Skip to main content

Jording påvirker hjertets helsetilstand

Jording er å gå barføtt ute eller å sitte, arbeide eller sove innendørs mens man er koblet til en leder som tilfører kroppen jordens naturlige helbredende energier (se VOF nr. 1 og 8/2011). En del forskning og omfattende erfaring tyder på at jording kan påvirke en rekke kroniske helseplager. Tidligere studier har vist at jording i løpet av sekunder påvirker hudens ledningsevne, og derfor ønsket to amerikanske forskere å teste om jording også kunne ha positiv effekt på hjertets pulsvariasjoner (HRV). HRV angir hjertets “helsetilstand” og er derfor en viktig helseindikator for organismen generelt. Lav HRV øker risikoen for sykdom, mens høy HRV viser en robust kropp.

I en studie av 27 friske menn og kvinner ble det funnet at jording bedrer HRV på en måte som ikke har noe med ren avslapping å gjøre. Hver person ble plassert i en god stol og påført jordingsutstyr i håndflatene og under fotsålene. Først satt vedkommende avslappet i 40 minutter, deretter ble jordingsutstyret aktivert eller ikke (kontroll) i 40 minutter, og til slutt gikk det 40 minutter for videre registrering av HRV. Hver slik sesjon tok derfor to timer.

LES OGSÅ  Raskere restitusjon med jording

Alle deltakerne ble testet to ganger – en med og en uten jording, men uten at de visste når de var jordet eller ikke – og deretter sammenliknet med seg selv i jordet og ikke-jordet tilstand. Resultatene viste en kontinuerlig bedring av HRV utover i de 40 minuttene forsøkspersonene var jordet.

Forskning har påvist redusert HRV ved negative følelsestilstander som panikk, depresjon, angst og fiendtlighet. Jording i opp mot 40 minutter kan derfor ha potensial til å hjelpe folk i slike tilstander og stresstilstander med overaktivering av det sympatiske nervesystemet. IM

Kilde:

• Chevalier G, Sinatra ST. Emotional stress, heart rate variability, grounding, and improved autonomic tone: clinical applications. Integrative Medicine 2011; 10 (3): 16-21.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner