Skip to main content

Johan Galtung – verdenskjent forsker og fredsmekler

Vår spaltist i Helsemagasinet Johan Galtung fylte 85 år 24. oktober, datoen som 15 år etter hans fødsel ble den offisielle FN-dagen. Undertegnede har kjent Galtung i vel 40 år, først med ham som veileder da jeg arbeidet som vit.ass. på Institutt for fredsforskning i Oslo (PRIO), og etter hvert også som venn. Derfor var det en glede å bidra til feiringen av et høyst oppegående bursdagsbarn på Litteraturhuset i Oslo 25. oktober i år. Hans nære medarbeider Antonio C. S. Rosa publiserte 19. oktober en artikkel om Galtungs liv og virke som global og lokal mekler, hans intellektuelle bidrag og menneskelige kvaliteter1. Artikkelen gjengis i sin helhet i redigert utgave.

Tekst Antonio C. S. Rosa Oversatt/tilrettelagt og foto Dag Viljen Poleszynski    

Johan Vincent Galtung, dr. h. c. mult, professor i fredsstudier, ble født i Oslo samme dato som FN ble opprettet 15 år senere. Han er en matematiker (cand.real.), sosiolog og statsviter (mag.art.), og grunnlegger av den akademiske disiplinen freds- og konfliktstudier. Galtung grunnla Institutt for fredsforskning i Oslo i 1959, verdens første akademiske forskningssenter med fokus på fredsstudier, samt det innflytelsesrike fagtidsskriftet Journal of Peace Research (1964). Han har siden dette inspirert og bidratt til opprettelsen av dusinvis av andre fredssentre rundt om i verden.

Galtung har fungert som professor i fredsstudier ved universiteter over hele verden, inkludert Columbia (New York), Oslo og Tromsø, Berlin, Beograd, Paris, Santiago de Chile og Buenos Aires (Argentina), Kairo (Egypt), Sichuan (Kina), Ritsumeikan (Japan), Princeton og Hawaii (USA), Bern (Sveits), Alicante (Spania), Det islamske universitetet i Malaysia, Kuala Lumpur, og dusinvis av andre på alle verdens kontinenter. Han har undervist tusenvis av individer og motivert dem til vie sitt liv til å fremme fred og tilfredsstillelsen av grunnleggende menneskelige behov for fattige.

Galtung har meklet i over 100 konflikter mellom stater, nasjoner, religioner, kulturer, samfunn og enkeltpersoner helt siden 1958. Hans bidrag til fredsteori og -praksis inkluderer begrepsavklaring og definisjoner på fredsbygging, konfliktmegling, forsoning, ikkevold, en teori om strukturell vold, teorier om negativ versus positiv fred, fredsutdanning og fredsjournalistikk. Professor Galtungs store innflytelse på studier av konflikt og fred stammer fra en kombinasjon av systematiske, vitenskapelige undersøkelser og Gandhis etikk om fredelige midler og harmoni.

LES OGSÅ  USA, Kina og Fredsprisen 2010

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Sjeldent produktiv»]Johan Galtung er en av Norges mest produktive samfunnsforskere. Han er forfatter eller medforfatter av mer enn 1 600 artikler og over 160 bøker om fred og relaterte emner, inkludert Norge i 1980-årene (med Dag Poleszynski og Erik Rudeng, 1980), JA til Norge, til Norden, til hele Europa, til hele verden (med Dag V. Poleszynski og Olav Benestad, 1992), Alternativer til europeisk union (med Dag V. Poleszynski og Olav Benestad, 1993), Alternativ til EU (med Per Gahrton, Dag Poleszynski, Olav Benestad og Gunilla Winberg, 1994),  Peace by peaceful means (1996), Macrohistory and macrohistorians (med Sohail Inayatullah, 1997), Conflict transformation by peaceful means (1998), Johan uten land (selvbiografi, 2000), Transcend & transform: An introduction to conflict work (2004, på 25 språk), 50 years – 100 peace and conflict perspectives (2008), Democracy – peace – development (med Paul Scott, 2008), 50 years – 25 intellectual landscapes explored (2008), Globalizing God (med Graeme MacQueen, 2008), The fall of the US Empire – and then what (2009), Peace business (med Jack Santa Barbara og Fred Dubee, 2009), A theory of conflict (2010), A theory of development (2010), Reporting conflict: New directions in peace journalism (med Jake Lynch og Annabel McGoldrick, 2010), Korea: The twisting roads to unification (med Jae-Bong Lee, 2011), Reconciliation (med Joanna Santa Barbara og Diane Perlman, 2012), Peace mathematics (med Dietrich Fischer, 2012), Peace economics (2012), A theory of civilization (2013), og A theory of peace (2013).[/gdlr_box_icon]

Ifølge notater av Naakow Grant-Hayford (medlem av TRANSCENDs styringsgruppe og direktør for Galtung-Instituttet i Tyskland), fant følgende sted våren 2006 på en togtur mellom Marburg og Frankfurt flyplass, da jeg fortsatt var student i statsvitenskap og freds- og konfliktstudier. Det første spørsmålet jeg noen gang stilte Johan Galtung, var: ”Har du følelsen av at ditt arbeid har vært forgjeves? Med alle krigene som fortsatt pågår akkurat nå over hele verden, etter 50 år med kontinuerlig arbeid for fred, kan jeg tenke meg at du må være veldig deprimert”. Svaret hans var, som alltid, rett på sak og sylskarpt formulert:

LES OGSÅ  Ikke mye fred – forhandlernes feil

”Jeg er ikke sikker på at du noensinne har lest noe av mitt arbeid når du stiller slike spørsmål. Mitt poeng er å håndtere konflikter der jeg blir forespurt om å bidra til å løse dem. Hvem har noen gang snakket om å arbeide med hele verden på en gang? Jeg har aldri vært talsmann for forestillingen om at man kan redde hele verden samtidig. Hensikten med mitt arbeid er å identifisere spesifikke selvmotsigelser ett bestemt sted i rommet på ett spesifikt tidspunkt og bidra til å løse motsetningen ved hjelp av konflikttransformering for derved å hindre en opptrapping til vold, uansett hvilken sosial motsetning man står overfor, enten volden skjer direkte eller strukturelt. Å spørre meg om jeg ønsker å redde verden betyr at man ikke har forstått hvordan konflikttransformasjoner fungerer i praksis. Det er som å antyde at en hjernekirurg ønsker å trekke ut hele hjernen fra en pasient i stedet for å arbeide med den spesifikke komplikasjonen som er påvist og som er lokalisert i ett bestemt område av hjernebarken. Nei, det er ikke slik man går fram. Man identifiserer konkrete, underliggende motsetninger i det aktuelle sosiale systemet, for deretter å identifisere årsaker, hva som driver dem, og forsøker deretter å reparere den skaden og smerten disse underliggende årsakene kan forårsake ved hjelp av ikkevoldelige midler. Jeg er ikke opptatt av å redde verden – jeg er opptatt av å finne løsninger på konkrete konflikter før de blir voldelige”.

Galtung ble fengslet i Norge i seks måneder da han var 24 gammel fordi han nektet å utføre militærtjeneste av samvittighetsgrunner. Da hadde han allerede fullført 12 måneders siviltjeneste, like lenge som den militære verneplikten. Han gikk med på å tjene 6 måneder i tillegg dersom han kunne jobbe for fred, men ble nektet. I fengselet skrev han sin første bok, Gandhis politiske etikk,2 sammen med sin mentor, professor i filosofi Arne Næss (1912–2009). Denne utgivelsen ble starten på et verdensomspennende, livslangt arbeid for fred, med foreløpig 164 bokutgivelser på en rekke språk i et titalls land.

I 1993 grunnla han TRANSCEND International,3 et globalt nettverk for fred, utvikling og miljø, med i dag over 500 medlemmer i mer enn 70 land over hele verden. Femten år seinere, i 2008, grunnla han nettsiden TRANSCEND Media service, hvor han publiserer en ukentlig leder som ledd i en løsningsorientert fredsjournalistikk.

I 2010 grunnla han og ble rektor for TRANSCEND fredsuniversitet,4 verdens første online-universitet for fredsstudier. Som et vitnesbyrd om hans innflytelse foregår det nå undervisning og forskning på fred og konfliktstudier ved universiteter over hele verden, noe som bidrar til fredsskapende innsats i konflikter rundt om i verden. I 2008 grunnla han TRANSCEND University Press,5 som utgir en serie bøker om praktisk og teoretisk fredsarbeid.

LES OGSÅ  Pave Frans’ spirituelle frigjøringsteologi

Johan Galtung har gjennomført en betydelig forskningsinnsats på mange ulike felt og har gitt originale bidrag ikke bare til fredsstudier, men også blant annet til menneskerettigheter, grunnleggende behov, utviklingsstrategier, en bærekraftig verdensøkonomi, makrohistorie, teori om sivilisasjoner, føderalisme, globalisering, teori om diskurs, sosiale patologier, dyp kultur, fred og religioner, samfunnsvitenskap metodikk, sosiologi, økologi og framtidsstudier.

Blant Johan Galtungs 164 bøker om fred og relaterte temaer er 41 oversatt til 35 språk, med totalt 135 bokoversettelser. Han bor for tiden fast i Alfaz del Pi, Alicante, med sin kone Fumiko Nishimura Galtung, og besøker flere ganger i året Norge og Jondalen, der paret har en leilighet.

Som mottaker av mer enn et dusin æresdoktorgrader, æresprofessorater og mange andre utmerkelser, blant annet Right Livelihood Award,6 på norsk ofte kjent som Den alternative Nobelprisen, vier Johan Galtung fortsatt sitt liv til fredsstudier og fredsarbeid. Han har på ingen måte lagt ned verken pennen eller sitt øvrige engasjement for fred.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om forfatteren»]Antonio Carlos Silva Rosa er født i Brasil (1946) og er for tiden redaktør av nettsiden til den banebrytende fredsjournalistikken TRANSCEND Media service (TMS), professor Johan Galtungs assistent og sekretær i Det internasjonale styret for TRANSCEND-nettverket for fred, utvikling og miljø.

Han studerte i USA og tok først en bachelor i kommunikasjon ved Universitetet i Hawaii (1988), deretter en mastergrad i statsvitenskap (1990) og har fullført obligatoriske kurs til en doktorgrad i statsvitenskap og fredsstudier. Antonio Rosa bodde i USA i 20 år og fra 1994 i Europa og India, før han flyttet Porto, Portugal, hvor han nå bor.[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1.  Rosa ACS. Prof. Johan Galtung (24 Oct 1930). TRANSCEND Media Service; https://www.transcend.org/tms/?p=65081.

2.  Galtung J, Næss A. Gandhis politiske etikk. Oslo: Pax Forlag AS, 1955.

3.  https://www.transcend.org

4.  https://www.transcend.org/tpu/

5.  https://www.transcend.org/tup/

6.  https://no.wikipedia.org/wiki/Right_Livelihood_Award


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner