Skip to main content

Jubileumsskrift for Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin

[wcm_restrict]

Behandlerorganisasjonen Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin (DSOM) fylte 30 år i november 2019 og ga i den forbindelse ut festskriftet Ulighed i sundhed. Dette er en nyttig samling fagartikler som trolig er av interesse for Helsemagasinets lesere.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Iver Mysterud

Festskriftet er et A4-hefte og består av 22 populærvitenskapelige fagartikler skrevet av 15 danske fagfolk – åtte leger, to biologer, to med bakgrunn i ernæring, en tannlege, en veterinær og en engasjert samfunnsdebattant. Artiklene handler om et utsnitt av temaer som opptar medlemmene og som er sentrale i helsedebatten. Artiklene er lettleste og har en lengde på tre–seks sider.

Innledningskapitlet setter temaet helseforskjeller (jf. tittelen) i perspektiv, basert på demografiske, økonomiske og politiske faktorer. Majoriteten av artikler handler om temaer med vinklinger som vi skriver om i Helsemagasinet. Forfatterne dokumenterer at det ”dårlige” kolesterolet faktisk er vår venn, hvordan man kan få sterkere knokler ved hjelp av optimal ernæring og avgiftning og kreft som stoffskiftesykdom. En artikkel forklarer hva ortomolekylær medisin innebærer, en annen omtaler bruk av mat som medisin og en tredje begrunner hvorfor bitterstoffer i maten kan være helsefremmende. 


Neste artikkel omtaler behandling av kreft med vitamin C og en annen understreker betydningen av samarbeid mellom ortomolekylære leger og kreftspesialister. De to neste kapitlene er heldigvis ikke like aktuelle i Norge etter forbudet mot bruk av kvikksølv i tannbehandlingen fra 2008, men er dessverre fortsatt viktig i Danmark: Forgiftningsreaksjoner fra tannfyllingsmaterialet amalgam, hvordan man kan teste giftvirkning og hvilke metoder som brukes for avgiftning. Det neste kapitlet diskuterer kvinners bruk av kobberspiral i underlivet og i hvilken grad dette føre til negative helsevirkninger ved at kobber absorberes gjennom slimhinnene og opptas i blodet. Etterfølgende artikkel forklarer hvordan bruk av antibiotika kan bidra til resistens, og at bakteriene endrer seg til celleveggfrie former. De er langt vanskeligere å diagnostisere og mistenkes å kunne gi opphav til autoimmune sykdommer. 

LES OGSÅ  Heksejakten på Andrew Wakefield

Neste kapittel tar opp bruken av det noen omtaler som kvantemedisin, en type energimedisin der terapeuten via en datamaskin og et behandlingsapparat kommuniserer med pasientens kropp på cellenivå. Flere kapitler fokuserer på behandling av åreforkalkning ved hjelp av EDTA-kelatering, som kan fjerne uønskede mineraler fra åreveggene, slik som kalsium, bly og kadmium. Metoden har lang tradisjon i det lille miljøet av ortomolekylære leger i Danmark, men er lite benyttet i Norge. Et eget kapittel skisserer den amerikanske nevrologen Dale E. Bredesens (f. 1952) behandlingsprotokoll for kognitiv svikt og Alzheimers sykdom, et tema som vi har presentert i Helsemagasinet en rekke ganger.1,2,3,4 Festskriftet avsluttes av en oversikt over hvor viktig magnesium er for vår helse, hvordan en tradisjonell lege skiftet karriere og begynte med ortomolekylær medisin og fire av DSOM-legenes tanker om hva som kommer til å bli framtidens medisin.

Avslutning

Selv om jeg har lest en god del om samtlige av temaene i festskriftet, hadde jeg stort utbytte av å lese presentasjonene til engasjerte fagfolk og erfarne klinikere. Artiklene er fine oversikter og innfallsporter til de aktuelle temaene.

DSOM har i 30 år forsøkt å vise veien mot en mer naturlig måte å forebygge og helbrede sykdommer. Helsemagasinet takker for foreningens viktig innsats og arbeid. Ortomolekylær medisin bør etter vårt syn bli en viktig del av framtidens medisin, noe som krever at temaet blir en del av pensum på legestudiet, for ernæringsfysiologer og andre helsefagfolk. Våre helsebevisste lesere vil trolig ha utbytte av å lese foreningens utmerkete festskrift Ulighed i sundhed, selv om mange av temaene også er dekket i Helsemagasinet. Heftet kan lastes ned gratis fra DSOMs nettside, både som enkeltartikler og i sin helhet.5

LES OGSÅ  Jubileumsbok om naturmedisin
Jubileumsskrift for Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin / 2020 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Forfatter: DSOM

Tittel: Ulighed i sundhed: Festskrift udgivet i anledning af DSOM’s 30 års jubilæum november 2019


Utgiver: DSOM

Utgivelsesår: 2019 

(88 sider)

Pris: PDF av enkeltartikler og hele heftet lastes gratis fra www.dsom.dk

Om Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin

DSOM ble stiftet i 1989 og er en sammenslutning av rundt 100 leger, tannleger og andre akademikere med særlig relasjon til helsevitenskap. Deres målsetning er å fremme helse ved å styrke kroppens selvhelbredende egenskaper. De anvender metoder som oppsporer og behandler grunnleggende årsaker til sykdom ved bruk av stoffer som enten lages i menneskekroppen eller som vi trenger.

Nettside: www.dsom.dk

Kilder:

1. Mysterud I. Helhetlig terapi mot kognitiv svekkelse og Alzheimers sykdom. VOF 2017; 8 (7): 22–7.

2. Mysterud I. Suveren bok om Alzheimers sykdom. VOF 2017; 8 (8): 60–3.

3. Mysterud I. Klar for å motvirke utvikling av demens. VOF 2018; 9 (7): 60–2.

4. Mysterud I. Fornyet håp om bedring ved Alzheimers sykdom. VOF 2019; 10 (1): 14–6.

5. http://www.dsom.dk/festskrift-ulighed-i-sundhed/

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner