Skip to main content

Kan lavt LDL-kolesterol ha bidratt til koronadødsfall?

Uheldig lavt LDL: De erfarne legene og forskerne Uffe Ravnskov og Kilmer S. McCully har i årevis hevdet at hjerte- og karsykdom kan skyldes infeksjoner.

De har også vært opptatt av at høyt LDL-kolesterol (det ”dårlige” kolesterolet) motvirker infeksjoner og derfor er en viktig del av immunsystemet.

I en studie publisert i Medical Research Archives 26. mai testet de dette på personer som har vært rammet av covid-19, både som døde og overlevende. Hvis de som døde hadde høyt LDL-kolesterol, er hypotesen åpenbart gal. Hvis hypotesen er riktig, burde LDL-kolesterolet til de som døde, ha vært lavere enn LDL-kolesterolet til de som overlevde.

Dette betyr at hypotesen om at LDL-kolesterol er viktig for immunforsvaret, ikke kan forkastes.

Metaanalyse om LDL-kolesterol

Ravnskov og McCully søkte etter studier der forfatterne har fulgt pasienter med covid-19 etter å ha målt deres LDL-kolesterol. De identifiserte 21 slike studier inkludert mer enn 25 000 pasienter og gjennomførte en samleanalyse (metaanalyse) av dette datamaterialet.

I 20 av studiene hadde de som døde, lavere LDL-kolesterol enn de som overlevde, og i 18 av studiene var forskjellen statistisk signifikant. Dette betyr at hypotesen om at LDL-kolesterol er viktig for immunforsvaret, ikke kan forkastes.

Forskersamfunnet burde kaste seg over temaet og avklare om dette faktisk er tilfellet.

Vår kommentar:

Uffe Ravnskov og Kilmer S. McCully har i årevis vært opptatt av at hjerte- og karsykdom helt eller delvis kan forårsakes av infeksjoner og at LDL-kolesterol er en viktig del av forsvaret mot infeksjoner. Dette er viktig informasjon som leger og andre interesserte burde sette seg godt inn i.

LES OGSÅ  “Godt” kolesterol ikke så godt?

Forskersamfunnet burde kaste seg over temaet og få avklart om dette faktisk er tilfellet. I så fall har det klare implikasjoner for årsaksrettet og effektiv behandling. IM

Aktuelt fra Helsemagasinet:

LDL-kolesterol er din venn
LDL-kolesterol
”Dårlig” LDL-kolesterol motvirker infeksjoner


Gjenbrukt frityrolje knyttet til hjerneskade

Forskning på rotter antyder at gjenbruk av frityroljer kan øke risikoen for oksidativt stress, betennelse og nedbrytning av nervevev (nevrodegenerasjon).

Gjentatt bruk av samme olje til frityrsteking kan dermed forventes å bidra til tilstander som Alzheimers eller Parkinsons sykdom.

Giftige forbindelser som dannes når olje varmes opp til høye temperaturer, ser ut til å forstyrre det delikate kommunikasjonsnettverket som forbinder leveren, tarmen og hjernen – med potensielt ødeleggende nerveskader som overføres til avkom.

Feilregulering i aksen lever-tarm-hjerne knyttes til en rekke sykdommer

Denne lever-tarm-hjerne-aksen spiller en avgjørende rolle i å regulere mange fysiologiske funksjoner. Feilregulering har vært forbundet med nevrologiske lidelser, inkludert Alzheimers og Parkinsons sykdommer, multippel sklerose og autisme. Forskningsfunnene om gjenbruk av frityrolje og påvirkning på hjernens helse ble presentert på årsmøtet til American Society for Biochemistry and Molecular Biology i mars.

Saken ble omtalt i The Epoch Times 16. mai.

Vår kommentar:

Dette er et viktig tema å få belyst. Selv om det ”bare” dreier seg om en dyrestudie, er det grunn til å ta den på alvor siden den viser hvordan et annet pattedyr reagerer på godt brukte frityroljer.

Nervevevet hos ulike pattedyr antas å være såpass likt at dette uansett gir grunn til å være forsiktig med slike oljer ut fra et føre-var-perspektiv. IM

Aktuelt fra Helsemagasinet:

Margarin og løgnene om «skadelig meierismør»
Bør vi velge margarin eller meierismør?
Soyaoljens svøpe: For mye omega-6-fettsyrer

LES OGSÅ  Lavt kolesterolnivå forverrer covid-19 og andre virussykdommer

Støtt det frie ord!

Du som støtter Helsemagasinet, støtter det frie ord. VI håper på din hjelp for å kunne sikre videre drift. Alle summer mottas med stor takk!  Her ser du vår Spleis.

LES OGSÅ Rådyre medikamenter

Orangutang behandler sår selv med medisinplante / 2024 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner