Skip to main content

Kan hodeskader påvirke tarmfloraen?

Hodeskader kan føre til økt sykelighet og dødelighet. En mulig forklaring kan være at dette skyldes økt infeksjonstendens fordi immunsystemet er blitt svekket i kjølvannet av hodeskader. Kan andre faktorer som påvirkning på tarmfloraen også være involvert? Det ønsket franske forskere å undersøke i en eksperimentell studie med rotter. I den ene gruppa ble rottene utsatt for en hodeskade. Etter fire dager ble de bedøvet, og det ble tatt en prøve av innholdet i tykktarmen. Deretter ble tarmprøven analysert og sammenliknet med en tilsvarende prøve fra en kontrollgruppe som ikke hadde fått en hodeskade. De hodeskadde rottene hadde redusert innhold i tarmen av strengt anaerobe bakteriegrupper og økt kolonisering av Escherichia coli. Forskerne konkluderte at hodeskader kan endre likevekten i tarmfloraen, noe som kan bidra til infeksjon.

Selv om dette er en pilotstudie med rotter, legger disse foreløpige resultatene grunnlag for en hypotese som kan testes med studier av pasienter med hodeskader. IM

Kilde:

Waligora-Dupriet A-J, Charrueau C, Choisy C mfl. Head injury profoundly affects gut microbiota homeostasis: Results of a pilot study. Nutrition 2017; 45: 104–7.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29129229


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner