Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2013 > Kan jording motvirke hjerte- og karsykdom?

Kan jording motvirke hjerte- og karsykdom?

Jording er å gå barføtt ute eller å sitte, arbeide eller sove innendørs mens man er koblet til en leder som tilfører kroppen jordas naturlige helbredende energi i form av elektroner (se VOF nr. 1 og 8/2011). Både forskning og omfattende erfaringer tyder på at jording kan motvirke en rekke kroniske helseplager. For eksempel har en studie vist at jording har positiv effekt på hjertets pulsvariasjoner (HRV). HRV måler hjertets helsetilstand og er derfor en viktig helseindikator for organismen generelt. En lav HRV (små variasjoner i hjerteraten over tid) øker risikoen for sykdom, mens en høy HRV indikerer en robust kropp.

En ny studie har testet effekten av to timers jording på det elektriske (zeta-)potensialet til røde blodceller og på graden av blodcellenes klumping. Ti friske forsøkspersoner var med på forsøket. Jording økte zeta-potensialene til de røde blodcellene og førte til redusert klumping hos alle forsøkspersonene. Dermed ser jording ut til å være en enkel metode for å redusere risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom.

Kilde:

Chevalier G, Sinatra ST, Oschman JL mfl. Earthing (grounding) the human body reduces blood viscosity–a major factor in cardiovascular disease. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2012 (doi: 10.1089/acm.2011.0820). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22757749

Legg igjen et svar