Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Kan hodeskader påvirke tarmfloraen?

Kan hodeskader påvirke tarmfloraen?

Hodeskader kan føre til økt sykelighet og dødelighet. En mulig forklaring kan være at dette skyldes økt infeksjonstendens fordi immunsystemet er blitt svekket i kjølvannet av hodeskader. Kan andre faktorer som påvirkning på tarmfloraen også være involvert? Det ønsket franske forskere å undersøke i en eksperimentell studie med rotter. I den ene gruppa ble rottene utsatt for en hodeskade. Etter fire dager ble de bedøvet, og det ble tatt en prøve av innholdet i tykktarmen. Deretter ble tarmprøven analysert og sammenliknet med en tilsvarende prøve fra en kontrollgruppe som ikke hadde fått en hodeskade. De hodeskadde rottene hadde redusert innhold i tarmen av strengt anaerobe bakteriegrupper og økt kolonisering av Escherichia coli. Forskerne konkluderte at hodeskader kan endre likevekten i tarmfloraen, noe som kan bidra til infeksjon.

Selv om dette er en pilotstudie med rotter, legger disse foreløpige resultatene grunnlag for en hypotese som kan testes med studier av pasienter med hodeskader. IM

Kilde:

Waligora-Dupriet A-J, Charrueau C, Choisy C mfl. Head injury profoundly affects gut microbiota homeostasis: Results of a pilot study. Nutrition 2017; 45: 104–7.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29129229

Annonse:
Print Friendly, PDF & Email
You may also like
Muggsoppgifter i innemiljøet
Bikarbonat
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar