Skip to main content

Jubileumsbok om naturmedisin

Naturmedisinsk antologi gir et godt bilde av sentrale retninger innen alternativ medisin. Boka oppsummerer hvordan ledende aktører tenker omkring årsaker til sykdom og helse, likheter og forskjeller mellom skolemedisin og alternativ medisin, og hvordan man behandler innen ulike retninger av naturmedisin. I tillegg får vi innblikk i terapeutenes arbeid for å bli tatt på alvor i offentlig helsedebatt og av myndighetene.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Iver Mysterud     

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om boka»]Redaktører: John Petter Lindeland og Gunnar Pedersen
Tittel: Naturmedisinsk antologi
Utgiver: Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon
Utgivelsesår: 2014 (heftet, 294 sider)
ISBN: 978-82-999806-0-9
Pris: kr 200 + porto/forsendelse (www.nnh.no; post@nnh.no; tlf. 22 33 32 20)[/gdlr_box_icon]


Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) ble grunnlagt i 1994. Til 20-årsjubileet ga de ut Naturmedisinsk antologi, som stort sett samler tidligere artikler fra NNHs fagtidsskrift Naturterapeuten 1997–2014. Antologien er delt inn i tre hovedtemaer (deler): naturmedisinske prinsipper (13 kapitler), forskning og dokumentasjon (11) og naturmedisin, samfunn og helse (26). Majoriteten av artikkelforfatterne er terapeuter, selv om det også er bidrag fra flere leger, sykepleiere og forskere, en veterinær, en botaniker, en jurist og Helsemagasinets ansvarlige redaktør (DVP). Redaktører for boka er naturterapeut og NNHs leder John Petter Lindeland og polaritetsterapeut og styremedlem Gunnar Pedersen.


NNHs ønske har vært at artikkelsamlinga skal bidra til et høyere refleksjonsnivå både for dem som til daglig har sitt yrke i den naturmedisinske tradisjonen, og for aktører som står utenfor og ønsker mer kunnskap og informasjon. Det har også vært et mål at antologien kan brukes av undervisningsinstitusjoner som lærebok for studenter og lærere. Alt dette mener jeg bør kunne oppfylles. Boka dekker et bredt spekter av temaer, og kunnskapssøkende pasienter antas også å ha stort utbytte av innholdet.

Samlet sett gir boka en utmerket oversikt over og innføring i typisk naturmedisinsk tenkning. Redaktørene har gjort en god jobb med å plukke ut tidligere publiserte bidrag som tar opp viktige og representative temaer. Ved gjennomlesning nikket jeg gjenkjennende til mye. Noe ga inspirasjon og ettertanke, mens holdbarheten av enkelte argumenter og kapitler virker mindre seriøst. De fleste redigerte antologier spriker litt i form og innhold uten at det i seg selv er et problem. En redaksjonell oppdatering av bidragene kunne satt det hele bedre i sammenheng.

LES OGSÅ  Glimrende om epilepsiens historie

Selv om bidragsyterne ikke har ønsket å revidere sine innlegg (slik det står i forordet), burde redaktørene ha lagt inn relevante årstall, spesifisert artikler eller hendelser nevnt i teksten og i det hele tatt bedre tilrettelagt og presisert en del av det som i originalartiklene kom fram av den tidsmessige konteksten de ble skrevet i. I tillegg burde språket i bokmålskapitlene vært standardisert, for eksempel slik at man enten skriver ”homøopati” eller ”homeopati”, og alle forfatterne burde holdt seg til ”oksygen” og ikke det gammeldagse ”surstoff”. Enkelte kapitler har dårligere språk og tegnsetting enn andre, noe som lett kunne vært endret uten å gå på bekostning av innholdet. Alt dette ville gitt en bedre leseropplevelse. Imidlertid er dette småplukk i den store sammenhengen. Mange av Helsemagasinets lesere vil trolig ha utbytte av boka, som også bør leses av alle som ytrer seg offentlig om alternativ medisin og naturmedisin.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner