Skip to main content

Kan hydrogenperoksid stanse covid-19-pandemien?

Hydrogenperoksid (H2O2) eller ”vannstoff” har vært brukt av mange kvinner for å bleke håret. Viktigere er at det virker antiseptisk. Apotekene selger ”gurglevann” med 3 prosent konsentrasjon, som kan fortynnes til 0,1 prosent, maksimal konsentrasjon i munnpleiemidler. Væsken desinfiserer så lenge den frigjør oksygen og hemmer da bakterier flest, enkelte virus og sopp. Forfatteren dokumenterer at billig vannstoff kan brukes i forstøvingsapparater for inhalering via nese og munn og effektivt tar knekken på covid-19.1 Hvis myndighetene hadde delt ut inhalatorer med fortynnet hydrogenperoksid, kunne vi unngått nedstenging av samfunnet – med positive virkninger for økonomi og sosialt samvær. 

Tekst Thomas E. Levy     Oversatt/tilrettelagt Dag Viljen Poleszynski

En tidligere OMNS-artikkel dokumenterte en rekke effektive terapier mot covid-19.2 Mange av disse behandlingene, alene eller i kombinasjon med andre tilnærminger, er gang på gang vist å kunne kurere covid-19, inkludert mange alvorlige tilfeller, til og med pasienter på ventilator. Likevel fortsetter de fleste leger, forskere og medisinske tidsskrifter å overse slik informasjon fordi noen medisinske sentre og legene som representerer dem, aktivt undertrykker formidling. Samvittighetsfulle leger som uttaler det motsatte, kan miste stilling på sykehus, og mange har fått inndratt lisensen fra statlige tilsynsorganer. Uansett hva du eller din lege mener om gyldigheten av en hvilken som helst terapi, er det viktigste som dikterer hvorvidt en terapi blir brukt eller ikke, i hvilken grad legen, sykehuset og legemiddelfirmaet tjener på den.

I tillegg til de åpenbare forskjellene mellom pengene som genereres av naturlige terapier versus reseptbelagte medikamenter, argumenterer mange leger for at alle kliniske terapier må valideres med ”store, prospektive, dobbeltblindede og placebokontrollerte kliniske studier” før de kan tas i bruk. Sannheten er at svært få reseptbelagte medikamenter oppfyller slike krav, som bare kan oppfylles av firmaer med god økonomi, eller av velutstyrte forskningsinstitutter som kan satse enorme summer, ofte millioner av dollar. Verken forskningsinstitutter eller farmasøytisk industri har interesse av å finne ut hvorvidt kostbare medikamenter kan erstattes av noen av de mange effektive naturmidlene som finnes. Til slutt vil jeg understreke at inkludering av veldig syke pasienter i studier som har en placebogruppe, er uetisk når behandlingen allerede er vist å ha positive kliniske effekter uten vesentlige bivirkninger. Store kliniske studier er egentlig bare egnet til å fastslå hvor effektivt et medikament kan lindre sykdomssymptomer og å beregne forekomsten og graden av giftvirkninger det kan gi.

Merk

Det er viktig å merke seg at denne artikkelen kun beskriver en metode som er svært effektiv, potensielt tilgjengelig for alle, usedvanlig billig og ikke er reseptpliktig. Jeg prøver ikke å overbevise leseren om man ikke skal gjøre noe annet. Det er viktig både for generell helse og ved covid-19 å ta tilgjengelige og rimelige tilskudd, inkludert, men ikke begrenset til, vitamin C, magnesium, vitamin D, vitamin K2, jod, sink og quercetin.2 Når det er sagt, kan man imidlertid forvente at tidlig bruk av forstøvning raskt kan forventes å utrydde sykdomsframkallende organismer i nesen og munnhulen og føre til bedring av enhver infeksjon som kommer inn i kroppen gjennom nese eller munn, inkludert covid-19.

Verken forskningsinstitutter eller farmasøytisk industri har interesse av å finne ut hvorvidt kostbare medikamenter kan erstattes av noen av de mange effektive naturmidlene som finnes. 

Stopp pandemien med inhalasjonsmedisin

Den eneste metoden for å stoppe covid-19-pandemien samt å forebygge eller håndtere slike framtidige katastrofer, er å bruke en terapi som er effektiv, helt ugiftig, lett tilgjengelig og billig. Mangler forbundet med noen av disse kravene til en potensiell terapi reduserer muligheten for at en pandemi raskt og enkelt kan avverges.

Inhalasjonsmedisin er en voksende medisinsk gren som muliggjør en rekke nye tilnærminger til sykdom ved å inhalere terapeutiske midler i lungene. Selv om dette er blitt gjort i uminnelige tider, har dagens teknologi med billige, svært effektive forstøvingsapparater aktualisert slik bruk.

Nebulisering eller forstøving er en veletablert prosedyre som brukes til å levere et hvilket som helst av et bredt utvalg terapeutiske midler i lungene for å bekjempe en infeksjon og/eller forbedre lungefunksjonen ved forskjellige medisinske tilstander.3,4,5 Pasienter med kronisk lungesykdom og astma blir regelmessig behandlet med denne prosedyren. De terapeutiske midlene blandes ofte i vann eller en saltoppløsning og omdannes til en fin tåke med en så liten partikkelstørrelse at de kan komme dypt inn i lungene. Samtidig når de inn i bihulene og alle slimhinneoverflatene i nese- og halsregionen. Forstøvingsbehandling brukes effektivt til forebygging av lungebetennelse hos pasienter som får mekanisk pustehjelp.6,7


Det er vist at hydrogenperoksid kan drepe alle smittestoffer det er testet mot, inkludert virus, bakterier og mange sopp. Noen slike mikroorganismer krever høyere konsentrasjon og lengre eksponeringstid for å bli drept, men det er dokumentert at alle blir det.

Covid-19-infeksjoner, forkjølelse, influensa og annen virusinfeksjon i pusteorganene er ideelle kandidater for bruk av forstøvingsmidler som inaktiverer virus og dreper celler som allerede har høyt virusinnhold. Selv om tidlig intervensjon med et riktig forskrevet og forstøvet middel kan brukes som en effektiv terapi alene, er det best å betrakte all bruk av inhalasjonsmedisin som naturlige tillegg til andre medisinske terapier mot lungeproblemer og andre kroniske sykdommer. Selv om luftveisinfeksjoner er egnet til bruk av forstøvning, kan mange andre tilstander i lungene og resten av kroppen påvirkes positivt av forstøvning med passende midler.

LES OGSÅ  Flyktet fra norsk kontroll og konformitet

Hydrogenperoksid, biokjemi og fysiologi

Mange mennesker, inkludert leger, ser bare på H2O2 som et effektivt desinfeksjonsmiddel som kan rense overflater fra skadelige mikroorganismer. De anerkjenner også dets evne til å rengjøre og desinfisere åpne sår. Det er vist at hydrogenperoksid kan drepe alle smittestoffer det er testet mot, inkludert virus, bakterier og mange sopp. Noen slike mikroorganismer krever høyere konsentrasjon og lengre eksponeringstid for å bli drept, men det er dokumentert at alle blir det.8,9,10,11

I likhet med alle andre stoffer som kan forårsake oksidasjon, er hydrogenoksid giftig i høye konsentrasjoner. Imidlertid er det helt ufarlig i de lave konsentrasjonene som diskuteres her. Selv de beste farmasøytiske medikamentene kan skade og drepe. Over 100 000 amerikanere dør årlig av reseptbelagte medikamenter som er riktig dosert og forskrevet for ulike tilstander. Ingen dør av hydrogenperoksid tilført i terapeutiske konsentrasjoner.

Kan hydrogenperoksid stanse covid-19-pandemien? / 2021 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
Det finnes en rekke forskjellige forstøvere på markedet. Her er en av dem.

Et ørlite molekyl som hydrogenperoksid trenger lett gjennom cellemembranene til både syke og friske celler i kroppen. Det er bokstavelig talt til stede overalt, både inni og utenfor cellene.12 Kroppens normale fysiologi involverer kontinuerlig produksjon av H2O2 i hele kroppen. Disse molekylene er ganske stabile og har ikke tendens til å oksidere omkringliggende molekyler. Unntaket er lokale forhold som eksisterer ved akutte og kroniske infeksjoner.13 Smittestoffer har høye nivåer av reaktivt (ubundet) jern i seg. I infiserte celler foregår en prosess med elektronoverføring fra jern til hydrogenperoksid, noe som også kan skje inni de invaderende, sykdomsframkallende organismene, der det dannes det svært destruktive oksidasjonsmiddelet hydroksylradikal. Disse dreper raskt bakterier og virus og ødelegger også lett infiserte celler.

Evnen til å generere hydroksylradikal i smittestoffer fylt med jern er den viktigste mekanismen kroppen bruker for å mobilisere et naturlig forsvar mot infeksjon. Hydrogenperoksid er i enhver betydning kroppens naturlige antibiotika, og produksjonen har vist seg å øke ved infeksjoner og betennelser.14 Aktiverte spiseceller (fagocytter) som strømmer til åstedet for infeksjon og betennelse, genererer enorme mengder ekstracellulært hydrogenperoksid for å bekjempe smittestoffene.15,16 Interessant nok inneholder fagocytter også mye vitamin C, som bidrar til å overføre elektroner til hydrogenperoksid via frie jernmolekyler som er til stede for å danne hydroksylradikaler. Dessuten bidrar vitamin C til å danne økte mengder ekstracellulært H2O2 for bedre å kunne ta knekken på patogener.17,18

Som man kan forvente av en naturlig forsvarsmekanisme, er biproduktene fra hydrogenperoksid helt ufarlige, enten de stammer fra det normale stoffskiftet eller på grunn av smitte. Dette er en slående kontrast til praktisk talt alle reseptbelagte midler som brukes til å behandle infeksjoner. Når molekylet er brukt, er bare vann og oksygen igjen. Man kan faktisk se på hydrogenperoksid som en effektiv lagringsform for oksygen, og som venter på det rette mikromiljøet for å frigjøres. Dette betyr at molekylet kan drepe smittestoffer og forbedre helsen til mikromiljøet der de samtidig blir drept.

I en normal, smittefri tilstand skiller lungenes epitelceller naturlig ut hydrogenperoksid.19 Denne prosessen gjør at den eksponerte delen av disse cellene dekkes av et tynt lag peroksid som beskytter lungene mot de nye smittestoffene som finnes i hvert åndedrag. Merk at når betennelse og infeksjon allerede er til stede, blir det funnet større mengder i utpusten.20 Dette er i samsvar med en naturlig kompenserende mekanisme for å motvirke infeksjonen og forhindre spredning. Hydrogenperoksid er til stede i menneskets urin, hvor det også virker antiseptisk.21 Den allestedsnærværende og viktige rollen molekylet har i kroppen, gjenspeiles ytterligere i at det fungerer som et signalmolekyl både inni og utenfor cellene, der det direkte påvirker og regulerer flere stoffskifteprosesser.22

I tillegg til å være til stede hele i kroppen, finnes peroksid i drikkevann, regn- og sjøvann og tas også opp fra maten. Forholdet mellom hydrogenperoksid, vann og oksygen gjenspeiles også generelt i det faktum at det kan dannes spontant i mikroskopiske vanndråper, mer desto mindre de er.23,24

LES OGSÅ  Det vi ikke blir fortalt om covid-19-vaksinen
Kan hydrogenperoksid stanse covid-19-pandemien? / 2021 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
Fine partikler fra en forstøver kan trenge helt ned i lungene.

Forstøving mot luftveisinfeksjoner, inkludert covid-19 

Letingen etter en effektiv, ikke-giftig, tilgjengelig og rimelig inhalasjonsbehandling av virus kan avsluttes med hydrogenperoksid. Forstøving bør være en foretrukket metode under denne pandemien. Intravenøs infusjon med optimal konsentrasjon er også svært effektivt mot virus og andre infeksjoner, men en slik prosedyre tilfredsstiller ikke det allmenne kravet om lett tilgang som trengs for å dempe en pandemi.

Det burde være åpenbart av den rollen som hydrogenperoksid allerede spiller i kroppen for å beskytte mot infeksjoner, at forstøving i bihulene, nesehulene, halsen og lungene er en enkel og elegant metode for å forsterke kroppens naturlige kamp mot infeksjon og betennelse. Individuell toleranse for inhalasjon kan variere, men en konsentrasjon på tre prosent eller langt mindre (til og med 0,1 prosent) er nok til å drepe smittestoffer. Når de er drept, øker følsomheten for inhalert hydrogenperoksid, som da tolereres mindre godt, siden slimhinnene i nese og hals bli irritert når de ikke lenger er dekket av smittestoffer som midlet kan drepe/oksidere. De eneste ”giftigvirkningene” består av en mindre irritasjon i nese og hals, med dette opphører etter avsluttet forstøvning.25

Selv om hydrogenperoksid er kjent for å drepe alle sykdomsframkallende mikroorganismer, motvirker det særlig effektivt virus som finnes i luftveiene, noe som er tilfellet med alle forkjølelses- og influensavirus, inkludert koronavirus. Det gjenstår å utføre store studier som undersøker de kliniske virkningene av forstøvning, men det er allerede vist at slik behandling er effektiv for mange pasienter, er ekstraordinært trygg å bruke og koster nesten ikke noe – mindre enn ti øre per dose. Det er alt å hente og ingenting å tape på å bruke hydrogenperoksid på denne måten. Det må ikke fortrenge tradisjonelle terapier, da det kan øke den positive effekten av andre kliniske inngrep uten på noen måte å motvirke dem.


Siden det er en helt giftfri terapi, kan forstøving utføres så ofte man ønsker. Hvis det gjøres hver dag, vil mange ofte oppleve veldig positive virkninger på tarm- og tarmfunksjonen.

For tidlig debut og behandling av koronavirus

Man kan kjøpe vanlig hyllevare med tre prosents hydrogenperoksid. Konsentrasjoner større enn dette skal ikke brukes. De fleste voksne kan bruke tre prosents konsentrasjon ufortynnet til forstøving. Det optimaliserer graden og hurtigheten av den antivirale og antipatogene effekten, men ikke nøl med å fortynne løsningen hvis den ikke tåles godt. Vær oppmerksom på at de første inhalasjonene kanskje ikke tolereres like godt og derfor bare delvis inntas. Likevel dekker de første inhalasjonene slimhinnene effektivt, noe som gjør at påfølgende innåndinger tolereres mye bedre og virker avslappende. Imidlertid må man aldri fortsette å inhalere et middel som gjør pusten vanskeligere.

Hvis man allerede har rennende nese eller litt sår hals, anbefales å gjennomføre 5–15 minutters forstøvinger flere ganger daglig, eller til symptomatisk lindring oppnås. Mange rapporterer om betydelig bedring bare noen få timer etter en eller to behandlinger. Det er imidlertid tilrådelig å fortsette med behandlingene flere ganger daglig i minst 24–48 timer etter at alt føles helt normalt i bihulene, nesen og halsen for å sikre at infeksjonen er helt eliminert.

For enkelte svir en konsentrasjon på tre prosent for mye i nesen eller gir ømhet i halsen. Da kan de spe på med vann inntil de finner den høyeste komfortable konsentrasjonen. Alle tåler en tilstrekkelig fortynnet løsning. Ekstra vann kan alltid tilsettes inntil forstøvingen føles helt behagelig. Lavere konsentrasjoner kan brukes med klart gunstig effekt, men en positiv klinisk respons kan forventes å skje raskere med høyere konsentrasjoner.

Forebygging/vedlikehold

Siden det er en helt giftfri terapi, kan forstøving utføres så ofte man ønsker. Hvis det gjøres hver dag, vil mange ofte oppleve veldig positive virkninger på tarm- og tarmfunksjonen. Årsaken er at hvis man utrydder den kroniske koloniseringen av mikroorganismer som er til stede i de fleste neser og struper, vil man ikke lenger svelge disse patogenene og tilhørende giftstoffer døgnet rundt. Etter å ha overvunnet en infeksjon er 1–2 minutter med langsom, dyp pusting med forstøveren et utmerket forebyggende tiltak.

Hvis daglig forebygging ikke er praktisk gjennomførbart, kan man bruke forstøveren straks etter at man er blitt utsatt for smitte ved at noen nyser i ansiktet ditt eller etter en lang flytur. Ikke vent til de første symptomene melder seg. Forebygging er alltid enklere enn behandling.

Det har stor praktisk betydning at forstøvinger med hydrogenperoksid raskt kan gjøre at man ikke lenger får positivt utslag på en covid-19-test fordi man har ha drept viruset i nese- og halsslimhinnene. Dermed kan en karantenetid forkortes, ofte med mange dager.

Kan hydrogenperoksid stanse covid-19-pandemien? / 2021 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Om forfatteren

Thomas E. Levy (f. 1950) fra Biloxi, Mississippi, har en bachelor i biologi fra Johns Hopkins universitet i 1972 og ble utdannet lege ved Tulane medisinske universitet i 1976. Han ble spesialist i indremedisin i 1979 og spesialist i kardiologi i 1981. Han praktiserte som hjertespesialist inntil han i 1994 begynte å utforske helsekonsekvensene av forgiftninger fra munnhulen med tannlege og toksikolog Hal Huggins (1937–2014). I 1998 avla Levy juridisk embetseksamen ved Universitetet i Denver og fikk advokatbevilling i Colorado og Washington, D. C. Han har skrevet flere fagbøker som selges på amazon.co.uk og ble i 2016 utnevnt til Orthomolecular Medicine Hall of Fame og foreleser fast på de årlige konferansene om ortomolekylær medisin i Vancouver og Toronto. I Helsemagasinet 6/2020 beskrev han 12 virksomme tiltak mot koronavirus.

Kilder:

LES OGSÅ  Glyfosat og covid-19

1 Levy TE. Curing viruses with hydrogen peroxide. Can a simple therapy stop the pandemic? OMNS 21.8.2020. orthomolecular.org/resources/omns/v16n43.shtml

2 Levy TE. COVID-19: How can I cure thee? Let me count the ways. OMNS 18.7.2020. orthomolecular.org/resources/omns/v16n43.shtml 9/16

3 Shirk M, Donahue K, Shirvani J. Unlabeled uses of nebulized medications. American Journal of Health-System Pharmacy 2006; 63: 1704-16. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16960254  

4 Martin A, Finlay W. Nebulizers for drug delivery to the lungs. Expert Opinion on Drug Delivery 2015; 12: 889-900. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25534396

5 Lavorini F, Buttini F, Usmani O. 100 years of drug delivery to the lungs. Handbook of Experimental Pharmacology 2019; 260: 143-59. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31792683

6 Karimpour H, Hematpour B, Mohammadi S mfl. Effect of nebulized eucalyptus for preventing ventilator-associated pneumonia in patients under mechanical ventilation: a randomized double blind clinical trial. Alternative Therapies in Health and Medicine 2020; 26 (S2): 126-30. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32088670

7 McCarthy S, Gonzalez H, Higgins B. Future trends in nebulized therapies for pulmonary disease. Journal of Personalized Medicine 2020; 10:E37. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32397615

8 Dockrell H, Playfair J. Killing of blood-stage murine malaria parasites by hydrogen peroxide. Infection and Immunity 1983; 39: 456-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6822428

9 Heckert R, Best M, Jordan L mfl. Efficacy of vaporized hydrogen peroxide against exotic animal viruses. Applied and Environmental Microbiology 1997; 63: 3916-18. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9327555

10 Berrie E, Andrews L, Yezli S, Otter J. Hydrogen peroxide vapor (HPV) inactivation of adenovirus. Letters in Applied Microbiology 2011; 52: 555-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21418259

11 Goyal S, Chander Y, Yezli S mfl. Evaluating the virucidal efficacy of hydrogen peroxide vapour. The Journal of Hospital Infection 2014; 86:255-9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24656442

12 Halliwell B, Clement M, Ramalingam J mfl. Hydrogen peroxide. Ubiquitous in cell culture and in vivo? IUBMB Life 2000: 50: 251-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11327318

13 Halliwell B, Clement M, Long L. Hydrogen peroxide in the human body. FEBS Letters 2000; 486: 10-13. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11108833

14 Caffarelli C, Calcinai E, Rinaldi L mfl. Hydrogen peroxide in exhaled breath condensate in asthmatic children during acute exacerbation and after treatment. Respiration 2020; 84: 291-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23018317

15 Root R, Metcalf J, Oshino N mfl. H2O2 release from human granulocytes during phagocytosis. I. Documentation, quantitation, and some regulating factors. The Journal of Clinical Investigation 1975; 55: 945-55. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1123431

16 Root R, Metcalf J. H2O2 release from human granulocytes during phagocytosis. Relationship to superoxide anion formation and cellular catabolism of H2O2: studies with normal and cytochalasin B-treated cells. The Journal of Clinical Investigation 1977; 60: 1266-79. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/199619

17 Levine M, Padayatty S, Espey. Vitamin C: a concentration-function approach yields pharmacology and therapeutic discoveries. Advances in Nutrition 2011; 2:78-88. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22332036

18 Pei Z, Wu K, Li Z mfl. Pharmacologic ascorbate as a pro-drug for hydrogen peroxide release to kill mycobacteria. Biomedicine & Pharmacotherapy 2019; 109: 2119-27. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30551469

19 Hidvegi M. Inhaled nebulized sodium pyruvate use in COVID-19 patients. The Israel Medical Association Journal 2020; 22: 278. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32378817

20 Jobsis Q, Raatgeep H, Schellekens S mfl. Hydrogen peroxide in exhaled air of healthy children: reference values. The European Respiratory Journal 1998; 12: 483-5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9727806

21 Varma S, Devamanoharan P. Excretion of hydrogen peroxide in human urine. Free Radical Research Communications 1990; 8:73-8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2318421

22 Rice M (2011) H2O2: a dynamic neuromodulator. Neuroscientist 17:389-406. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2166606331484759

23 Lee J, Walker K, Han H. Spontaneous generation of hydrogen peroxide from aqueous microdroplets. PNAS 2019; 116:19294-98. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31451646

24 Zhu C, Francisco J. Production of hydrogen peroxide enabled by microdroplets. PNAS 2020; 116:19222-4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

25 Ernstgard L, Sjogren B, Johanson G. Acute effects of exposure to vapors of hydrogen peroxide in humans. Toxicology Letters 2012; 212: 222-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22677343


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner