konfliktene etter opprettelsen av staten Israel i 1948.

Tekst Dag Viljen Poleszynski

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om boka»]Forfatter: Hilde Henriksen Waage
Tittel: Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Utgivelsesår: 2013
ISBN: 978-82-02-40831-2
Pris: kr 498 fra www.adlibris.com[/gdlr_box_icon]

Da Waage hadde levert hovedfagsoppgaven ved Universitetet i Oslo i 1987, ble hun kalt inn på teppet av Utenriksdepartementet (UD), som anklaget henne for å ha svertet Norges rykte. Årsaken var hennes dokumentasjon om at embetsmenn i UD i 1947 ville at FN-delegasjonen skulle avholde seg fra å stemme for å oppta Israel i FN. Imidlertid sørget FNs generalsekretær Trygve Halvdan Lie (1896-1968), Arbeiderpartipolitiker og solid støttespiller for Israel, for at Norge stemte ja.

Opprettelsen av staten Israel ble kimen til en konflikt som vel 65 år seinere ikke synes å ha en løsning som noen av partene er fornøyde med. Boka redegjør for Midtøstens historie fra 1300-tallet fram til vår tid, med detaljer om jødenes historie fra da deres leder Moses for over 3 000 år siden skal ha ledet jødefolket ut av fangenskap i Egypt til Kanaan, jødenes ”lovede land”. Dette landet het Palestina, men ble fra omkring år 1211 f.Kr. av jødene kalt Israel.

LES OGSÅ  Baby – en komplett veiledning til grønn livsstil

Hun beskriver de brutale omstendighetene som jødene ble møtt med etter at den romerske hærføreren Pompeius erobret Jerusalem i år 64 f.Kr. og innlemmet Jerusalem og Juda i Romerriket. Det er ingen tvil om at de jødiske minoritetene i Midtøsten og Europa har måttet lide for sin religiøse overbevisning. I det kristne Europa ble det forbudt for jøder å eie jord, de kunne ikke bli med i handverkslaug og ikke inneha embeter, men var henvist til yrker som småhandverkere, handelsmenn, leger og pengeutlånere. Sistnevnte ble en jødisk spesialitet fordi kirken i århundrer fordømte å ta renter for pengeutlån, og mange jøder opparbeidet seg kapital og var dyktige forretningsfolk.

Den historiske trakasseringen av jøder er velkjent og legges ikke skjul på. Dette var bakgrunnen for framveksten av sionismen, i 1896 beskrevet av den ungarske jøden Theodor Herzl (1860-1904) i boka Der Judenstaat (Jødestaten). Denne ble et programskrift for den framvoksende sionistiske bevegelsen hvis ledere valgte et landområde som jødenes framtidige hjemland i Palestina, hvor det i 1880 bodde cirka 35 000 jøder og 500 000 palestinere. Strategien var å oppfordre jøder fra hele verden til å immigrere inntil de ble mektige nok til å ta over hele landområdet, og dagens bosettingspolitikk på Vestbredden er et synlig bevis på at denne strategien har vært svært vellykket. I dag bor det omkring 8 millioner mennesker på dette lille landområdet, hvorav omkring 75 prosent er jøder og 20 prosent er av arabisk herkomst.

Hilde Henriksen Waage beskriver i detalj hvordan stormaktene England, Frankrike og etter hvert USA forholdt seg til den framvoksende jødiske staten og alle konfliktene som ble resultat av opprettelsen av staten Israel på palestinsk jord. Etter opprettelsen av Israel følte landet seg truet av sine arabiske naboer, men med støtte fra mektige allierte som hadde funnet et brohode for sine stormaktsinteresser i området, iverksatte myndighetene en ekspansjonsplan som førte til den ene krigen etter den andre. Israels militærmaskin viste seg gang på gang overlegen, og nye landområder ble erobret. Etter hver fredsslutning beholdt Israel mer land, og befolkningene økte stadig mens palestinsk jord ble konfiskert og aldri gitt tilbake til sine rettmessige eiere.

LES OGSÅ  Hyllest til norske lam

Bokas 509 sider gir så mange detaljer om de historiske konfliktene omkring Israel og landets palestinske/arabiske naboer, bakgrunnen for og detaljer om den tyske jødeutryddelsen inntil slutten av 2. verdenskrig og stormaktspolitikken at den egner seg til et inngående studium. Boka inneholder et omfattende kildemateriale med 1 580 fotnoter og en litteraturliste på 15 sider og veier 1 062 gram (!).

Skulle man kritisere denne velskrevne boka for noe, måtte det være at den ikke diskuterer  hvordan palestinere og jøder kunne tenkes å finne løsninger som gir varig fred i området. Alternativet til et fredelig Midtøsten er fortsatte voldspiraler som kan ende opp med atomkrig og utslettelse av store deler av en region som på mange måter representerer ”sivilisasjonens vugge,” men som er i ferd med å ødelegges av stadig nye krigshandlinger.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner