Skip to main content

Kan bridge øke ferdighetene i skolen?

Et massivt ønske fra lærere og elever om å gjeninnføre valgfag i skolen har ført til at regjeringa nå åpner opp for dette. Nye fag vil gi rom for større valgmuligheter, og variasjon øker elevens motivasjon til å lære. Bridge passer svært godt inn slik de nye valgfagene beskrives i Kunnskapsdepartementets stortingsmelding om ungdomstrinnet.1

Tekst Eva Flått     Foto Norsk Bridgeforbund

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Mine hjertesaker»]Norsk Bridgeforbund organiserer landets bridgespillere. En av deres hjertesaker er at bridge skal bli valgfag i skolen. Bridgeforbundets Eva Flått forteller her hvorfor.[/gdlr_box_icon]

En dag jeg var på vei ut døra, traff jeg min svigerfar (78 år), som hadde kjørt 2,5 mil for å besøke oss. Heldigvis var sønnen min (17 år) hjemme, og da jeg en halvtime seinere kom hjem, fant jeg to dypt konsentrerte kortspillere som glødet av engasjement og glede. I det øyeblikket gledet det meg at vi hadde en hobby som kan utøves mellom generasjoner.

Som 11-åring var det naturlig for meg å velge bridge som valgfag. Det ble spilt mye kort i heimen, og hva var vel bedre enn å lære seg kortstokkens svar på bilsportens Formel 1? Hvorfor var bridge bra for oss elever? Jo, fordi vi med bridge lærte å tenke avansert på en enkel måte, og alle ble utfordret uansett nivå. Man opplever mestring på flere nivåer – i hvert spill ned til hvert enkelt stikk. Alle elever var likestilte, og flinke og svake elever fikk akkurat den utfordringen de trengte.

LES OGSÅ  Dårlig i matte? Gi elevene først det rette grunnlaget

Bridge bedrer også regneferdighetene gjennom tallforståelse, konsentrasjon, hukommelse, strategisk og analytisk tenking, risikovurdering, mengdelære, relasjoner, funksjonsbegrepet, måling, kombinatorikk2 og sannsynlighetsregning.

Forskning viser at bridge gir elevene fordeler også i andre fag som lesing, språk og sosiale ferdigheter, noe som er helt i tråd med målet om tverrfaglige valgfag.3,4

Forskningsrapport viser at bridge øker prestasjonene i flere fag, jf. nedenstående tabell.3,4

Fag

Økning sammenliknet med referansegruppe (%)

Leseferdigheter

21

Språk

13

Matematikk

22

Naturfag (fysikk, kjemi)

39

Samfunnsfag

23

Bridgen tok jeg med meg inn i mitt voksne liv. Som selvstendig næringsdrivende og småbarnsmor var hverdagen nokså hektisk og hodet fullt av tanker. Å sette seg ned ved et bridgebord var for meg total avkobling fra en travel hverdag. Fokus var fullt og helt på spillet, og det hjalp meg til bedre risikovurdering, strategi og analyser i min jobb. Selv om jeg også er opptatt av fysisk trening, opplever jeg at tankene strømmer på når jeg jogger. Mange strategiplaner er utført på disse joggeturene. Min oppfatning er at tankesport er like viktig som idrett (for balansens skyld).

I takt med at regjeringa fjernet valgfag i skolen ble det vanskelig for norske barne- og ungdomsskoler å bruke bridge som læringsmetode. I samme periode ble det også mindre kortspilling i norske hjem. Ungdom ble mer opptatt av dataspill, og mange er fanget av tidsklemma. Dette har resultert i at dagens ungdom ikke er så godt kjent med kortspillet bridge. Er vi i ferd med å miste en kulturarv? Vi vil i så fall miste en god læringsmetode som fremmer økt kunnskap til elevene. Bridge og musikk er verdens mest avanserte og utbredte kulturelle samhandlingsformer der mennesker av alle nasjoner kan delta – uansett alder – selv om man ikke snakker samme språk.

Våren 2011 kom stortingsmeldinga for ungdomstrinnet hvor det igjen åpnes opp for valgfag.1 Høsten 2012 innføres det valgfag for 8., i 2013 for 9. og i 2014 for 10. klasse. Valgfagene får en endring fra hvordan de var før, og det stilles strenge krav til kompetansemål. Stortinget har bestemt at det skal være cirka 13 valgfag, og disse blir vedtatt i løpet av vinteren 2012.

Norsk Bridgeforbund jobber aktivt overfor politikerne for at de skal få innblikk i at tankesport er en like god læringsmetode, om ikke bedre, enn mange fag som i dag er i skolen. Gjennom bridge og sjakk får elevene utviklet forståelse for viktige grunnleggende begreper som er avgjørende for videre læring i alle fag, ikke minst matematikk.5 Grunnleggende begrepssystemer er godt beskrevet og dokumentert av blant annet de norske pedagogene Magne og Ragnhild Nyborg, og er anerkjent som en svært effektiv pedagogikk blant annet for dem som sliter med læring. Dette er kjernen i virksomheten til Stiftelsen Institutt for Anvendt Pedagogikk (INAP).6

Spillteori er en viktig del av flere akademiske vitenskaper som omhandler menneskers atferd og beslutninger, for eksempel filosofi, økonomi, sosiologi, statsvitenskap, beslutningsteori, statistikk og matematikk. Bridge og sjakk er naturlige innfallsporter til dette fagområdet.

LES OGSÅ  Bridgeskolen: Den første meldingen

Spillbasert læring kan gi gode muligheter for å engasjere elevene i aktiviteter som kan gi økt læring og innebære fordeler i opplæringa.7

Bridge er et kortspill for fire personer. Spillerne får navn etter hvor de sitter rundt bordet, slik at Nord spiller på lag med Syd, og Øst på lag med Vest. De som sitter overfor hverandre, danner et makkerpar, og de to parene spiller mot hverandre. Vi spiller med en vanlig kortstokk, og alle 52 kortene deles ut. Hver spiller får altså 13 kort hver.

Spillets idé går ut på at du sammen med din medspiller skal ta så mange stikk som mulig. Et stikk består av ett kort fra hver av spillerne. Første kort i hvert stikk bestemmer hvilken kortfarge (kløver, ruter, hjerter, spar) som skal spilles, og en følger på i rekkefølge med urviseren. Den spilleren som har lagt på det høyeste kortet i den utspilte fargen, vinner stikket. I bridge er esset høyest, mens toeren er lavest. I hvert stikk kan du legge hvilke kort du vil – høyt eller lavt – i den utspilte fargen.

Her er et eksempel på hvordan man trener sannsynlighetsregning og brøker:

? E D 4 3 2
N
V      Ø
S
? 9 8 7 6 5     

Du spiller spar fra Syd. Hva er beste sjanse for å vinne 5 sparstikk?

Plan A: 

? Legg esset hos Nord uansett hva

? Vest legger.

? Vinner i 2 tilfeller av 8 mulige

? 2/8 = 1/4 = 25 %

Plan B:

? Legge dame hos Nord dersom Vest legger tieren eller knekten.

? Spille esset hos Nord dersom Vest legger konge.

? Vinner i 3 tilfeller av 8 mulige:

3/8 = 37,5 %

Du finner mer informasjon om bridge på hjemmesiden til Norsk Bridgeforbund http://bridge.no/. Der vil du finne informasjon om hvordan du kan lære deg spillet og om det arrangeres kurs i ditt nærområde. Livet er for kort, spill brigde.

LES OGSÅ  Bridgeskolen: Å planlegge et spill

Kilder:

1.  Kunnskapsdepartementet. Meld. St. 22 (2010-2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter. Ungdomstrinnet. Oslo, 29. april 2011. Last ned fra www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-22-2010–2011.html?id=641251.

2.  http://no.wikipedia.org/wiki/Kombinatorikk.

3.  Anonym. Researcher finds link between bridge and improved test scores in children. Fra Bridge Union, en nettside for bridgespillere over hele verden. bridgeunion.weebly.com/bridgekids-statistics.html.

4.  Anonym. Statistically speaking. Bridge Bulletin. http://bridgeunion.weebly.com/uploads/2/8/2/2/2822238/statisticallyspeaking.pdf.

5.  Scholz M, Niesch H, Steffen O mfl. Impact of chess training on mathematics performance and concentration ability of children with learning disabilities. International Journal of Special Education 2008; 23: 138-48.

6.  www.inap.no.

7.  Groff J, Howells C, Cranmer S. The impact of console games in the classroom: Evidence from schools in Scotland. Futurelab, 2010 (sitert i Meld. St. 22 (2010-2011), jf. ovenfor).


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner